УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення147


від 03/02/2012

Про затвердження форми заяви про призначення (надання) усіх видів допомоги за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та про внесення змін до рішень виконавчого комітету

Втратив чинність
Підпункт 2.7 - згідно з рішенням виконкому від 31.05.2013 № 435
підпункт 2.2 пункту 2 - згідно з рішенням виконкому від 10.03.2015 № 111
підпункт 2.3 пункту 2 - згідно з рішенням виконкому від 10.03.2015 № 112
підпункт 2.1 пункту 2 - згідно з рішенням виконкому від 14.06.2019 № 524

документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про втрату чинності рішень виконавчого комітету від 29.12.2008 № 1444 і від ' Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.04.2007 № 223' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян'


Керуючись ст. ст. 34, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законами України “Про захист персональних даних“, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних“, відповідно до ухвали міської ради від 08.07.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами) виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити форму заяви про призначення (надання) усіх видів допомоги за рахунок коштів міського бюджету м. Львова (додається).
2. Внести зміни до рішень виконавчого комітету:
2.1. Від 05.04.2002 № 162Про внесення змін до рішення виконкому від 01.03.2002р. № 80 “Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян“ (зі змінами), доповнивши у додатку до Положення про порядок призначення та надання окремим категоріям громадян муніципальних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг текст заяви абзацом такого змісту:
“Я та члени моєї сім’ї даємо згоду на обробку персональних даних, у тому числі на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, яка необхідна для отримання усіх видів допомоги, зазначених мною у заяві. У зв’язку з цим мене повідомлено про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.“.
2.2. Від 30.03.2007 № 162 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова (зі змінами):
2.2.1. Доповнити у підпункті 3.1 додатка після слова “заяв словами “що складені за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.2.2. Доповнити у підпункті 3.2 додатка після слова “заява словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.3. Від 24.04.2007 № 223 “Про затвердження Положення про порядок погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (зі змінами):
2.3.1. Доповнити у підпунктах 4.1, 4.2 додатка після слова “заяви“ словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.3.2. Доповнити у підпункті 5 додатка після слова “заявою словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.4. Від 18.02.2008 № 81 “Про затвердження Положення про щомісячну виплату сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, доповнивши у пункті 9 додатка після слова “заяви словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.5. Від 18.02.2008 № 82 “Про затвердження Положення про надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення“ (зі змінами):
2.5.1. Доповнити у пунктах 3, 7 додатка після слова “заяви словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.5.2. Доповнити у пункті 4 після слова “заяв словами “що складені за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.6. Від 18.02.2008 № 85 “Про затвердження Положення про надання компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда І групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“:
2.6.1. Доповнити у пункті 7 додатка після слова “заяв словами “що складені за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.6.2. Доповнити у пункті 10 додатка після слова “заяви словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.7. Від 29.12.2008 № 1444 Про затвердження Положення про щомісячну доплату до пенсії ветеранам УПА (зі змінами):
2.7.1. Доповнити у підпунктах 6.1, 6.3, 9.1 додатка після слова “заявою словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.7.2. Доповнити у підпунктах 6.4, 9.2 додатка після слова “заяви словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.8. Від 08.10.2010 № 1347 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей“:
2.8.1. Доповнити у пунктах 3, 5, 7 додатка після слова “заяви словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
2.8.2. Доповнити у пункті 4 додатка після слова “заявою словами “що складена за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету“.
Перший заступник
міського голови О. Синютка
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 02.03.2012 № 147

ФОРМА ЗАЯВИ
про призначення (надання) усіх видів допомоги
за рахунок коштів міського бюджету м. Львова


До ______________________________ відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
від ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
зареєстрований (-а) _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
фактично проживаю _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
паспорт: серія _____________ № _________________, виданий __________________________________
__________________________________________________________ “___“ ___________________ 20___ р.
Ідентифікаційний № _________________________, контактний телефон ___________Прошу призначити (надати)
Призначити (надати)
вперше повторно
Одноразову матеріальну допомогу для мешканців м. Львова
Одноразову матеріальну допомогу на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова
Щомісячну виплату сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей
Одноразову матеріальну допомогу багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей
Одноразову допомогу багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення
Погасити заборгованість за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
Компенсацію вартості путівки особі, що супроводжує інваліда І групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Доплату до пенсії ветеранам УПА

Я та члени моєї сім’ї даємо згоду на обробку персональних даних, у тому числі на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, яка необхідна для отримання усіх видів допомоги, зазначених мною у заяві.
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості про склад сім’ї, соціальний статус, доходи тощо, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу та/або визначення її розміру, будуть перевірені згідно з чинним законодавством України.
Про відмову у призначенні (ненаданні) або припиненні виплати допомоги (повернення надміру нарахованих/виплачених коштів) у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про сім’ю, доходи, власність та майно, які необхідні для отримання усіх видів допомоги, зазначених мною у заяві, мене попереджено.
У зв’язку з цим мене повідомлено про умови та порядок надання, виплати, припинення усіх видів допомоги, зазначених мною у заяві, про права осіб, стосовно яких здійснюється обробка персональних даних, мету збору та осіб, яким передаються такі дані.


“_____“_____________ 20 __ р. ___________________________________________
(підпис заявника, уповноваженого представника)


Заяву та документи на ___ аркушах прийнято “____“__________ 20 _ р. та зареєстровано під № _______.
Для розгляду заяви необхідно додати до “_____“_________ 20 _ р. такі документи: ___
___________________________________________________________________________
________________________“Ознайомився“______________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, уповноваженого
представника)
-----------------------------------------------(лінія відрізу)------------------------------------------------------

Заяву та документи на ___ аркушах прийнято “____“ __________ 20 _ р. та зареєстровано під № _______.
Для розгляду заяви необхідно додати до “____“__________ 20 _ р. такі документи:___ ___________________________________________________________________________
________________________“Ознайомився“______________________________________
(прізвище та підпис відповідальної особи) (підпис заявника, уповноваженого
представника)
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління

соціального захисту О. Павлюк