УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення692


від 07/22/2011

Про затвердження Порядку встановлення вивісок у м. Львові

Зміни
згідно з рішеннями виконкому 333-2013; 536-2013; 212-2015
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 17.05.2013 ]......Рішення' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 692' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 692'
Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 11.11.2016 № 1025
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивіс'


Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про основи містобудування в Україні“, ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“, з метою встановлення правил, підстав та чіткої процедури розміщення вивісок у м. Львові, збереження автентичності історичного середовища та туристичної привабливості міста виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Порядок встановлення вивісок у м. Львові (додається).
2. Власникам (користувачам) вивісок привести свої вивіски у відповідність до вимог цього рішення.
3. Департаменту Адміністрація міського голови оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
           Відповідальний: директор департаменту
           Адміністрація міського голови“.
4. Комунальному підприємствуАдміністративно-технічне управління забезпечити видання у друкованому вигляді Порядку встановлення вивісок у м. Львові з ілюстрованими рекомендаціями з метою проведення належної роз’яснювальної роботи з виробниками конструкцій та іншими зацікавленими особами щодо застосування Порядку встановлення вивісок у м. Львові.
           Термін: до 31.10.2011
           Відповідальний: директор комунального
           підприємстваАдміністративно-технічне
           управління“.
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 15.04.2005 № 355 Про затвердження Порядку встановлення вивісок у м. Львові“.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.
Львівський міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.07.2011 № 692

ПОРЯДОК
встановлення вивісок у м. Львові
1. Загальні положення

1.1. Порядок встановлення вивісок у м. Львові (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про рекламу“, “Про основи містобудування в Україні“, Правил благоустрою м. Львова, затверджених ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376, та інших нормативних актів.
1.2. Порядок регулює відносини, що виникають у зв’язку з встановленням вивісок у м. Львові, розміщення яких передбачено законодавством України, визначає процедуру встановлення вивісок та регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, що виникають у процесі розташування вивісок, а також регламентує загальні вимоги до вивісок.
1.3. Порядок розроблений з метою захисту культурних та майнових інтересів територіальної громади м. Львова, юридичних і фізичних осіб, у власності котрих є фасади будинків, на яких встановлюються вивіски, та поліпшення зовнішнього вигляду міського середовища.
1.4. Порядок є обов’язковим до виконання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичними особамипідприємцями, що встановлюють вивіски у м. Львові.
1.5. Дія Порядку не поширюється на відносини, що виникають у зв’язку з встановленням зовнішньої реклами у м. Львові.
1.6. Встановлення вивісок з порушенням цього Порядку забороняється.
1.7. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
1.7.1. Вивіска елемент об’єкта містобудування, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи (включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, що належать цій особі, комерційне (фірмове) найменування (якщо таке є); вид її діяльності (якщо це не випливає з зареєстрованого найменування особи); час роботи (розміщений на внутрішній поверхні власного чи орендованого особою приміщення, на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення, біля входу у таке приміщення).
Вивіска не може містити переліку товарів і послуг, меню та іншої інформації, яка не підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону УкраїниПро захист прав споживачів“.
Конструктивно вивіска може складатися з одного чи декількох елементів, які містять інформацію, котра не повторюється.
1.7.2. Місце розташування вивіски – внутрішня поверхня (вхідні двері) власного чи орендованого особою приміщення; внутрішня поверхня на поверсі біля входу у приміщення, власником або орендарем якого є особа; зовнішня поверхня фасаду першого поверху будинку біля входу, де юридична або фізична особа займає приміщення; між віконними отворами першого поверху, між віконними отворами першого та другого поверхів, але не вище нижнього краю вікон другого поверху дво- чи багатоповерхового будинку або споруди.
Вивіска може розташовуватись вище першого поверху, на даху будівлі, споруди лише у разі, коли суб’єкту господарювання належить на праві приватної власності вся будівля, або на огорожі, коли суб’єкту господарювання належить на праві приватної власності земельна ділянка з огорожею.
Місце розташування вивіски, яке не знаходиться у власності суб’єкта господарювання, надається йому у тимчасове користування власником будинку (споруди) або уповноваженим ним органом (особою) на договірних засадах.
1.7.3. Фасад будинку (споруди) – зовнішня сторона будинку (споруди) зі всіма елементами від покрівлі до вимощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні отвори, стіни, перемички, дашки, навіси, портали, зовнішні сходи, арки, вітрини та інше.
1.7.4. Зона ЮНЕСКО – територія, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.02.1997 № 81 Про включення історичної забудови Львова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО“.
1.7.5. Пам’ятка архітектури – об’єкт культурної спадщини, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що перебуває під охороною держави.
1.7.6. Вітрина засклений елемент фасаду, який використовується для експонування продукції. До державних, релігійних та міських свят вітрина може бути святково оформлена.
1.7.7. Проект вивіски документація, яка містить правові підстави встановлення вивіски, її художньо-естетичне вирішення, архітектурну привязку до фасаду, фотографічний знімок обєкта до розташування вивіски та є підставою для розміщення вивіски у певному місці на певний термін.
1.7.8. Робоча група робоча група з попереднього розгляду документів, поданих для встановлення пріоритету на отримання дозволу на розміщення реклами та погодження проектів вивісок, утворена відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 20.05.2010 № 182.
1.7.9. Самовільно встановлена вивіска – вивіска, що встановлена без погодженого у визначеному порядку проекту.
1.7.10. Профіль діяльності інформація, яка розкриває характер діяльності особи (торгівля, ресторанне господарство, побутове обслуговування, транспортні послуги, послуги звязку та культури і спорту, житлово-комунальні, банківські, фінансові, туристичні та інші послуги і випливає з ліцензії, дозволу, патенту тощо).
1.7.11. Комерційне (фірмове) найменування – найменування закладу, яке не співпадає з офіційно зареєстрованим найменуванням особи. Комерційне (фірмове) найменування може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.
1.7.12. Вхід – вхід до будинку (споруди, приміщення), що знаходиться на рівні першого або цокольного поверхів або на поверсі, де знаходиться власне чи орендоване особою приміщення.
1.7.13. В’їзд – в’їзд крізь ворота, арку на територію, подвір’я, огороджену зі всіх сторін огороджувальними конструкціями або спорудами.
1.7.14. Демонтаж це комплекс заходів, які передбачають відокремлення вивіски разом з її основою від місця її розміщення та транспортування у місце її подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання вивіски не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади м. Львова.
1.7.15. Історичний ареал – це територія міста, межі якої визначені рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
1.8. Терміни, що невизначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.
2. Вимоги до вивісок (додаток до цього Порядку)

2.1. Вимоги до місця розташування вивіски
2.1.1. Вивіски повинні встановлюватися у місцях, які б не створювали перешкод для експлуатації будинків і споруд, на яких вони розташовуються, та вільного пересування пішоходів.
2.1.2. Розміщення вивісок повинно здійснюватися з врахуванням архітектурного вирішення, стилістичних особливостей, декоративних елементів та колористики фасаду.
2.1.3. Вивіска може бути встановлена:
2.1.3.1. Не вище першого поверху або цоколя будівлі:
2.1.3.1.1. Біля входу у приміщення (у т. ч. у подвір’ї, на сходовій клітці, у коридорі тощо), яке займає суб’єкт господарювання, що встановлює вивіску.
2.1.3.1.2. Над вхідними дверима, над вітринами та над віконними прорізами.
2.1.3.1.3. У вікнах, вітринах та прозорій частині вхідних дверей (з внутрішнього боку) з закриттям їх до 50 %.
2.1.3.1.4. Між дверними та віконними прорізами.
2.1.3.2. На фасаді (вище першого поверху), фронтоні, якщо суб’єкту господарювання на праві приватної власності належить вся будівля, при умові, якщо місце встановлення вивіски передбачено авторським проектом будинку або погодженим паспортом фасаду будівлі.
2.1.3.3. Між дверними та віконними прорізами (або над ними), які належать суб’єкту господарювання, у межах першого та цокольного поверху, у т. ч. якщо немає окремого входу з вулиці у заклад, на якому встановлюється вивіска.
2.1.3.4. В існуючих, спеціально передбачених для вивісок у проекті будинку площинах, нішах, картушах, приставних вітринах тощо.
2.1.3.5. На огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі, якщо суб’єкту господарювання на праві приватної власності належить вся будівля та вся земельна ділянка.
2.1.3.6. На власній земельній ділянці у вигляді об’ємно-просторової пластики чи конструкції.
2.1.4. Якщо у будівлі знаходиться декілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх вивіски на фасаді повинні розташовуватись на невеликих табличках однакового розміру (площею до 0,3 кв. м) та з однакового матеріалу виконання, розміщених праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду) у будівлю (приміщення). Окрім того, їхні вивіски можуть бути розташовані безпосередньо біля дверей належних їм приміщень.
2.1.5. Встановлення вивісок забороняється:
2.1.5.1. На фасаді вище першого поверху (крім випадків, перелічених у підпункті 2.1.3.2).
2.1.5.2. З закриттям огорож балконів, архітектурного та скульптурного декору фасадів.
2.1.5.3. З закриттям вікна, вітрини чи прозорої частини вхідних дверей площинами вивісок більш ніж на 50 %.
2.1.5.4. З закриттям табличок з назвами вулиць, номерами будинків, охоронних знаків будівель пам’яток архітектури, табличок з позначенням місця знаходження елементів мереж інженерних комунікацій (пожежних гідрантів та ін.), інших табличок з соціально-необхідною інформацією.
2.1.5.5. У вигляді світлових табло та моніторів, біжучих стрічок, вивісок з динамічною (пульсуючою) підсвіткою у межах історичного ареалу міста.
2.1.5.6. На приміщеннях (будівлях), невведених в експлуатацію.

2.2. Розміри вивісок
2.2.1. Розміри вивісок повинні бути масштабними до архітектурного вирішення фасаду та його елементів.
2.2.2. Вивіски не повинні виходити за межі приміщення, у якому здійснює діяльність суб’єкт господарювання.
2.2.3. Відстань від площини фасаду до лицевої поверхні вивіски, розміщеної паралельно до фасаду, не повинна перевищувати 10 см.
2.2.4. Вивіска повинна враховувати розмір і місце розташування раніше погоджених та встановлених на цьому ж будинку вивісок. Перевага надається комплексному підходу до проектування та розміщення кількох вивісок на одному фасаді.

2.3. Матеріали, техніки та стилістика вивісок
2.3.1. Конструкція та матеріал вивіски повинні бути стійкими до погодних умов і механічних чинників, зручними у догляді та обслуговуванні.
2.3.2. У межах історичного ареалу м. Львова заохочується виконання вивісок з природних матеріалів (метал, кераміка, смальта, цінні породи дерева, камінь, скло), а також використання традиційних для львівських ремесел технік (ковальство, литво, гравіювання, різьба, вітраж, гутне скло, емалі, розпис, мозаїка та ін.).
2.3.3. Форма, колір, шрифт, матеріал виконання та стилістика вивіски повинні бути гармонійними з елементами фасаду, на яких вони розташовуються.
2.3.4. Вивіска для одного суб’єкта господарювання повинна відповідати архітектурному вирішенню фасаду будівлі та враховувати особливості конкретного архітектурного середовища.

2.4. Вивіска може бути виготовлена у вигляді:
2.4.1. Площини геометричної або іншої форми, що розміщується паралельно до фасаду, з нанесеним зверху або прорізаним зображенням чи написом. В історичному ареалі площа такої форми не може перевищувати 0,5 кв. м.
2.4.2. Окремих об’ємних літер, прикріплених безпосередньо на стіні (рекомендується у разі короткого напису).
2.4.3. Окремих об’ємних літер, прикріплених до спільного каркасу чи іншого профілю, пофарбованого у колір фасаду (рекомендується у разі довгого напису).
2.4.4. Напису чи зображення на прозорій безколірній площині (скло, акрил) плоскими, об’ємними чи вигравіюваними літерами.
2.4.5. Шрифтового напису по тиньку.
2.4.6. Художнього розпису по тиньку (фрески).
2.4.7. Мозаїки.
2.4.8. Вітражу, розміщеного на кронштейні або у вітрині чи дверях.
2.4.9. Кам’яної, дерев’яної, металевої плити з різьбленим або гравійованим написом чи зображенням.
2.4.10. Рельєфу, вирізьбленого у тиньку, попередньо нанесеному різноколірними шарами (сграфіто).
2.4.11. Плоского кронштейну (в історичному ареалі площею не більшою 0,5 кв. м та товщиною не більше 60 мм), розташованого перпендикулярно до фасаду. При цьому його крайня точка виносу не повинна виступати від стіни більше ніж на 800 мм, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м.
2.4.12. Кронштейну у вигляді об’ємно-просторової композиції. При цьому його крайня точка виносу не повинна виступати від стіни більше ніж на 800 мм, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м.
2.4.13. Прапора, хоругви, штандарта (в історичному ареалі площею не більше ніж 1,5 кв. м). При цьому його крайня точка не повинна виступати від стіни більше ніж на 1,0 м, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м.
2.4.14. Світлових носіїв, що своїм розташуванням формують напис чи зображення.
2.4.15. Іншої конструкції, виконаної на високому мистецькому і дизайнерському рівні, що відповідає стилістиці фасаду та архітектурному середовищу.

2.5. Вимоги до освітлення вивісок
2.5.1. Освітлення вивісок повинно забезпечувати безпеку експлуатації згідно з діючими державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам і вимогам пожежної, електричної та екологічної безпеки.
2.5.2. Джерела світла для вивісок, розташованих паралельно до площини фасаду, можуть бути:
2.5.2.1. Вмонтовані всередині об’ємних літер (світяться літери) або всередині площини вивіски (при цьому світяться лише літери чи зображення, фон залишається непрозорим та неосвітленим).
2.5.2.2. Розташовані між вивіскою і площиною фасаду (контражурно освітлюється стіна під вивіскою).
2.5.2.3. Вмонтовані на торці вивіски (освітлюється від зовнішнього контуру).
2.5.2.4. Винесені на зовнішніх кронштейнах (освітлюється частина фасаду разом з вивіскою).
2.5.3. Освітлення вивісок на кронштейнах може бути:
2.5.3.1. Зовнішнє, за допомогою ламп з монохромним світлом та спрямовуватися безпосередньо на вивіску.
2.5.3.2. Вмонтоване всередині вивіски (при цьому світяться лише літери чи зображення, фон залишається непрозорим та неосвітленим).
2.5.3.3. Вмонтовані на торці кронштейна (освітлюється від зовнішнього контуру).
2.5.4. Вивіска може бути виготовлена зі світлових трубок (неонових або діодних), які формують зображення чи напис.
2.5.5. Кабелі живлення світлових елементів, сигналізації та ін. повинні бути вмонтовані у короби, які пофарбовані у колір фасаду, або прикріплені таким чином, щоб бути непомітними для пішоходів.
2.5.6. Світлове оформлення вивіски не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків.
2.5.7. Освітлення вивісок повинно вмикатися з настанням темноти одночасно з вуличним освітленням.
2.5.8. Вивіски установ, організацій і підприємств, що працюють у денний час, можуть бути виконані без освітлення.
3. Порядок розміщення вивісок

3.1. Підставою для виготовлення та встановлення вивіски є погоджений у встановленому порядку проект вивіски.
3.2. Якщо розміщення вивіски передбачено паспортом кольорового опорядження фасаду будівлі, погодженого у встановленому порядку, додатково проект розміщення вивіски не вимагається.
3.3. Вивіски у вітрині будівлі, якщо вони є частиною внутрішнього інтер’єру, не потребують виготовлення та погодження проекту розміщення вивіски.
3.4. Для погодження проекту вивіски юридична або фізична особапідприємець (надалі – заявник) подає до управління “Дозвільний офіс“ письмову заяву встановленої форми з відповідним проектом.
3.4.1. До заяви додаються:
3.4.1.1. Копія документа, що посвідчує право власності (оренди) приміщення, у якому здійснюється господарська діяльність.
3.4.1.2. Свідоцтво про надання правової охорони в Україні власним товарним знакам, знакам обслуговування, логотипам (у разі їх використання на вивісці).
3.4.1.3. Проект вивіски, який повинен визначати основні характеристики вивіски (розміри, матеріали виконання тощо) та обгрунтовувати її пропорційність до будівлі, на якій вона встановлюється.
3.4.2. Проект вивіски складається з:
3.4.2.1. Світлини припустимого місця розташування вивіски розміром 10 x 15 см, візуалізації вивіски на фасаді та кольорової світлини 1-го поверху будинку зі всіма наявними на ньому вивісками (якщо у межах 1-го поверху будинку, на якому проектується вивіска, є декілька закладів з окремими входами).
3.4.2.2. Ескізу вивіски (М 1:5, 1:10) з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, даними про матеріали, з яких виготовлятиметься вивіска.
3.4.2.3. Деталей шрифтів, логотипів, зображувальних елементів.
3.4.3. На кожній сторінці поданих проектних матеріалів необхідно обов’язково вказувати:
3.4.3.1. Назву організації заявника замовника проекту.
3.4.3.2. Назву проектної організації або прізвище автора проекту та їх координати.
3.4.3.3. Дату виконання проекту.
3.5. Заявник подає проектну документацію через управління “Дозвільний офіс“ у трьох примірниках, після погодження один з яких зберігається в архіві управління архітектури департаменту містобудування, другий передається у КП Адміністративно-технічне управління для реєстрації та контролю, третій після реєстрації повертається заявнику.
3.6. Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ перевіряє отриманий проект на предмет відповідності вимогам пункту 3.4 цього Порядку та передає поданий пакет документів:
3.6.1. До управління охорони історичного середовища (у разі розміщення вивіски у межах історичного ареалу).
3.6.2. До управління архітектури департаменту містобудування (у разі розміщення вивіски поза межами історичного ареалу).
Процедура погодження поданих проектів вивісок відбувається впродовж 10 робочих днів (з дати отримання документів управлінням Дозвільний офіс до дати скерування відповіді заявнику управлінням Дозвільний офіс з погодженим проектом/відмовою у погодженні).
Відповідальним за дотримання вказаного терміну є управління, до якого надійшла заява про погодження проекту вивіски.
3.7. Отриманий пакет документів управління архітектури департаменту містобудування подає на розгляд робочої групи.
3.8. У разі погодження проекту розміщення вивіски представники управління архітектури департаменту містобудування та управління охорони історичного середовища на засіданні робочої групи ставлять відмітку про погодження на відповідному проекті вивіски (яка включає прізвище особи, що здійснила погодження, її підпис, дату погодження та відбиток печатки відповідного структурного підрозділу).
3.9. У разі невідповідності проекту розміщення вивіски вимогам цього Порядку представник управління архітектури департаменту містобудування або управління охорони історичного середовища повідомляє заявника про підстави неможливості погодження проекту з зазначенням рекомендацій щодо усунення такої невідповідності та можливості встановлення вивіски і повертає поданий пакет документів заявнику через управління “Дозвільний офіс“.
3.10. Погоджені проекти розміщення вивісок підлягають внесенню у реєстр погоджених проектів вивісок, ведення якого забезпечує КП Адміністративно-технічне управління“.
3.11. Проект розміщення вивіски погоджується суб’єкту господарювання на термін, визначений документом на право користування приміщенням, у якому здійснює діяльність даний суб’єкт.
У разі продовження терміну дії документа на право користування приміщенням термін дії проекту на розміщення вивіски продовжується автоматично.
4. Мова вивісок

4.1. Відповідно до ст. 37 Закону УРСРПро мови в Українській РСРрозташування на вивісках офіційних назв державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій та інших закладів виконується у такому порядку: зліва від входуукраїнською мовою, справа можливий переклад іншою мовою; або згориукраїнською мовою, нижче дрібнішим шрифтом може бути переклад іншою мовою.
4.2. Знаки для товарів і послуг наводяться на вивісках у тому вигляді, у якому їм надана правова охорона в Україні, відповідно до законодавства, зокрема статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.
4.3. Текст вивіски не може містити мовних помилок.
5. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність
за його порушення

5.1. Моніторинг розміщення вивісок у м. Львові здійснює КП Адміністративно-технічне управління“.
5.2. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює уповноважений орган на базі моніторингової системи КП Адміністративно-технічне управління“.
5.3. Відповідальність за розміщення вивіски (міцність, стійкість, безпеку, відповідність погодженому проекту, цілісність фасаду будівлі після монтажу/демонтажу вивіски) несе власник вивіски або уповноважена власником особа.
5.4. Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски було пошкоджений фасад (фарбування, декоративні елементи тощо), власник (користувач) вивіски зобовязаний усунути всі пошкодження протягом 10-ти днів за власний рахунок.
5.5. У разі розміщення вивіски з істотними відхиленнями від проекту, а також при порушенні під час встановлення та експлуатації вивіски вимог чинних нормативно-правових актів, державних норм та стандартів, власник (користувач) вивіски повинен усунути допущене порушення або забезпечити демонтаж вивіски власними коштами протягом 10-ти днів з дня отримання вимоги уповноваженого органу. У разі невчинення вищевказаних дій, вивіска демонтовується примусово згідно з умовами пункту 6.4 цього Порядку.
5.6. У разі припинення права власності (користування) приміщенням (територією), у якому (на якій) здійснюється господарська діяльність, власник (користувач) вивіски забезпечує демонтаж вивіски власними силами протягом 10-ти днів з дня виникнення однієї з вказаних підстав.
5.7. За незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність вивісок, їх невідповідність затвердженим проектам і вимогам на осіб, винних у таких порушеннях, накладаються штрафні санкції відповідно до Правил благоустрою м. Львова та Кодексу про адміністративні правопорушення.
6. Демонтаж самовільно встановлених вивісок та
відповідальність за їх незадовільний зовнішній вигляд

6.1. Демонтажу підлягають:
6.1.1. Самовільно встановлені вивіски.
6.1.2. Вивіски, технічний стан яких створює загрозу життю чи здоровю людей та/або заподіяння шкоди третім особам, що підтверджується актом з фотофіксацією, підписаним представниками КП Адміністративно-технічне управління та власником (балансоутримувачем) будинку.
6.1.3. Самовільно встановлені вивіски, власників яких встановити не вдалося (субєкт не здійснює діяльності за вказаною адресою).
6.2. Власникам самовільно встановлених вивісок (підпункт 6.1.1) скеровуються вимоги уповноваженого органу (управління архітектури департаменту містобудування) про усунення допущеного порушення. Власникам вивісок, вказаних у підпунктах 6.1.2, 6.1.3, вимоги не надсилаються.
6.3. У випадках, зазначених у підпункті 6.1.1, демонтаж вивісок повинен провести власник (користувач) вивіски самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у вимозі уповноваженого органу про усунення порушення цього Порядку. Термін, вказаний у вимозі робочого органу, не може становити менше 15 та більше 30 днів.
Вивіски, власники яких не виконали у встановлений термін вимог уповноваженого органу про добровільний демонтаж (або погодження проекту), та вивіски, передбачені у підпунктах 6.1.2 та 6.1.3, вносяться до наказу на примусовий демонтаж.
6.4. Примусовий демонтаж вивісок організовує КП Адміністративно-технічне управління за наказом уповноваженого виконавчого органу Львівської міської ради, проект якого готує орган, що здійснює нагляд за станом вивісок (КП Адміністративно-технічне управління“). У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник або користувач вивіски, представники державних органів, міських служб та інших організацій.
6.5. Демонтаж вивісок оформляється актом (2 примірники), який підписують власник (користувач) вивіски (у разі його присутності при демонтажі), представник КП “Адміністративно-технічне управління“ та представник організації, яка здійснювала демонтаж. До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування рекламного засобу до і після демонтажу.
6.6. У разі відсутності власника вивіски при демонтажі або його відмови від підписання акта демонтажу (про що робиться відповідна відмітка на акті) другий примірник акта КП Адміністративно-технічне управління у п’ятиденний термін надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження).
Якщо місцезнаходження власника невідоме, КПАдміністративно-технічне управлінняу цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження вивіски районний відділ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області (за місцем демонтажу вивіски).
6.7. Після проведення демонтажу складається акт виконаних робіт з демонтажу вивіски з зазначенням характеру робіт та їх вартості, який підписує КПАдміністративно-технічне управління“ (замовник) та організація або особа (виконавець), що здійснили демонтаж.
6.8. Демонтовані вивіски зберігаються на складі КП Адміністративно-технічне управління“.
6.9. Компенсація витрат КП Адміністративно-технічне управління, яке організовувало демонтаж або проводило демонтаж вивіски самостійно, покладається на власника (користувача) демонтованої вивіски на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт з демонтажу, які надсилаються власнику (користувачу) вивіски в обов’язковому порядку у п’ятиденний термін з дати демонтажу.
6.10. Для повернення демонтованої вивіски її власнику (користувачу) необхідно звернутись у КП Адміністративно-технічне управлінняз такими документами:
6.10.1. Заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу.
6.10.2. Документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану вивіску.
6.10.3. Документом, що підтверджує оплату витрат КП Адміністративно-технічне управління, пов’язаних з демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.
6.11. Облік та тимчасове зберігання демонтованих вивісок здійснює у встановленому порядку КП Адміністративно-технічне управління“.
Демонтовані вивіски зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).
6.12. Демонтовані вивіски визнаються безхазяйним майном і переходять у власність територіальної громади м. Львова у порядку, визначеному законодавством, якщо:
6.12.1. Після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не зголосились за їх поверненням.
6.12.2. Після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів, власники яких не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цю вивіску.
6.12.3. Власники надали письмову відмову від демонтованої вивіски та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цю вивіску.
6.13. Подальше застосування майна, зазначеного у пункті 6.12, вирішується уповноваженим власником згідно з чинним законодавством.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. директора комунального
підприємстваАдміністративно-
технічне управлінняЛ. НазаренкоДодаток.pdf