УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення194


від 03/19/2021

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво КНП “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова“ наземного закритого переходу від будівлі на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 до будівлі на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішенням виконкому від 03.09.2021 № 758
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.03.2021 № 194'


Остаточна редакція

Розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова“ від 17.03.2021 (зареєстроване у Львівській міській раді 17.03.2021 за № 2-4336-2401), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво Комунальним некомерційним підприємством “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова“ наземного закритого переходу від будівлі на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 до будівлі на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові (додаються).
2. Комунальному некомерційному підприємству “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. Садовий


                     Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.03.2021 № 194

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво наземного закритого переходу від будівлі
на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 до будівлі на вул. І. Миколайчука, 9
у м. Львові


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво від вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 до вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – Комунальне некомерційне підприємство “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова“, 79059, м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – відповідно до пункту 4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“ – не вимагається.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-5 – лікувальні зони відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вимагається.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – не вимагається.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (нове будівництво наземного закритого переходу від будівлі на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 до будівлі на вул. І. Миколайчука, 9 у м. Львові) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – об’єкт розміщений поза межами зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, а також відповідно до діючих державних будівельних норм.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – охоронна зона кабелів зв’язку – 0,6 м; охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м. При потребі виконати перенесення інженерних мереж.
Керуючий справами
виконкому Н. Алєксєєва


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев