УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1192


від 11/02/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Реновація“ житлово-офісного комплексу з вбудованими об’єктами обслуговування населення, підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Зеленій, 151 зі знесенням існуючих будівель

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 01.11.2019 № 1022
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.11.2018 № 1192'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Реновація“ від 12.10.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 12.10.2018 за № 2-29396/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва ТзОВ “Реновація“ житлово-офісного комплексу з вбудованими об’єктами обслуговування населення, підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Зеленій, 151, беручи до уваги договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді 05.10.2018 за № С-4593, 05.10.2018 за № С-4594 та 05.10.2018 за № С-4592, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.10.2018 № НВ-4607837212018, від 03.10.2018 № НВ-4607836882018 та від 04.10.2018 № НВ-4607844832018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Реновація“ житлово-офісного комплексу з вбудованими об’єктами обслуговування населення, підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Зеленій, 151 зі знесенням існуючих будівель (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю Реновація“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 02.11.2018 № 1192

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованими
об’єктами обслуговування населення, підземною автостоянкою,
трансформаторною підстанцією та даховою котельнею
на вул. Зеленій, 151 зі знесенням існуючих будівель

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Зеленій, 151.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Реновація“, 79012, м. Львів, вул. Академіка А. Сахарова, 42.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 1,8077 га (кадастровий номер 4610136800:02:005:0088), площею 0,1553 га (кадастровий номер 4610136800:02:005:0161) та площею 0,0205 га (кадастровий номер 4610136800:02:005:0162) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.10.2018 № НВ-4607844832018;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-3зона багатоповерхової житлової забудови (земельна ділянка кадастровий номер 4610136800:02:005:0088), зона ТР-2 – зона транспортної інфраструктури (вулична мережа) (земельні ділянки кадастрові номери 4610136800:02:005:0161 та 4610136800:02:005:0162) відповідно до рішення виконавчого комітету від 10.04.2018 № 394Про затвердження детального плану території у районі вул. Зеленої, вул. М. Пимоненка, вул. Д. Січинського“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 42,00 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 10.04.2018 № 394.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40 % відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 10.04.2018 № 394.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 450 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (житлово-офісний комплекс з вбудованими об’єктами обслуговування населення, підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Зеленій, 151) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) по червоній лінії вул. Зеленої та з відступом від червоної лінії вул. М. Пимоненка – 4,00 м. Відстань від суміжної забудови з південної сторони – 34,00 м, зі східної сторони – 17,60 м у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:02:005:0088).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 10.04.2018 № 394, з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельні ділянки на вул. Зеленій, 151 (кадастрові номери 4610136800:02:005:0088, 4610136800:02:005:0161, 4610136800:02:005:0161) знаходяться поза межами території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
При розробці робочого проекту передбачити нормативні відстані для безперешкодного проїзду пожежної машини до проектованих будівель.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський