УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення299


від 04/22/2016

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162
Керуючись ст. ст. 34, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами) виконавчий комітет вирішив:


внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова“ (зі змінами):
1. У пункті 18 слова “але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату звернення заявника“ замінити словами “але не більше розміру 2 000 грн.“.
2. У пункті 19 слова “розмір одноразової матеріальної допомоги може бути більшим розміру мінімальної заробітної плати“ замінити словами “розмір одноразової матеріальної допомоги може бути більшим розміру 2 000 грн.“.
3. У підпункті 19.1 пункту 19:
3.1. Слова “у розмірі, більшому ніж розмір мінімальної заробітної плати“ замінити словами “у розмірі, більшому ніж 2 000 грн.“.
3.2. Вилучити слова “та постійна комісія фінансів та планування бюджету“.
4. У підпункті 19.2 пункту 19:
4.1. Слова “постійної комісії медицини, освіти і соціального захисту та постійної комісії фінансів та планування бюджету (або однієї з них)“ замінити словами “постійної комісії гуманітарної політики“.
4.2. Слова “матеріальна допомога надається у розмірі, що не перевищує розміру мінімальної заробітної плати“ замінити словами “матеріальна допомога надається у розмірі, що не перевищує 2 000 грн.“.
Львівський міський голова А. Садовий