УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення139


від 02/26/2016

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 05.04.2002 № 162, від 30.03.2007 № 162, від 24.04.2007 № 223, від 18.02.2008 № 81, від 18.02.2008 № 82, від 08.10.2010 № 1347, від 08.08.2014 № 625 та від 08.08.2014 № 626

Втратив чинність
пункт 8 - згідно з рішенням виконкому від 28.04.2017 № 352
пункт 7 - згідно з рішенням виконкому від 28.04.2017 № 353
пункт 1 - згідно з рішенням виконкому від 14.06.2019 № 524

документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження Положення про надання особам, статус яких визначен■ Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної до■ Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян'


Керуючись ст. ст. 34, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами) виконавчий комітет вирішив:


1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 05.04.2002 № 162 “Про внесення змін до рішення виконкому від 01.03.2002р. № 80 “Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян“ (зі змінами), виклавши пункт 14 у такій редакції:
“14. Для призначення муніципальної субсидії уповноважена особа за місцем реєстрації подає заяву встановленої форми (додаток до цього Положення) та ІД картку.
14.1. У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви додається документ, який підтверджує певний соціальний статус.“.
2. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова“ (зі змінами):
2.1. Доповнити у пункті 4 після слів “(надалі – заява)“ словами “та ІД картку“.
2.2. Доповнити пункт 4 підпунктом 4.1 у такій редакції:
“4.1. У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви додаються документи, передбачені пунктом 9 цього Положення.“.
2.3. Доповнити пункт 9 підпунктом 9.4.2 у такій редакції:
“9.4.2. Під час розгляду заяв про надання одноразової матеріальної допомоги особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються:
9.4.2.1. Отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, які здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань.
9.4.2.2. Отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.“.
2.4. Замінити у підпункті 19.1 пункту 19 слова “постійна комісія медицини, освіти і соціального захисту словами “постійна комісія гуманітарної політики“.
3. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 24.04.2007 № 223 “Про затвердження Положення про порядок погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування“ (зі змінами):
3.1. Доповнити у пункті 4 після слів “(надалі – заява)“ словами “та ІД картку“.
3.2. Доповнити пункт 4 підпунктом 4.1 у такій редакції:
“4.1. У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви додаються документи, передбачені пунктом 8 цього Положення.“.
4. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81 “Про затвердження Положення про щомісячну виплату сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей“ (зі змінами), доповнивши у першому реченні пункту 5 після слів “поданої отримувачем допомоги заяви“ словами “та ІД картки (за наявності)“.
5. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 82 “Про затвердження Положення про надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення (зі змінами):
5.1. Доповнити пункт 4 підпунктом 4.1 у такій редакції:
“4.1. Для отримання допомоги мешканці м. Львова звертаються з заявою на ім’я начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики та подають ІД картку.“.
5.2. Доповнити пункт 4 підпунктом 4.2 у такій редакції:
“4.2. У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви додаються документи, передбачені пунктом 5 цього Положення.“.
6. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 08.10.2010 № 1347 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей“ (зі змінами):
6.1. Доповнити у першому реченні пункту 4 після слів департаменту гуманітарної політики словами “та подають ІД картку“.
6.2. Доповнити пункт 4 підпунктом 4.1 у такій редакції:
“4.1. У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви додаються документи, передбачені пунктом 5 цього Положення.“.
7. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 08.08.2014 № 625 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції – мешканцям м. Львова“ (зі змінами):
7.1. Замінити у пункті 2 слова “на 2014-2015 роки словами “на 2014-2016 роки“.
7.2. Доповнити у пункті 3 додатка 1 після слів (додаток до цього Положення) словами “та ІД картку“.
7.3. Доповнити пункт 3 додатка 1 підпунктом 3.1 у такій редакції:
“3.1. У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви додаються документи, передбачені пунктом 4 цього Положення.“.
7.4. Викласти додаток 2 у новій редакції (додається).
8. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 08.08.2014 № 626 “Про затвердження Положення про порядок звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду“ (зі змінами):
8.1. Замінити у пункті 2 слова “на 2014-2015 роки словами “на 2014-2016 роки“.
8.2. Доповнити у пункті 7 додатка після слів “(додаток до цього Положення)словами “та ІД картку“.
8.3. Доповнити пункт 7 додатка підпунктом 7.2 у такій редакції:
“7.2. У разі відсутності (неподання) ІД картки до заяви додаються документи, передбачені пунктом 8 цього Положення.“.
8.4. Замінити у пунктах 19, 20 додатка слова “на 2014-2015 роки“ словами “на 2014-2016 роки“.
Перший заступник
міського голови В. Пушкарьов
Додаток
до рішення виконкому
від 26.02.2016 № 139


Додаток 2

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.08.2014 № 625


СКЛАД
комісії для розгляду заяв постраждалих учасників
антитерористичної операції – мешканців м. Львова

Г. Слічна - директор департаменту гуманітарної політики,
     голова комісії
Н. Демкович - начальник управління соціального захисту
     департаменту гуманітарної політики,
     заступник голови комісії
О. Рубай - в. о. директора Львівського міського центру
     соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
     секретар комісії

Члени комісії:

Є. Бойко - начальник управління внутрішньої політики
     департаменту “Адміністрація міського голови“
В. Зуб - начальник управління охорони здоров’я
     департаменту гуманітарної політики
В. Шнайдер - начальник управління молоді, сім’ї та спорту
     департаменту гуманітарної політики
Т. Кльофа - депутат міської ради, заступник голови постійної
     комісії з питань землекористування (за згодою)
І. Вань - депутат міської ради, член постійної комісії
     гуманітарної політики (за згодою)
У. Пак - депутат міської ради, член постійної комісії фінансів
     та планування бюджету (за згодою)
О. Пасевич - депутат міської ради, член постійної комісії
     гуманітарної політики (за згодою).“.Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
соціального захисту
Н. Демкович