УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1049


від 11/26/2021

Про Реєстр Львівської міської територіальної громади

Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 08.11.2022 № 1043
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 08.11.2022 ]......Рішення'


З метою забезпечення виконання ст. 112 Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“, ст. 371 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру“, керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи ухвалу міської ради від 29.12.2020 № 6 “Про функціонування Львівської міської територіальної громади“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Положення про реєстр Львівської міської територіальної громади (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 03.12.2018 № 1288 “Про реєстр територіальної громади м. Львова“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 08.02.2019 № 93 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.12.2018 № 1288“.
2.3. Рішення виконавчого комітету від 22.05.2020 № 422 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.12.2018 № 1288“.
2.4. Рішення виконавчого комітету від 18.09.2020 № 838 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.12.2018 № 1288“.
2.5. Рішення виконавчого комітету від 09.02.2021 № 14 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.12.2018 № 1288“.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 26.11.2021 № 1049

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр Львівської міської територіальної громади

1. Загальні засади

1.1. Положення визначає порядок формування та ведення Реєстру Львівської міської територіальної громади, яка включає м. Львів, м. Винники, м. Дубляни (с. Малі Підліски, с. Ситихів), смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, (с. Малі Грибовичі, c. Збиранка), с. Гряда (с. Воля-Гомулецька), с. Зашків, (с. Завадів, с. Зарудці), с. Лисиничі (с. Підбірці), с. Малехів, с. Рясне-Руське (с. Підрясне) (надалі – Реєстр), а також надання відомостей з нього.
1.2. Реєстр – автоматизована база даних, призначена для зберігання та обробки інформації, що створюється, ведеться органом реєстрації, його посадовими особами для обліку фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають на території м. Львова, м. Винники, м. Дубляни (с. Малі Підліски, с. Ситихів), смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, (с. Малі Грибовичі, c. Збиранка), с. Гряда (с. Воля-Гомулецька), с. Зашків, (с. Завадів, с. Зарудці), с. Лисиничі (с. Підбірці), с. Малехів, с. Рясне-Руське (с. Підрясне), а також використання визначеної Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“ інформації органами та службами, що відповідно до законів України потребують її для реалізації прав та законних інтересів громадян за їх заявою, а також виконання ними встановленого законодавством обсягу обов’язків (надання адміністративних послуг), надання житлово-експлуатаційних послуг, нарахування усіх видів соціальної допомоги, субсидії тощо. Технічне забезпечення функціонування програмних засобів Реєстру покладається на Львівське комунальне підприємство “Міський центр інформаційних технологій“.
1.3. Реєстр ведеться з метою:
1.3.1. Забезпечення первинного обліку мешканців м. Львова, м. Винники, м. Дубляни (с. Малі Підліски, с. Ситихів), смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, (с. Малі Грибовичі, c. Збиранка), с. Гряда (с. Воля-Гомулецька), с. Зашків, (с. Завадів, с. Зарудці), с. Лисиничі (с. Підбірці), с. Малехів, с. Рясне-Руське (с. Підрясне).
1.3.2. Ведення картотеки з питань реєстрації осіб.
1.3.3. Забезпечення мешканців м. Львова, м. Винники, м. Дубляни (с. Малі Підліски, с. Ситихів), смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, (с. Малі Грибовичі, c. Збиранка), с. Гряда (с. Воля-Гомулецька), с. Зашків, (с. Завадів, с. Зарудці), с. Лисиничі (с. Підбірці), с. Малехів, с. Рясне-Руське (с. Підрясне) можливості отримувати адміністративні послуги за один візит.
1.3.4. Спрощення адміністративних процедур.
1.3.5. Забезпечення надання офіційної інформації (довідок) у визначених законодавством випадках.
1.3.6. Забезпечення статистичного обліку мешканців.
2. Суб’єкти Реєстру

2.1. Суб’єктами Реєстру є:
2.1.1. Власник Реєстру.
2.1.2. Розпорядники Реєстру.
2.1.3. Адміністратор Реєстру.
2.1.4. Уповноважена особа Реєстру.
2.1.5. Користувачі Реєстру.
2.2. Власником Реєстру є Львівська міська рада.
2.3. Розпорядниками Реєстру є:
2.3.1. Галицька районна адміністрація.
2.3.2. Залізнична районна адміністрація.
2.3.3. Личаківська районна адміністрація.
2.3.4. Сихівська районна адміністрація.
2.3.5. Франківська районна адміністрація.
2.3.6. Шевченківська районна адміністрація.
2.3.7. Департамент міської агломерації.
2.4. Завдання розпорядників Реєстру:
2.4.1. Вирішення організаційних питань щодо забезпечення формування та ведення бази даних Реєстру, надання доступу до інформації, яка обробляється у Реєстрі, прийняття управлінських рішень стосовно розвитку і вдосконалення Реєстру, а також інші завдання, передбачені законодавством. Рішення про надання доступу до Реєстру суб’єктам Реєстру розпорядник надає письмово (листом) та скеровує адміністратору для надання доступу до Реєстру (створення облікового запису).
2.4.2. Внесення або вилучення у встановленому порядку відомостей про мешканців Львівської міської територіальної громади, надання інформації щодо наявних відомостей у Реєстрі та виконання інших функцій, передбачених цим Положенням.
2.5. Уповноваженою особою Реєстру є департамент адміністративних послуг.
2.6. Завдання уповноваженої особи Реєстру: формування у встановленому порядку заяв щодо надання адміністративних послуг технічними засобами Реєстру, надання відомостей з Реєстру, а також інші завдання, передбачені законодавством.
2.7. Адміністратором Реєстру є Львівське комунальне підприємство “Міський центр інформаційних технологій“.
2.8. Завдання адміністратора Реєстру:
2.8.1. Забезпечення функціонування апаратного та програмного забезпечення.
2.8.2. Організація технічних можливостей внесення та обробки інформації у Реєстрі.
2.8.3. Розгортання та налаштування робочих місць суб’єктів Реєстру.
2.8.4. Адміністрування облікових записів користувачів згідно із заявками розпорядника Реєстру (у форматі – прізвище, ім’я, по батькові, посада, індивідуальний податковий номер).
2.8.5. Надання консультацій та технічної підтримки користувачам Реєстру.
2.8.6. Захист інформаційних ресурсів та дотримання вимог політики безпеки у Реєстрі.
2.9. Користувачами Реєстру є посадові особи Львівської міської ради та її виконавчих органів та інші користувачі за умови отримання ними дозволу від розпорядника Реєстру, нотаріуси м. Львова та Львівської області.
2.10. Для отримання доступу до Реєстру користувачі (окрім нотаріусів) мають звернутися до розпорядника Реєстру з відповідною заявою (додаток 1 до цього Положення). Користувачі Реєстру для отримання відповідного доступу до Реєстру укладають договір про надання послуг з підключення та забезпечення доступу для користування інформаційною системою “Реєстр Львівської міської територіальної громадиз адміністратором Реєстру згідно із затвердженими розцінками.
2.11. Права користувачів:
2.11.1. Перегляд інформації, яка внесена до Реєстру.
2.11.2. Роздрук довідок, шаблонів заяв на реєстрацію/зняття з реєстрації мешканців.
2.11.3. Перегляд інформації про кількість зареєстрованих осіб за адресою.
2.12. Реєстр ведеться українською мовою.
2.13. Органи реєстрації забезпечують відповідність відомостей, які вносяться до Реєстру.
2.14. Доступ до інформації з Реєстру здійснюється з дотриманням вимог Законів України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“, “Про інформацію“, “Про захист персональних даних“, “Про Державний реєстр виборців“.
3. Формування та ведення Реєстру

3.1. Оснащення технічними та технологічними засобами базується на використанні сучасних інформаційних технологій, засобів комп’ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання, загальносистемного та прикладного програмного забезпечення. Робочі місця користувачів Реєстру повинні бути об’єднані єдиною телекомунікаційною мережею.
3.2. Інформаційне забезпечення базується на цілісності та несуперечливості інформації Реєстру, що забезпечується використанням визначеного програмного забезпечення, єдиної технології обробки та обміну даними, типовою структурою даних та правилами їх інтеграції, уніфікованою системою класифікації, кодування та контролю інформації.
3.3. Рішення щодо здійснення доопрацювання, розробляння та внесення змін до програмного забезпечення Реєстру приймається адміністратором Реєстру відповідно до вимог розпорядників.
3.4. Захист інформаційних ресурсів Реєстру забезпечується адміністратором через створення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації (надалі – КСЗІ) з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи у порядку, визначеному вимогами Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16.05.2007 № 93 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за № 820/14087.
3.5. КСЗІ забезпечує захист інформаційних ресурсів (бази даних) Реєстру через впровадження комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і засобів захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.
3.6. Завданням КСЗІ Реєстру відповідно до нормативних документів з технічного захисту інформації є забезпечення встановленої політики безпеки та реалізація необхідних організаційних, інженерно-технічних заходів і програмно-технічних засобів захисту, ефективне протистояння ймовірним загрозам інформаційним ресурсам Реєстру з надання основних функціональних послуг безпеки: конфіденційності, цілісності, доступності, спостережливості.
3.7. Доступ до Реєстру надається через авторизацію працівників органу реєстрації за допомогою відповідних програмних засобів Реєстру. Авторизацію у Реєстрі працівників органу здійснює адміністратор Реєстру відповідно до Інструкції користувача з роботи в реєстраційно-обліковій системі – Реєстр Львівської міської територіальної громади.
3.8. Внесенню до Реєстру підлягають відомості про мешканців м. Львова, м. Винники, м. Дубляни (с. Малі Підліски, с. Ситихів), смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, (с. Малі Грибовичі, c. Збиранка), с. Гряда (с. Воля-Гомулецька), с. Зашків, (с. Завадів, с. Зарудці), с. Лисиничі (с. Підбірці), с. Малехів, с. Рясне-Руське (с. Підрясне) та їх місце проживання.
3.9. До Реєстру вносяться такі відомості про особу – мешканця Львівської міської територіальної громади:
3.9.1. Прізвище, власне ім’я (всі власні імена), по батькові.
3.9.2. Дата та місце народження.
3.9.3. Місце реєстрації/перебування.
3.9.4. Відомості про громадянство.
3.9.5. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України).
3.9.6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за згодою).
3.9.7. Дата реєстрації місця проживання.
3.9.8. Прізвище, ім’я, по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості про документ, який посвідчує повноваження представника.
3.9.9. Інформація про попереднє місце проживання (за наявності).
3.9.10. Дата зняття з реєстрації місця проживання (за наявності, після вибуття особи).
3.9.11. Підстава реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи (заява, рішення суду, інший документ про припинення підстав для обліку, права користування житловим приміщенням, підстав для перебування на території України тощо).
3.9.12. Відомості про встановлення контролю за даною квартирою/будинком (сторожові карти).
3.9.13. Інформація про найменування органу реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка вносила записи до Реєстру.
3.10. Підставою для внесення органом реєстрації відомостей про особу є:
3.10.1. Звернення мешканця Львівської міської територіальної громади про реєстрацію місця проживання.
3.10.2. Прийняті органом реєстрації рішення з 04.04.2016 за результатами розгляду документів, поданих для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання.
3.10.3. Отримання заяви органом реєстрації за особистим зверненням особи або її представника/законного представника щодо внесення інформації до Реєстру (додаток 2 до цього Положення).
3.10.4. Отримання заяви органом реєстрації за особистим зверненням особи або її законного представника щодо підтвердження факту реєстрації місця проживання неповнолітньої/малолітньої особи у м. Львові до 04.04.2016 та за результатами перевірки наданої інформації з доступних джерел (картотека з питань реєстрації фізичних осіб, передана до органу реєстрації у порядку, передбаченому абзацом 1 пункту 3 розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг“, відомості, отримані від уповноважених органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування тощо).
3.10.5. Отримання відомостей Державного реєстру виборців про громадян України – мешканців м. Львова, м. Винники, м. Дубляни (с. Малі Підліски, с. Ситихів), смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, (с. Малі Грибовичі, c. Збиранка),с. Гряда (с. Воля-Гомулецька), с. Зашків, (с. Завадів, с. Зарудці), с. Лисиничі (с. Підбірці), с. Малехів, с. Рясне-Руське (с. Підрясне) органом реєстрації від органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до пункту 2 розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг“.
3.10.6. Інші передбачені законодавством та цим Положенням випадки.
3.11. У разі виявлення особою стосовно себе помилок у відомостях, які містяться у Реєстрі, така особа письмово звертається до органу реєстрації, який вживає заходи щодо перевірки інформації, та у разі підтвердження такого факту помилки здійснює заходи щодо її усунення, про що письмово повідомляє особу.
3.12. Програмні засоби Реєстру мають забезпечувати:
3.12.1. Формування електронних карток реєстраційного обліку фізичних осіб, а також у розрізі окремого житлового приміщення.
3.12.2. Пошук електронної реєстраційної картки за персональними даними особи (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса).
3.12.3. Проведення реєстраційних дій за видами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру“ і наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 “Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб“.
3.12.4. Перегляд електронних реєстраційних карток.
3.12.5. Автоматизоване заповнення, формування та друк бланків документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, довідок та повідомлень за відповідними формами.
3.12.6. Формування звітної інформації.
3.12.7. Внесення інформації до Реєстру про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних нормативних актів із збереженням попередніх даних.
4. Структура Реєстру

4.1. Визначення технічних та програмних засобів, які входять до складу Реєстру, їх функціональних можливостей, кількості, порядку та строків експлуатації здійснює адміністратор Реєстру у співпраці з розробником програмного забезпечення Реєстру.
4.2. Користувачі Реєстру зобов’язані дотримуватися заходів безпеки під час експлуатації технічних засобів складових Реєстру.
4.3. Складовими Реєстру є:
4.3.1. Центральна підсистема.
4.3.2. Програмно-апаратні комплекси.
4.3.3. Телекомунікаційна мережа.
4.3.4. Комплексна система захисту інформації.
4.4. Центральна підсистема Реєстру – сукупність програмно-технічних засобів, призначених для обробки та збереження інформації, які забезпечують:
4.4.1. Обробку (введення, записування, зберігання, знищення, приймання та передавання) інформації та формування бази даних.
4.4.2. Коригування інформації, яка міститься у Реєстрі, з можливістю її друку.
4.4.3. Пошук відомостей у Реєстрі за даними про фізичну особу.
4.4.4. Надання користувачам відповідно до їх повноважень доступу до інформації, яка зберігається у Реєстрі.
4.4.5. Архівування даних.
4.4.6. Моніторинг стану інформаційного обміну між складовими Реєстру, а також системних журналів аудиту роботи користувачів, програмних і технічних засобів.
4.4.7. Захист інформації під час її обробки у Реєстрі.
4.5. До складу центральної підсистеми Реєстру входять:
4.5.1. Основний та резервний сервери баз даних.
4.5.2. Засоби захисту інформації.
4.5.3. Автоматизовані робочі місця користувачів системи.
5. Доступ до інформаційних ресурсів Реєстру

5.1. Доступ до інформаційних ресурсів Реєстру здійснюється безпосередньо з робочих місць суб’єктів Реєстру виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.
5.2. Суб’єктам Реєстру надається доступ до інформації, яка міститься у Реєстрі, відповідно до їх прав, визначених розпорядником Реєстру відповідно до законів України та функціональних обов’язків.
5.3. Користувачі можуть формувати довідки, витяги та переглядати інформацію про особу згідно з одержаними правами від розпорядника.
5.4. Суб’єкти Реєстру використовують інформацію, яка обробляється у Реєстрі, тільки зі службовою метою відповідно до покладених службових/посадових обов’язків та у встановленому порядку. Така інформація не підлягає поширенню та передаванню іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством.
5.5. Технічне обслуговування та супровід мережевого устаткування, апаратних і програмних засобів Реєстру здійснює адміністратор Реєстру.
5.6. Посадовим особам органів місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, надати право доступу до Реєстру з метою актуалізації та наповнення даних в електронному вигляді.
6. Надання інформації з Реєстру

6.1. Інформація з Реєстру надається за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у паперовій або електронній формі, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на Реєстр.
6.2. Інформація з Реєстру у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків. Проставлення підпису та печатки уповноваженої особи Реєстру здійснюється на вимогу запитувача інформації.
6.3. Інформація з Реєстру надається безоплатно у паперовій формі уповноваженою особою Реєстру на підставі запиту:
6.3.1. Особи щодо неї особисто (уповноваженої нею особи).
6.3.2. Компетентних органів (у передбачених законодавством випадках).
6.4. Уповноважені особи отримують інформацію щодо особи за згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг.
6.5. Запит для отримання інформації у паперовій формі подається у формі письмової заяви (листа, звернення).
6.6. Інформація надається уповноваженою особою Реєстру після встановлення особи та повноважень заявника.
6.7. Інформація з Реєстру в електронній формі надається Державному реєстру виборців, Державній міграційній службі щомісячно у форматі, передбаченому законодавством України, що регулює повноваження цих організацій.
6.8. Пошук у Реєстрі здійснюється за такими ідентифікаторами:
6.8.1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього).
6.8.2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
6.8.3. Дата та місце народження.
6.8.4. Місце реєстрації/перебування.
6.9. Відсутність у Реєстрі одного з ідентифікаторів не є підставою для відмови у наданні інформації з Реєстру.
7. Форма надання інформації з Реєстру

7.1. Відомості з Реєстру надаються у формі довідок, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру“.
7.2. Довідка з Реєстру (надалі – довідка) – документ, який безоплатно надається за зверненням заявника на отримання відомостей з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу у Реєстрі.
7.3. Витяг з Реєстру (надалі – витяг) документ, який безоплатно надається за зверненням власника майна розпорядниками Реєстру (у разі відсутності розбіжностей відомостей уповноваженою особою) у паперовій або електронній формі, що мають однакову юридичну силу (додаток 3 до цього Положення). Строк надання витягу становить не більше 5 робочих днів з дня надходження запиту.
7.4. У разі відсутності у Реєстрі окремих відомостей заявнику необхідно надати всі документи для поновлення інформації у Реєстрі.
8. Уточнення особою відомостей у Реєстрі

8.1. У разі відсутності у Реєстрі інформації про особу або недостовірності (неповноти) окремих відомостей особа звертається з відповідною заявою до розпорядника Реєстру за внесенням чи уточненням такої інформації.
8.2. Внесення відсутньої інформації проводиться відповідно до розділу 3 цього Положення.
8.3. У разі виявлення у Реєстрі помилкових відомостей про особу розпорядник Реєстру повідомляє про це особу у тридцятиденний строк з дня виявлення таких відомостей, а також звертається до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, і вносить відповідну інформацію до Реєстру.
8.4. У разі відсутності у Реєстрі відомостей про реєстрацію місця проживання особи такі відомості вносяться до Реєстру у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру“.
9. Відповідальність

9.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, які містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу, забезпечує цілісність та збереження даних Реєстру.
9.2. Відповідальними за повноту та достовірність відомостей, які вносяться до Реєстру, є особи, які надали цю інформацію.
9.3. Розпорядники Реєстру є відповідальними за повноту та достовірність внесення інформації до Реєстру згідно з поданими у встановлений цим Положенням спосіб відомостями.
Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
Директор департаменту
адміністративних послуг Валентина БАРТОШИКДодатки 1, 2, 3 до Положення.docxДодатки 1, 2, 3 до Положення.docx