УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення333


від 05/17/2013

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 692

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 11.11.2016 № 1025
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивіс'


З метою удосконалення порядку розміщення вивісок та забезпечення комплексного підходу до розміщення конструкцій на фасадах будівель у м. Львові, недопущення можливих пошкоджень пам’яток архітектури та історичного ареалу міста виконавчий комітет вирішив:


1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 692 “Про затвердження Порядку встановлення вивісок у м. Львові“:
1.1. Викласти підпункт 1.7.9 у новій редакції:
“1.7.9. Самовільно встановлена вивіска це вивіска, яка суперечить архітектурним вимогам до вивісок, а у межах історичного ареалу – встановлена без погодженого у визначеному порядку проекту і містить інформацію, що виходить за межі інформації, зазначеної у ч. 6 ст. 9 Закону УкраїниПро рекламу“.
1.2. Доповнити підпунктом 1.7.15 у такій редакції:
“1.7.15. Примусовий демонтаж конструкції – це засіб (чи дії) для примусового усунення виявленого порушення цього Порядку (самовільного встановлення вивісок), не усунутого суб’єктом господарювання у добровільному порядку.“.
1.3. Підпункт 1.7.15 вважати підпунктом 1.7.16.
1.4. Викласти назву розділу 2 у новій редакції:2. Архітектурні вимоги до розміщення вивісок (додаток до цього Порядку)“.
1.5. Викласти назву додатка до Порядку встановлення вивісок у м. Львові у новій редакції: Графічна частина архітектурних вимог до розміщення вивісок“.
1.6. Скасувати розділи 3 і 6.
1.7. Доповнити розділом 7 у такій редакції:
7. Порядок розміщення вивісок

7.1. Підставою для виготовлення та встановлення вивіски у межах історичного ареалу м. Львова є проект вивіски, погоджений у встановленому порядку з управлінням охорони історичного середовища та представником власника будівлі (споруди) – управлінням архітектури департаменту містобудування, який відповідає за архітектурно-художній вигляд фасадів будівель, що перебувають у комунальній власності (надалі уповноважений орган від власника).
7.2. Якщо розміщення вивіски передбачено паспортом кольорового опорядження фасаду будівлі, погодженого у встановленому порядку, додатково проект розміщення вивіски не вимагається.
7.3. Вивіски у вітрині будівлі, якщо вони є частиною внутрішнього інтер’єру, не потребують виготовлення та погодження проекту розміщення вивіски.
7.4. Для погодження проекту вивіски юридична особа або фізична особа – підприємець (надалі – заявник) подає до управління “Дозвільний офіс“ письмову заяву встановленої форми з відповідним проектом.
7.4.1. До заяви додаються:
7.4.1.1. Копія документа, що посвідчує право власності (оренди) приміщення, у якому здійснюється господарська діяльність.
7.4.1.2. Свідоцтво про надання правової охорони в Україні власним товарним знакам, знакам обслуговування, логотипам (у разі їх використання на вивісці).
7.4.1.3. Проект вивіски, який повинен визначати основні характеристики вивіски (розміри, матеріали виконання тощо) та обгрунтовувати її пропорційність до будівлі, на якій вона встановлюється.
7.4.2. Проект вивіски складається з:
7.4.2.1. Світлини припустимого місця розташування вивіски розміром 10 см x 15 см, візуалізації вивіски на фасаді та кольорової світлини 1-го поверху будинку зі всіма наявними на ньому вивісками (якщо у межах 1-го поверху будинку, на якому проектується вивіска, є декілька закладів з окремими входами).
7.4.2.2. Ескізу вивіски (М 1:5, 1:10) з основними розмірами, кресленнями вузлів кріплення, даними про матеріали, з яких виготовлятиметься вивіска.
7.4.2.3. Деталей шрифтів, логотипів, зображувальних елементів.
7.4.3. На кожній сторінці поданих проектних матеріалів необхідно обов’язково вказувати:
7.4.3.1. Назву організації заявника – замовника проекту.
7.4.3.2. Назву проектної організації або прізвище автора проекту та їх координати.
7.4.3.3. Дату виконання проекту.
7.5. Процедура погодження поданих проектів вивісок відбувається впродовж 10 робочих днів (з дати отримання документів управлінням “Дозвільний офіс“ до дати скерування відповіді заявнику управлінням “Дозвільний офіс“ з погодженим проектом/відмовою у погодженні). Відповідальним за дотримання вказаного терміну є управління охорони історичного середовища, якому управління “Дозвільний офіс“ скеровує заяву про погодження проекту вивіски з доданими документами.
7.6. У разі погодження проекту розміщення вивіски представники управління охорони історичного середовища та уповноваженого органу від власника під час засідання робочої групи ставлять відмітку про погодження на відповідному проекті вивіски (яка включає прізвище особи, що здійснила погодження, її підпис, дату погодження та відбиток печатки відповідного структурного підрозділу).
7.7. У разі невідповідності проекту розміщення вивіски архітектурним вимогам цього Порядку представник управління охорони історичного середовища або відповідного уповноваженого органу від власника повідомляє заявника про підстави неможливості погодження проекту з зазначенням рекомендацій щодо усунення такої невідповідності та можливості встановлення вивіски і повертає поданий пакет документів заявнику через управління “Дозвільний офіс“.
7.8. Погоджені проекти розміщення вивісок підлягають внесенню у реєстр погоджених проектів вивісок, ведення якого забезпечує КП “Адміністративно-технічне управління“.
7.9. Проект розміщення вивіски погоджується суб’єкту господарювання на термін, визначений документом на право користування приміщенням, у якому здійснює діяльність даний суб’єкт. У разі продовження терміну дії документа на право користування приміщенням термін дії проекту на розміщення вивіски продовжується автоматично.“.
1.8. Доповнити розділом 8 у такій редакції:
8. Контроль за відповідністю вивісок архітектурним вимогам

8.1. Контроль за відповідністю встановлених вивісок архітектурним вимогам до розміщення вивісок здійснює власник будівлі, на фасаді якої встановлюється вивіска, або уповноважений орган від власника.“.
1.9. Доповнити розділом 9 у такій редакції:
9. Демонтаж самовільно встановлених вивісок та
відповідальність за їх незадовільний зовнішній вигляд


9.1. Демонтажу підлягають:
9.1.1. Самовільно встановлені вивіски.
9.1.2. Вивіски, технічний стан яких створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або заподіяння шкоди третім особам, що підтверджується актом з фотофіксацією, підписаним представниками КП “Адміністративно-технічне управління“ та власником (балансоутримувачем) будинку.
9.1.3. Самовільно встановлені вивіски, власників яких встановити не вдалося (суб’єкт не здійснює діяльності за вказаною адресою).
9.2. Власникам самовільно встановлених вивісок, вказаних у підпункті 9.1.1, скеровуються вимоги уповноваженого органу від власника, а у межах історичного ареалу – вимоги управління охорони історичного середовища про усунення допущеного порушення. Власникам вивісок, вказаних у підпунктах 9.1.2, 9.1.3, вимоги не надсилаються.
9.3. У випадках, зазначених у підпункті 9.1.1, демонтаж вивісок повинен провести власник (користувач) вивіски самостійно власним коштом у термін, вказаний у вимозі уповноваженого органу про усунення порушення цього Порядку. Термін, вказаний у вимозі робочого органу, не може становити менше 15 та більше 30 днів. Вивіски, власники яких не виконали у встановлений термін вимог уповноваженого органу про добровільний демонтаж (або погодження проекту), та вивіски, передбачені у підпунктах 9.1.2, 9.1.3, вносяться до наказу на примусовий демонтаж.
9.4. Примусовий демонтаж вивісок організовує КП “Адміністративно-технічне управління“ за наказом директора департаменту містобудування, проект якого готує орган, що здійснює нагляд за станом вивісок (КП “Адміністративно-технічне управління“). У разі необхідності під час проведення примусового демонтажу можуть бути присутні власник або користувач вивіски, представники державних органів, міських служб та інших організацій.
9.5. Примусовий демонтаж вивісок оформляється актом примусового демонтажу (2 примірники), який підписують власник (користувач) вивіски (у разі його присутності при демонтажі), представник КП “Адміністративно-технічне управління“ та представник організації, яка здійснювала демонтаж. До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування рекламного засобу до і після демонтажу.
9.6. У разі відсутності власника вивіски при демонтажі або його відмови від підписання акта примусовго демонтажу (про що робиться відповідна відмітка на акті) другий примірник акта КП “Адміністративно-технічне управління“ надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження). Якщо місцезнаходження власника невідоме, КП “Адміністративно-технічне управління“ у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження вивіски районний відділ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області (за місцем демонтажу вивіски).
9.7. Демонтовані вивіски зберігаються на складі КП “Адміністративно-технічне управління“.
9.8. Компенсація коштів, витрачених КП “Адміністративно-технічне управління“ на примусовий демонтаж вивіски, покладається на власника (користувача) демонтованої вивіски.
9.9. Для повернення демонтованої вивіски її власнику (користувачу) необхідно звернутись у КП “Адміністративно-технічне управління“ з такими документами:
9.9.1. Заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу.
9.9.2. Документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану вивіску.
9.9.3. Документом, що підтверджує компенсацію суб’єктом господарювання коштів, витрачених КП “Адміністративно-технічне управління“ на демонтаж вивіски, її транспортування та зберігання.
9.10. Облік та тимчасове зберігання демонтованих вивісок здійснює у встановленому порядку КП “Адміністративно-технічне управління“.
Демонтовані вивіски зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

9.11. Демонтовані вивіски підлягають утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, якщо:
9.11.1. Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів їх власники не зголосились за поверненням.
9.11.2. Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не відшкодували вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цю вивіску.
9.11.3. Власники надали письмову відмову від демонтованої вивіски та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цю вивіску.“.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.
Перший заступник
міського голови О. Синютка