УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення620


від 07/20/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво ПП “Аптечний склад “Данфарм“ будівель змішаного використання: будівлі громадського призначення і будинків з житловими квартирами у верхніх поверхах та вбудовано-прибудованими приміщеннями у нижніх поверхах, підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Любінській, 6 у м. Львові зі знесенням існуючої будівлі

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішенням виконкому від 26.08.2022 № 752
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 26.08.2022 ]......Рішення'


Остаточна редакція

Розглянувши звернення приватного підприємства “Аптечний склад “Данфарм“ від 18.05.2020 № 25 (зареєстроване у Львівській міській раді 28.05.2020 за № 2-23896/АП-2401) та від 19.06.2020 № 29 (зареєстроване у Львівській міській раді 22.06.2020 за № 2-10671-2401), містобудівний розрахунок будівництва будівель змішаного використання: будівлі громадського призначення і будинків з житловими квартирами у верхніх поверхах та вбудовано-прибудованими приміщеннями у нижніх поверхах, підземним паркінгом на вул. Любінській, 6 у м. Львові зі знесенням існуючої будівлі, беручи до уваги інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 18.02.2020 № 200726010 та від 20.02.2020 № 201034884, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.02.2020 № НВ-4612540132020, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво приватним підприємством “Аптечний склад “Данфарм“ будівель змішаного використання: будівлі громадського призначення і будинків з житловими квартирами у верхніх поверхах та вбудовано-прибудованими приміщеннями у нижніх поверхах, підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Любінській, 6 у м. Львові зі знесенням існуючої будівлі (додаються).
2. Приватному підприємству “Аптечний склад “Данфарм“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“ та рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“ та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 20.07.2020 № 620

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво приватним підприємством “Аптечний склад “Данфарм“
будівель змішаного використання: будівлі громадського призначення і
будинків з житловими квартирами у верхніх поверхах та вбудовано-
прибудованими приміщеннями у нижніх поверхах, підземним паркінгом
та трансформаторною підстанцією на вул. Любінській, 6 у м. Львові
зі знесенням існуючої будівлі


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Любінській, 6 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство “Аптечний склад “Данфарм“, 79015, м. Львів, вул. Любінська, 6.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,4481 га (кадастровий номер 4610136900:06:004:0026) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.02.2020 № НВ-4612540132020.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, протоколів архітектурно-містобудівної ради від 07.10.2019 № 11 і від 13.05.2020 № 10.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – будинок № 1 на генплані – 29,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху огороджуючих конструкцій будівлі та 30,70 м до верху конструктивних елементів будівлі;
будинок № 2 на генплані – 22,10 м, 25,40 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху огороджуючих конструкцій будівлі, 28,40 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху конструктивних елементів будівлі;
будинок № 3 на генплані – 26,60 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху огороджуючих конструкцій будівлі, 28,40 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху конструктивних елементів будівлі;
будинок № 4 на генплані – 24,20 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху огороджуючих конструкцій будівлі, 27,80 м до верху конструктивних елементів будівлі.
При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 48,1 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 720 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд: від будинку на вул. Любінській, 4: до будинку № 3 на генплані з нежитловими приміщеннями – 15,00 м (перші три поверхи), від нежитлової частини будівлі – 20,00 м – 15,00 м (на рівні четвертого, п’ятого, шостого поверхів);
- 1,50 м до червоної лінії вул. Любінської;
- 15,20 м з півдня до існуючої будівлі;
- 15,00 м – 20,00 м із заходу до існуючих житлових будинків;
- 0,00 м з блокуванням проектованої трансформаторної підстанції до існуючої будівлі із західної сторони.
Об’єкт (нове будівництво будівлі змішаного використання: будівлі громадського призначення і будинків з житловими квартирами у верхніх поверхах та вбудовано-прибудованими приміщеннями у нижніх поверхах, підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією на вул. Любінській, 6 у м. Львові зі знесенням існуючої будівлі) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:06:004:0026).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка розміщена у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, а також відповідно до діючих державних будівельних норм.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – охоронна зона кабелів зв’язку – 0,6 м; охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,5 м. При потребі виконати перенесення інженерних мереж.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев