УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА6-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 1263


від 02/16/2012
Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 2129-2013
згідно з ухвалою 3061-2014
згідно з ухвалою 3321-2014
у додаток згідно з ухвалою 3819-2014
у додаток згідно з ухвалою 4341-2015
у додаток згідно з ухвалою 133-2016
у додаток згідно з ухвалою 1375-2016
у додаток згідно з ухвалою 2807-2017

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1263' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1263' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 10.03.2011 № 243, від 16.02.2012 № 1263, ' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1263 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1263 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1263 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1263 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Керуючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до ухвали міської ради від 10.01.2012 № 1142 “Про міський бюджет м. Львова на 2012 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити міську, загальноукраїнську та міжнародну програму промоції (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови і постійну комісію культури, промоцій, засобів масової інформації та туризму.
Міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

МІСЬКА, ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА ТА МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ПРОМОЦІЇ
1. Загальні положення

1.1. Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи здійснення та надання послуг щодо промоції міста на міському, загальноукраїнському і міжнародному рівнях. Зокрема, здійснення промоційних заходів серед львів’ян, українських та іноземних туристів, представників бізнесу і громадських організацій та виготовлення промоційної продукції.
1.2. Ця Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про рекламу“, “Про туризм“.
1.3. Ця Програма поширює свою дію на дії виконавчого комітету Львівської міської ради, Львівського міського голови, виконавчих органів і посадових осіб міської ради (надалі – міська рада, її виконавчі органи та посадові особи), органів самоорганізації населення щодо формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризацію міста, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.
2. Мета і завдання

2.1. Метою цієї Програми є формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.
2.2. Основними завданнями цієї Програми є:
2.2.1. Популяризація м. Львова, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції м. Львова.
2.2.2. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м. Львів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
2.2.3. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів у Львові, в Україні та за кордоном.
2.2.4. Видання промоційної літератури та сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
2.2.5. Підготовка і координація дій для участі та представництва м. Львова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.
2.2.6. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Львівської міської ради.
2.2.7. Супровід, наповнення інформацією та просування промоційних інформаційних ресурсів Львівської міської ради в Інтернеті.
2.2.8. Організація візитів українських та іноземних журналістів до Львова з метою висвітлення інформації про Львів у всеукраїнських та закордонних засобах масової інформації.
2.2.9. Організація візитів іноземних делегацій до Львова з метою проведення робочих зустрічей щодо налагодження співпраці в економічній, соціальній тощо сферах.
2.2.10. Створення відео- та аудіоматеріалів.
3. Предмет та основні засади промоції

3.1. Предметом промоції виступають туристичні, архітектурні, економічні тощо характеристики м. Львова та національні традиції львів’ян.
3.2. Пріоритетними напрямками для промоції визнаються:
3.2.1. Проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном з метою презентації туристичного потенціалу м. Львова.
3.2.2. Організація та проведення прес-турів українських та іноземних журналістів, поширення інформації у соціальних мережах та через засоби масової інформації.
3.2.3. Розробка, виготовлення, тиражування, презентація та розповсюдження поліграфічних продуктів (книжки, брошури, проспекти, буклети, афіші, плакати, календарі, конверти, інформаційні листки тощо); сувенірної продукції (значки, футболки, ручки, кераміка, магніти тощо); аудіовізуальної продукції (банери, брандмауери, постери, білборди, сіті-лайти, аудіо- та відеоролики, інше).
3.2.4. Інші послуги, пов’язані з промоційною діяльністю.
3.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою (крім інформації, що готується для промоції за межами України).
4. Механізм надання послуг на виконання Програми

4.1. Програма розроблена і фінансується за рахунок коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на здійснення та надання послуг щодо промоції міста на міському, загальноукраїнському і міжнародному рівнях на відповідний рік.
4.2. Реалізацію завдань цієї Програми здійснює департамент “Адміністрація міського голови“, який виступає головним розпорядником коштів, за погодженням з секретарем ради та постійною комісією конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
4.3. Реалізація цієї Програми забезпечується через надання послуг Програми, перелік яких наведений у додатку до цієї Програми.
4.4. Участь у наданні послуг цієї Програми визначається на основі укладеного договору між замовником та підрядником, що надає відповідні послуги.
4.5. Надання послуг цієї Програми відбувається через укладення департаментом “Адміністрація міського голови“, який виступає замовником послуг, відповідного договору з підрядною організацією.
5. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання цієї Програми очікується:

5.1. Популяризація багатої архітектурної спадщини м. Львова.
5.2. Популяризація культурних центрів міста.
5.3. Формування патріотичної свідомості городян.
5.4. Розширення міжнародних культурних і наукових контактів.
5.5. Активізація розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного з джерел залучення інвестицій.
5.6. Формування привабливого інвестиційного клімату у місті.
5.7. Поліпшення іміджу м. Львова на міжнародному рівні.
5.8. Налагодження нових ділових контактів м. Львова з іншими містами, установами та організаціями.
6. Моніторинг результатів

6.1. Інформація про виконання цієї Програми щороку розміщується на офіційному сайті міської ради та подається у публічний річний звіт роботи структурних підрозділів міської ради перед громадськістю.Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління
інформаційної політики
та зовнішніх відносин А. МоскаленкоДодаток
до міської, загальноукраїнської та
міжнародної програми промоції

ПЕРЕЛІК
послуг і промоційної продукції на виконання міської,
загальноукраїнської та міжнародної програми промоції
з/п
Назва послуги, іншої промоційної продукції
1
2
1.
Послуги зі створення відеоматеріалів та фото-інформаційної продукції
2.
Придбання та виготовлення обладнання для експозиції промопродуктів, іншого обладнання
3.
Придбання або виготовлення промоційної продукції (подарункової, сувенірної, відзнак)
4.
Придбання або виготовлення поліграфічних матеріалів
5.
Організація та проведення прес-турів для представників засобів масової інформації з України та з-за кордону
6.
Організація, проведення і координація подій і презентацій міста в Україні і за кордоном, спрямованих на поширення знань про м. Львів, його історико-культурну спадщину, туристичний потенціал тощо
7.
Сприяння обміну соціальною рекламою з іншими містами в Україні та за кордоном
8.
Поширення інформації про м. Львів у соціальних мережах
9.
Послуги дизайнера
10.
Оновлення та підтримка роботи промоційного сайту м. Львова
11.
Розміщення промоційних матеріалів про м. Львів у засобах масової інформації, бортових журналах, періодичних виданнях, кінотеатрах, інтернет-ресурсах, путівниках тощоНачальник управління
інформаційної політики
та зовнішніх відносин Т. Хабібрахманова