УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА15-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 3321


від 05/15/2014
Про внесення змін до ухвал міської радиКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання пункту 3 ухвали міської ради від 10.04.2014 № 3201 “Про внесення змін до ухвал міської ради від 08.07.2010 № 3704 та від 29.07.2010 № 3805“, міська рада ухвалила:
1. Внести зміни, замінивши словосполучення “департамент "ЄВРО 2012“ словосполученням “департамент розвитку“ у відповідних відмінках, до ухвал міської ради:
1.1. Від 23.10.2008 № 2139 “Про затвердження Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у м. Львові“ (зі змінами, внесеними ухвалою міської ради від 03.11.2011 № 870 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.10.2008 № 2139").
1.2. Від 16.02.2009 № 2334 “Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій“ (зі змінами, внесеними ухвалою міської ради від 17.02.2011 № 187 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 16.02.2009 № 2334 та від 19.03.2009 № 2521").
1.3. Від 19.03.2009 № 2521 “Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів“ (зі змінами, внесеними ухвалою міської ради від 17.02.2011 № 187 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 16.02.2009 № 2334 та від 19.03.2009 № 2521").
1.4. Від 29.07.2010 № 3805 "Про затвердження Положення про департамент “ЄВРО 2012“ Львівської міської ради та його структури" (зі змінами, внесеними ухвалою міської ради від 23.09.2013 № 2659 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 08.07.2010 № 3704 та від 29.07.2010 № 3805").
1.5. Від 30.12.2010 № 96 "Про встановлення ставок туристичного збору".
1.6. Від 10.03.2011 № 243 "Про Програму розвитку туристичної галузі міста" (зі змінами, внесеними ухвалою міської ради від 28.02.2013 № 2130 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.03.2011 № 243").
1.7. Від 16.02.2012 № 1263 "Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції" (зі змінами, внесеними ухвалою міської ради від 28.02.2013 №2129 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1263").
1.8. Від 26.04.2012 № 1447 "Про затвердження Програми зайнятості населення м. Львова на 2012-2014 роки".
1.9. Від 26.12.2013 № 2943 "Про затвердження Програми підготовки м. Львова до подання заявки на проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року на 2014-2015 роки" (зі змінами, внесеними ухвалою міської ради від 20.03.2014 № 3059 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 29.07.2010 № 3805, від 26.12.2013 № 2943 та від 26.12.2013 № 2944").
1.10. Від 26.12.2013 № 2944 "Про затвердження Програми розвитку баскетболу у м. Львові на 2014-2015 роки та підготовки міста до проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу".
1.11. Від 06.02.2014 № 3044 "Про міський бюджет м. Львова на 2014 рік".
1.12. Від 06.02.2014 № 3045 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2014 рік щодо розподілу залишків коштів міського бюджету м. Львова станом на 01.01.2014".
1.13. Від 20.03.2014 № 3053 "Про затвердження Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2014-2016 роки".
1.14. Від 20.03.2014 № 3058 "Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2014 рік".
1.15. Від 20.03.2014 № 3059 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 29.07.2010 № 3805, від 26.12.2013 № 2943 та від 26.12.2013 № 2944".
1.16. Від 10.04.2014 № 3195 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2014 рік".
1.17. Від 10.04.2014 № 3196 "Про внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова".
1.18. Від 10.04.2014 № 3199 "Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2014-2016 роки".
2. Затвердити Положення про департамент розвитку у новій редакції (додається).
3. Вважати департамент розвитку правонаступником департаменту "ЄВРО 2012".
4. Встановити, що ця ухвала набуває чинності у 10 денний термін з часу її прийняття міською радою.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____


ПОЛОЖЕННЯ
про департамент розвитку Львівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Департамент розвитку (надалі – департамент) є виконавчим органом Львівської міської ради.
1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету та Львівському міському голові. Департамент є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів міської ради, покладених на нього у встановленому порядку.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами законодавства України.
1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державної казначейської служби України та банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.
2. Основні завдання

2.1. Департамент утворений з метою впровадження політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій, впровадження сучасних інформаційних технологій у Львівській міській раді та підпорядкованих їй підприємствах і установах.
2.2. Основними завданнями департаменту є:
2.2.1. Забезпечення ефективного управління комунальною власністю, залученою для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій в інтересах громади м. Львова.
2.2.2. Розробка та виконання програм та заходів на виконання державних, галузевих, регіональних, міських програм щодо підготовки та проведення заходів, пов’язаних з реалізацією спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
2.2.3. Реалізація політики виконавчих органів міської ради щодо організації заходів, пов’язаних з проведенням спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
2.2.4. Організація взаємодії з державними органами влади у питаннях забезпечення безпеки організаторів та учасників заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
2.2.5. Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання прав і законних інтересів організаторів заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.
2.2.6. Організація та проведення змін у структурі спортивно-оздоровчої та туристичної інфраструктури міста, реалізація міської інвестиційної та інноваційної політики, здійснення заходів, спрямованих на удосконалення ринкової інфраструктури туризму.
2.2.7. Сприяння розвитку підприємництва у м. Львові, пов’язаного з виконанням заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
2.2.8. Забезпечення зовнішньоекономічних відносин м. Львова, сприяння залученню інвестицій, необхідних для організації та проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
2.2.9. Реалізація політики органів міської влади щодо функціонування об’єктів громадського харчування, побутового і торговельного обслуговування, медичного обслуговування, транспорту та зв’язку, пов’язаної з проведенням заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
2.2.10. Виконання на підставі рішень виконавчого комітету функцій замовника будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів інфраструктури для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій у м. Львові.
2.2.11. Розробка програм розвитку туризму у місті та реалізація затверджених міською радою програм розвитку туризму.
2.2.12. Координація дій суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій з питань розвитку туризму, створення туристичної інфраструктури.
2.2.13. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг.
2.2.14. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій (програмно-апаратних комплексів, геоінформаційних систем, систем керування базами даних, телекомунікаційних систем зв’язку та мереж, інформаційних ресурсів) у структурних підрозділах Львівської міської ради, бюджетних установах, комунальних закладах як однією із складових створення і функціонування ефективної системи управління містом та його інформатизації.
2.2.15. Впровадження елементів електронного урядування для забезпечення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями та створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям в режимі реального часу.
2.2.16. Координація діяльності структурних підрозділів Львівської міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів міста щодо забезпечення сумісності та інтеграції впроваджених інформаційних систем, та систем, що планується впровадити.
3. Структура та організація роботи

3.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова у порядку, визначеному законодавством.
3.2. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ (апарат департаменту).
3.2.2. Управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури.
3.2.3. Управління міжвідомчої координації.
3.2.4. Управління туризму.
3.3. Відділ (апарат департаменту) утворений для організаційно-технічного, аналітичного та іншого забезпечення діяльності департаменту, директора департаменту, підпорядкованих йому управлінь та відділів.
3.4. Відділ (апарат департаменту) є структурним підрозділом департаменту без права юридичної особи і перебуває у безпосередньому підпорядкуванні директора департаменту.
3.5. Управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури, управління міжвідомчої координації є структурними підрозділами департаменту без права юридичної особи.
3.6. Управління туризму є самостійним структурним підрозділом департаменту з правом юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в територіальних представництвах Державної казначейської служби України та банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, може набувати майнові і немайнові права та обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у суді.
3.7. Управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури, управління міжвідомчої координації, управління туризму, відділ (апарат департаменту) очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням директора департаменту.
3.8. До складу управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури, управління міжвідомчої координації входять відділи, начальників яких призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту. Інших працівників департаменту (підпорядкованих управлінь, відділів (не юридичних осіб) призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту згідно з чинним законодавством.
3.9. Начальники управлінь безпосередньо підпорядковані директору департаменту, йому підконтрольні та підзвітні. Начальник управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури та начальник управління міжвідомчої координації за посадою є заступниками директора департаменту.
3.10. Безпосередні повноваження управлінь департаменту, відділу, їх організація, структура та порядок діяльності визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню виконавчим комітетом.
3.11. Департамент є уповноваженим органом Львівського комунального підприємства “Агенція з підготовки подій“, затверджує його статут, зміни та доповнення до нього.
4. Управління департаментом

4.1. Найвищою посадовою особою департаменту є директор, який здійснює управління департаментом, виступає від його імені та несе персональну відповідальність за виконання завдань департаменту.
4.2. Директор у межах своїх повноважень та на виконання завдань департаменту видає накази, які є обов’язковими для виконання на території м. Львова всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами.
4.3. Директор департаменту:
4.3.1. Відповідає за організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення департаменту, за стан діловодства, обліку та звітності департаменту.
4.3.2. Організовує підготовку проектів рішень з питань, віднесених до відання департаменту, та внесення їх на розгляд міської ради, виконавчого комітету.
4.3.3. Контролює виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до відання департаменту.
4.3.4. Діє без довіреності від імені департаменту, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.
4.3.5. Виступає розпорядником коштів департаменту у межах видатків, затверджених у міському бюджеті м. Львова, та забезпечує їх використання за цільовим призначенням.
4.3.6. Організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.
4.3.7. Здійснює списання з балансу департаменту транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість якого не перевищує граничної суми, встановленої законодавством на момент списання.
4.3.8. Укладає та розриває договори (контракти), стороною в яких виступає департамент і у межах повноважень департаменту, у тому числі договори з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління департаменту.
4.3.9. Видає довіреності, відкриває рахунки у територіальних представництвах Державної казначейської служби України та банківських установах.
4.3.10. Погоджує штатний розпис та кошторис структурних підрозділів департаменту з правом юридичної особи.
4.3.11. Вносить подання Львівському міському голові про призначення на посади та звільнення з посад начальників управлінь департаменту, начальника відділу (апарату департаменту), призначає на посади та звільняє з посад начальників відділів та працівників департаменту у складі управлінь що не є юридичними особами, інших працівників департаменту.
4.3.12. Вносить подання про присвоєння начальникам управлінь департаменту, начальнику відділу (апарату департаменту) рангу посадової особи органу місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства.
4.3.13. Порушує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників департаменту.
4.3.14. У процесі виконання завдань, покладених на департамент, забезпечує співробітництво департаменту з іншими виконавчими органами, міською радою.
4.3.15. Інформує громаду про стан виконання повноважень, покладених на департамент.
4.4. Директор департаменту здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також завдання, надані окремими рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
4.5. Керівниками структурних підрозділів департаменту є начальники управлінь, начальники відділів та завідувачі секторів, які очолюють відповідні управління, відділи, сектори і несуть персональну відповідальність перед Львівським міським головою та директором департаменту за виконання покладених на ці підрозділи завдань згідно з розподілом обов’язків, визначених Положеннями про підрозділи та посадовими інструкціями, а також несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері.
5. Компетенція департаменту

5.1. До компетенції департаменту відносяться такі повноваження:
5.1.1. Підготовка та внесення на розгляд і затвердження виконавчого комітету та міської ради рішень, необхідних для виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.2. Розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми розташування, будівництва і функціонування стадіонів, тренувальних центрів та офіційних місць для проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.3. Розробка та погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми розташування, будівництва та функціонування готелів, кемпінгів, інших місць розміщення туристів на час проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій
5.1.4. Розробка і погодження з іншими виконавчими органами міської ради схеми розташування, будівництва та організації роботи об’єктів рекреаційної сфери (фан-зон) на час проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.5. Розробка та впровадження концепції інформаційного і рекламного забезпечення підготовки та проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.6. Розробка та впровадження концепції координації і взаємодії між офіційними організаціями та особами, причетними до забезпечення підготовки і проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.7. Розробка та впровадження концепції транспортного забезпечення м. Львова; авіаційного, залізничного і автомобільного транспортного зв’язку між Львовом та іншими містами; взаємодії з митними органами та органами прикордонного контролю для організації спрощеного перетину державного кордону України на час проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.8. Організація взаємодії із закладами освіти з підготовки волонтерів, які залучатимуться до організації та проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.9. Організація підготовки та перепідготовки при вищих навчальних закладах м. Львова працівників правоохоронних органів, сфери обслуговування, медичних працівників з питань володіння іноземними мовами.
5.1.10. Участь у розробці та впровадженні концепції медичного забезпечення на час підготовки та проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.11. Сприяння розвитку підприємництва для забезпечення випуску та продажу сувенірної і рекламної продукції національної спрямованості та путівників, карт різними мовами.
5.1.12. Контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств, приймання та аналіз їх звітів, розгляд проектів планів цих підприємств, внесення до них зауважень і пропозицій та здійснення контролю за їх виконанням, заслуховування звітів керівників підпорядкованих комунальних підприємств, підготовка пропозицій і документів щодо призначення їх на посади та звільнення з посад.
5.1.13. Розробка, затвердження і впровадження тарифів для оплати послуг, що надаються підприємствами та установами, підпорядкованими департаменту, контроль за їх дотриманням.
5.1.14. Розробка концепції рекламної кампанії з підготовки та проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.15. Сприяння залученню до економіки міста іноземних інвестицій з метою забезпечення виконання вимог щодо проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій.
5.1.16. Сприяння у створенні спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної сфери та інших об’єктів.
5.1.17. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам щодо проведення заходів, пов’язаних з підготовкою та реалізацією спортивних проектів та туристичних подій підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Львова, незалежно від форм власності.
5.1.18. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, до розв’язання проблем розвитку місцевого туризму і підтримки туристичних ресурсів.
5.1.19. Організація проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення, сприяння охороні і збереженню туристичних ресурсів.
5.1.20. Сприяння розвитку на території міста різних видів туризму.
5.1.21. Інформування населення про стан та перспективи розвитку туризму у місті (не рідше ніж один раз на рік).
5.1.22. Участь у міжнародних програмах та заходах, спрямованих на розвиток туристичної сфери міста, обмін досвідом.
5.1.23. Співпраця з міжнародними організаціями у рамках міжнародних проектів.
5.1.24. Здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення ринкової інфраструктури туризму, розвитку ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх форм власності.
5.1.25. Поширення на території України та за кордоном інформації про туристичний потенціал м. Львова, його історико-культурну спадщину.
5.1.26. Підготовка і координація дій для участі та представництва м. Львова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.
5.1.27. Забезпечення ефективного впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій (програмно-апаратних комплексів, геоінформаційних систем, систем керування базами даних, телекомунікаційних систем зв’язку та мереж, інформаційних ресурсів) у структурних підрозділах Львівської міської ради, бюджетних установах, комунальних закладах як однією із складових створення і функціонування ефективної системи управління містом та його інформатизації.
5.1.28. Забезпечення розвитку та координація впровадження сучасних інформаційних технологій у Львівській міській раді та підпорядкованих їй підприємствах і установах.
5.1.29. Впровадження елементів електронного урядування для забезпечення максимально простого та доступного спілкування громадян з органами місцевого самоврядування, юридичними особами, громадськими організаціями та створення механізмів надання послуг громадянам та організаціям у режимі реального часу.
5.1.30. Відстеження тенденцій розвитку інформаційних технологій та розроблення пропозицій для вдосконалення діяльності Львівської міської ради та підпорядкованих їй підприємств і установ.
5.1.31. Координація діяльності структурних підрозділів Львівської міської ради, бюджетних установ, комунальних закладів міста щодо забезпечення сумісності та інтеграції впроваджених інформаційних систем, та систем, що планується впровадити.
5.1.32. Організація роботи з розробки механізмів для забезпечення інтеграції програмно-апаратних комплексів і систем, які використовуються у структурних підрозділах Львівської міської ради.
5.1.33. Надання консультацій, забезпечення навчання працівників структурних підрозділів Львівської міської ради щодо використання інформаційних технологій та систем інформації.
5.1.34. Участь у конкурсах, виставках, форумах та інших заходах у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій.
5.1.35. Визначення пріоритетних напрямів, заходів і завдань для впровадження електронного урядування у Львівській міській раді та підпорядкованих їй підприємствах і установах. Організація, координація та контроль за формуванням і виконанням міської програми впровадження електронного урядування у Львівській міській раді.
5.1.36. Формування умов залучення до міста високотехнологічних компаній та розробників програмного забезпечення. Взаємодія та координація зусиль підприємств та установ усіх форм власності щодо належного розвитку сфери електронного урядування міста для задоволення потреб громади.
5.1.37. Визначення єдиної стратегії розвитку електронного урядування у Львівській міській раді, підпорядкованих їй підприємствах і установах.
6. Права департаменту

6.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, департамент має право:
6.1.1. Звертатись та одержувати у встановленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
6.1.2. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців і представників громадськості для підготовки та розгляду питань, що належать до його компетенції.
6.1.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
6.1.4. Контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів департаменту.
6.2. Департамент користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, іншими нормами чинного законодавства України.
7. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту

7.1. Фінансове забезпечення департаменту здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
7.2. Для забезпечення діяльності департаменту, його структурних підрозділів за ними на праві оперативного управління закріплюється майно, що є комунальною власністю громади міста.
7.3. Працівники департаменту є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
7.4. Граничну чисельність працівників департаменту встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структуру департаменту затверджує міська рада.
7.5. Штатний розпис департаменту затверджує Львівський міський голова за поданням директора департаменту, за погодженням першого заступника міського голови та директора департаменту фінансової політики.
8. Відповідальність посадових осіб департаменту

8.1. Посадові особи департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
8.2. Посадові особи департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
9. Заключні положення

9.1. Ліквідацію та реорганізацію департаменту проводить міська рада у порядку, визначеному чинним законодавством України.
9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Секретар ради В. Павлюк

Віза:

В.о. директора департаменту
“ЄВРО 2012“ А. Москаленко