УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення162


від 03/30/2007

Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м.Львова

Зміни
згідно з рішеннями виконкому: 759-2007; 589-2009; 147-2012; 111-2015; 139-2016; 299-2016
документ: База данных 'Документи ЛМР', Представление '1.Головний\Не опубліковані', Документ 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2 База данных 'Документи ЛМР', Представление 'Рішення', Документ 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162 ' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження форми заяви про призначення (надання) усіх видів до■ Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162' Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 05.04.2002  № 162, від 3' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162'


Керуючись ст.ст.23, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 19.10.2006р. № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ і підпункту 13.2 ухвали міської ради від 05.01.2007р. № 478 “Про міський бюджет м.Львова на 2007 рік“ виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м.Львова (додається).
2. Начальнику управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики у тижневий термін утворити при управлінні комісію для розгляду заяв громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м.Львова.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 19.02.2001р. № 89 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги“.
4. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор
департаменту “Адміністрація
міського голови“.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.

Міський голова А.Садовий
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від ____________ № ____

ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової матеріальної допомоги
для мешканців м.Львова

1. Це Положення розроблене відповідно до ухвали міської ради від 19.10.2006р. № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
2. Положення визначає порядок надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам м.Львова, а також в окремих випадках - іншим категоріям громадян.
3. Порядок призначення одноразової матеріальної допомоги для мешканців м.Львова:
3.1. Розгляд заяв про надання допомоги здійснюється комісією для розгляду заяв громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м.Львова (надалі - комісія), яка утворюється при управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики. Персональний склад комісії затверджується наказом начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики. До участі у роботі комісії можуть залучатися депутати Львівської міської ради.
3.2. На розгляд комісії подаються такі документи: заява, довідка з місця проживання про склад сім’ї (форма № 2), довідка про доходи членів сім’ї за попередні 6 місяців, акт обстеження матеріального стану заявника (за потребою), складений відповідним ЛКП (зразок додається), документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника.
3.3. Прийом документів про надання одноразової матеріальної допомоги проводиться районними відділами соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації потребуючих громадян з подальшою подачею на розгляд комісії.
3.4. Засіданння комісії проводяться не менше одного разу на тиждень.
3.5. Розмір допомоги визначається комісією у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника, його матеріального стану та наявних коштів, але не більше розміру мінімальної заробітної плати. В окремих випадках, якщо допомога перевищує вказану суму, за поданням комісії питання розглядається на засіданні постійної комісії медицини, освіти, науки і соціального захисту і на засіданні постійної комісії фінансів та планування бюджету.
3.6. Рішення комісії про надання допомоги чи відмову у наданні допомоги оформляється протоколом засідання комісії.
3.7. Про прийняте комісією рішення заявники повідомляються письмово у термін до 10 календарних днів з моменту оформлення протоколу засідання комісії.
3.8. На підставі рішення комісії начальником управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики видається відповідний наказ.
4. Матеріальна допомога для мешканців м.Львова може надаватися одному громадянину один раз на рік.
5. Виплата одноразової матеріальної допомоги для мешканців м.Львова здійснюється сектором бухгалтерського обліку і звітності районних відділів соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова за КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“ на відповідний період.
Керуючий справами виконкому М.Литвинюк

Віза:

Начальник управління
соціального захисту Н.Федорович
Додаток
до Положення про надання
одноразової матеріальної допомоги для мешканців м.Львова

АКТ
обстеження матеріально-побутових умов заявника на підставі __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“____ “ _____________200__р. м.Львів


Прізвище, ім’я, по батькові замовника ______________________________
_________________________________________________________19__ р.н.
Обстеження проведено за адресою: _________________________________
_____________________________________________________тел.________

Особи, які проживають разом із заявником:
Прізвище, ім’я,
по батькові
Ступінь родинного
зв’язку
Рік
народження
Примітка


Інформація про майно:
Перелік майна, що перебуває у
власності або користуванні
(доля майна)
Власник майна
Додаткові відомості про
стан майна

Відомості про пільги, субсидії, соціальну допомогу, наявність договору довічного утримання: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка матеріально-побутових умов: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ознайомлений (а): ________________________________________________

Акт обстеження складено:
_______________________________________ ( _______________________ )
_______________________________________ ( _______________________ )
_______________________________________ ( _______________________ )