УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1043


від 11/08/2022

Про Реєстр Львівської міської територіальної громадиЗ метою забезпечення виконання Законів України “Про електронні довірчі послуги“, “Про захист персональних даних“, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах“, “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад“, керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Положення про Реєстр Львівської міської територіальної громади (додається).
2. Вважати рішення виконавчого комітету від 26.11.2021 № 1049 “Про Реєстр Львівської міської територіальної громади“ таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.11.2022 № 1043

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр Львівської міської територіальної громади
1. Загальні засади

1.1. Положення визначає порядок формування та ведення Реєстру Львівської міської територіальної громади, яка включає м. Львів, м. Винники, м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів, смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, c. Збиранка, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Завадів, с. Зарудці, с. Лисиничі, с. Підбірці, с. Малехів, с. Рясне-Руське, с. Підрясне (надалі – Реєстр), а також надання відомостей з нього.
1.2. Реєстр – автоматизована база даних, призначена для зберігання та обробки інформації, що створюється, ведеться органом реєстрації, його посадовими особами для обліку фізичних осіб, які постійно або тимчасово проживають на території м. Львів, м. Винники, м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів, смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, c. Збиранка, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Завадів, с. Зарудці, с. Лисиничі, с. Підбірці, с. Малехів, с. Рясне-Руське, с. Підрясне, а також використання визначеної Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“ інформації органами та службами, що відповідно до законів України потребують її для реалізації прав та законних інтересів громадян за їх заявою, а також виконання ними встановленого законодавством обсягу обов’язків (надання адміністративних послуг), надання житлово-експлуатаційних послуг, нарахування усіх видів соціальної допомоги, субсидії тощо. Технічне забезпечення функціонування програмних засобів Реєстру покладається на Львівське комунальне підприємство “Міський центр інформаційних технологій“.
1.3. Реєстр ведеться з метою:
1.3.1. Забезпечення первинного обліку мешканців м. Львова, м. Винники, м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів, смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, c. Збиранка, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Завадів, с. Зарудці, с. Лисиничі, с. Підбірці, с. Малехів, с. Рясне-Руське, с. Підрясне.
1.3.2. Забезпечення мешканців м. Львова, м. Винники, м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів, смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, c. Збиранка, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Завадів, с. Зарудці, с. Лисиничі, с. Підбірці, с. Малехів, с. Рясне-Руське, с. Підрясне можливості отримувати адміністративні послуги за один візит.
1.3.3. Спрощення адміністративних процедур.
1.3.4. Забезпечення надання офіційної інформації у визначених законодавством випадках.
1.3.5. Забезпечення статистичного обліку мешканців.
2. Суб’єкти Реєстру

2.1. Суб’єктами Реєстру є:
2.1.1. Власник Реєстру.
2.1.2. Розпорядники Реєстру.
2.1.3. Адміністратор Реєстру.
2.1.4. Уповноважена особа Реєстру.
2.1.5. Користувачі Реєстру.
2.2. Власником Реєстру є Львівська міська рада.
2.3. Розпорядниками Реєстру є:
2.3.1. Галицька районна адміністрація.
2.3.2. Залізнична районна адміністрація.
2.3.3. Личаківська районна адміністрація.
2.3.4. Сихівська районна адміністрація.
2.3.5. Франківська районна адміністрація.
2.3.6. Шевченківська районна адміністрація.
2.3.7. Департамент міської агломерації.
2.4. Завдання розпорядників Реєстру:
2.4.1. Вирішення організаційних питань щодо забезпечення формування та ведення бази даних Реєстру, надання доступу до інформації, яка обробляється у Реєстрі, прийняття управлінських рішень стосовно розвитку і вдосконалення Реєстру, а також інші завдання, передбачені законодавством. Рішення про надання доступу до Реєстру суб’єктам Реєстру розпорядник надає письмово (листом) та скеровує адміністратору для надання доступу до Реєстру (створення облікового запису).
2.4.2. Внесення або вилучення у встановленому порядку відомостей про мешканців Львівської міської територіальної громади, надання інформації щодо наявних відомостей у Реєстрі та виконання інших функцій, передбачених цим Положенням.
2.5. Уповноваженою особою Реєстру є департамент адміністративних послуг.
2.6. Завдання уповноваженої особи Реєстру: формування у встановленому порядку заяв щодо надання адміністративних послуг технічними засобами Реєстру, надання відомостей з Реєстру, а також інші завдання, передбачені законодавством.
2.7. Адміністратором Реєстру є Львівське комунальне підприємство “Міський центр інформаційних технологій“.
2.8. Завдання адміністратора Реєстру:
2.8.1. Забезпечення функціонування апаратного та програмного забезпечення.
2.8.2. Організація технічних можливостей внесення та обробки інформації у Реєстрі.
2.8.3. Розгортання та налаштування робочих місць суб’єктів Реєстру.
2.8.4. Адміністрування облікових записів користувачів згідно із заявками розпорядника Реєстру (у форматі – прізвище, ім’я, по батькові, посада, індивідуальний податковий номер).
2.8.5. Надання консультацій та технічної підтримки користувачам Реєстру.
2.8.6. Захист інформаційних ресурсів та дотримання вимог політики безпеки у Реєстрі.
2.9. Користувачами Реєстру є посадові особи Львівської міської ради та її виконавчих органів та інші користувачі за умови отримання ними дозволу від розпорядника Реєстру, нотаріуси м. Львова та Львівської області.
2.10. Для отримання доступу до Реєстру користувачі (окрім нотаріусів) мають звернутися до розпорядника Реєстру з відповідною заявою (додаток 1 до цього Положення). Користувачі Реєстру для отримання відповідного доступу до Реєстру укладають договір про надання послуг з підключення та забезпечення доступу для користування інформаційною системою “Реєстр Львівської міської територіальної громади“ з адміністратором Реєстру згідно із затвердженими розцінками.
2.11. Права користувачів:
2.11.1. Перегляд інформації, яка внесена до Реєстру.
2.11.2. Роздрук відомостей, витягів, шаблонів заяв на реєстрацію/зняття з реєстрації мешканців.
2.11.3. Перегляд інформації про кількість зареєстрованих осіб за адресою.
2.12. Реєстр ведеться українською мовою.
2.13. Органи реєстрації забезпечують відповідність відомостей, які вносяться до Реєстру.
2.14. Доступ до інформації з Реєстру здійснюється з дотриманням вимог Законів України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні“, “Про інформацію“, “Про захист персональних даних“, “Про Державний реєстр виборців“.
3. Формування та ведення Реєстру

3.1. Оснащення технічними та технологічними засобами базується на використанні сучасних інформаційних технологій, засобів комп’ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання, загальносистемного та прикладного програмного забезпечення. Робочі місця користувачів Реєстру повинні бути об’єднані єдиною телекомунікаційною мережею.
3.2. Інформаційне забезпечення базується на цілісності та несуперечливості інформації Реєстру, що забезпечується використанням визначеного програмного забезпечення, єдиної технології обробки та обміну даними, типовою структурою даних та правилами їх інтеграції, уніфікованою системою класифікації, кодування та контролю інформації.
3.3. Рішення щодо здійснення доопрацювання, розробляння та внесення змін до програмного забезпечення Реєстру приймається адміністратором Реєстру відповідно до вимог розпорядників.
3.4. Захист інформаційних ресурсів Реєстру забезпечується адміністратором через створення та забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації (надалі – КСЗІ) з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи у порядку, визначеному вимогами Положення про державну експертизу у сфері технічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16.05.2007 № 93 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за № 820/14087.
3.5. КСЗІ забезпечує захист інформаційних ресурсів (бази даних) Реєстру через впровадження комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і засобів захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.
3.6. Завданням КСЗІ Реєстру відповідно до нормативних документів з технічного захисту інформації є забезпечення встановленої політики безпеки та реалізація необхідних організаційних, інженерно-технічних заходів і програмно-технічних засобів захисту, ефективне протистояння ймовірним загрозам інформаційним ресурсам Реєстру з надання основних функціональних послуг безпеки: конфіденційності, цілісності, доступності, спостережливості.
3.7. Доступ до Реєстру надається через авторизацію працівників органу реєстрації за допомогою відповідних програмних засобів Реєстру. Авторизацію у Реєстрі працівників органу здійснює адміністратор Реєстру відповідно до Інструкції користувача з роботи в реєстраційно-обліковій системі – Реєстр Львівської міської територіальної громади.
3.8. Внесенню до Реєстру підлягають відомості про мешканців м. Львова, м. Винники, м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів, смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, c. Збиранка, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Завадів, с. Зарудці, с. Лисиничі, с. Підбірці, с. Малехів, с. Рясне-Руське, с. Підрясне та їх місце проживання.
3.9. До Реєстру вносяться такі відомості про особу – мешканця Львівської міської територіальної громади, місце проживання (перебування) якої задекларовано/зареєстровано:
3.9.1. Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності).
3.9.2. Дата та місце народження.
3.9.3. Стать.
3.9.4. Адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).
3.9.5. Контактні дані: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності).
3.9.6. Відомості про громадянство.
3.9.7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
3.9.8. Реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
3.9.9. Реквізити паспортного документа особи, довідки про звернення за захистом в Україні, а для дитини віком до 14 років – реквізити свідоцтва про народження або документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
3.9.10. Реквізити паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, чи рішення про визнання особою без громадянства, видане центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб (для осіб, які реєструють або декларують місце свого проживання на підставі посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання).
3.9.11. Реквізити свідоцтва про смерть особи або документа про реєстрацію смерті, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
3.9.12. Дата декларування/реєстрації місця проживання (перебування) особи.
3.9.13. Реквізити документа, на підставі якого здійснювалося декларування або реєстрація місця проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання (перебування), скасування реєстраційної дії. Зазначена інформація не вноситься у разі декларування або реєстрації місця проживання (перебування) особи на підставі заяви особи, яка є власником (співвласником) житла, або якщо декларування або реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла чи уповноваженої особи житла.
3.9.14. Попереднє місце проживання із зазначенням адреси житла (якщо попереднє місце проживання (перебування) особи було зареєстровано або задекларовано).
3.9.15. Дата зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування).
3.9.16. Дата зміни задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) особи.
3.9.17. Дата скасування відомостей про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи.
3.9.18. Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) законного представника (9 представників), представника особи та відомості про документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника (представника), крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків.
3.9.19. Контактні дані законного представника (законних представників), представника: номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності).
3.9.20. Інформація про власника (співвласників) житла (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реквізити паспорта громадянина України (серія та/або номер, дата видачі, назва уповноваженого суб’єкта, що видав, строк дії (за наявності) та/або реквізити паспортного документа іноземця або особи без громадянства, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), відомості про документ, який підтверджує право власності, номер телефону (за наявності), адреса електронної пошти (за наявності), інші засоби зв’язку (за наявності). Інформація стосовно кожного зі співвласників заповнюється окремо.
3.9.21. Інформація про уповноважену особу житла (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та посада), яка надала згоду на декларування або реєстрацію місця проживання (перебування) особи у випадках, встановлених Законом України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні“.
3.9.22. Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та посада особи органу реєстрації, яка надала публічну (електронну публічну) послугу щодо декларування та реєстрації місця проживання (перебування).
3.9.23. Відомості про військовий облік (окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності) або відомості, зазначені у військово-обліковому документі відповідно до переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
3.9.24. До Реєстру вносяться відомості про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщеної особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
3.10. Підставою для внесення органом реєстрації відомостей про особу є:
3.10.1. Звернення мешканця Львівської міської територіальної громади про реєстрацію місця проживання.
3.10.2. Прийняті органом реєстрації рішення з 04.04.2016 за результатами розгляду документів, поданих для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання.
3.10.3. Отримання заяви органом реєстрації за особистим зверненням особи або її представника/законного представника щодо внесення інформації до Реєстру (додаток 2 до цього Положення).
3.10.4. Отримання заяви органом реєстрації за особистим зверненням особи або її законного представника щодо підтвердження факту реєстрації місця проживання неповнолітньої/малолітньої особи у м. Львові до 04.04.2016 та за результатами перевірки наданої інформації з доступних джерел (картотека з питань реєстрації фізичних осіб, передана до органу реєстрації у порядку, передбаченому абзацом 1 пункту 3 розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг“, відомості, отримані від уповноважених органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування тощо).
3.10.5. Отримання відомостей Державного реєстру виборців про громадян України – мешканців м. Львова, м. Винники, м. Дубляни, с. Малі Підліски, с. Ситихів, смт. Брюховичі, смт. Рудне, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, c. Збиранка, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Зашків, с. Завадів, с. Зарудці, с. Лисиничі, с. Підбірці, с. Малехів, с. Рясне-Руське, с. Підрясне органом реєстрації від органу ведення Державного реєстру виборців відповідно до пункту 2 розділу II Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг“.
3.10.6. Інші передбачені законодавством та цим Положенням випадки.
3.11. Орган реєстрації вносить зміни до Реєстру на підставі:
3.11.1. Повідомлення територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, про смерть особи із зазначенням відповідних реквізитів паспортного документа померлої особи, який надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого у встановленому порядку.
3.11.2. Заяви власника (співвласників) житла, інших осіб про смерть особи.
3.11.3. Припинення особою громадянства України або скасування рішення про набуття громадянства України.
3.11.4. Припинення підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства.
3.11.5. Повідомлення відповідного закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням про втрату підстав для отримання особою соціальних послуг, які надаються відповідно до Закону України “Про соціальні послуги“.
3.11.6. Cудового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
3.11.7. Припинення підстав на право користування житлом (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житла, закінчення/припинення навчання у закладі освіти), відчуження житла та інших визначених законодавством документів.
3.11.8. Заяви власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла, у разі, якщо місце проживання (перебування) особи було задекларовано або зареєстровано, крім випадків реєстрації місця проживання у житлі, що підлягає приватизації.
3.11.9. Повідомлення уповноваженої особи житла закладу освіти про втрату підстав для проживання особи у гуртожитку, що належить до сфери управління цього закладу освіти.
3.11.10. Відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
3.11.11. У разі, якщо місце проживання (перебування) особи було задекларовано або зареєстровано на підставі договору оренди, виключення з Реєстру інформації про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) особи за заявою власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла здійснюється лише після закінчення строку дії договору оренди або його дострокового розірвання чи визнання його нікчемним.
3.11.12. У разі виявлення особою помилкових даних у відомостях щодо місця її проживання (перебування), внесених стосовно неї до Реєстру з подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, така особа звертається до органу реєстрації, який зобов’язаний на підставі поданих особою або її представником достовірних відомостей у день звернення особи внести відповідні зміни до Реєстру у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
3.11.13. Про факт внесення відповідної інформації до Реєстру про місце проживання (перебування) особи за заявою (декларацією) орган реєстрації у день внесення інформації повідомляє заявника поштою, засобами телефонного, електронного зв’язку, у тому числі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
3.11.14. У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування географічних об’єктів, населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої у порядку, встановленому законом, вносяться зміни до Реєстру із збереженням попередніх даних про дату реєстрації або декларування місця проживання (перебування) з подальшим внесенням такої інформації до відомчої інформаційної системи та з подальшим внесенням до Єдиного державного демографічного реєстру. Порядок внесення такої інформації до Єдиного державного демографічного реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3.11.15. Звернення мешканця Львівської міської територіальної громади про зміну його персональних даних.
3.12. Програмні засоби Реєстру мають забезпечувати:
3.12.1. Формування електронних карток реєстраційного обліку фізичних осіб, а також у розрізі окремого житлового приміщення.
3.12.2. Пошук електронної реєстраційної картки за персональними даними особи (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса).
3.12.3. Перегляд електронних реєстраційних карток.
3.12.4. Автоматизоване заповнення, формування та друк бланків документів, необхідних для проведення реєстраційних дій, довідок та повідомлень за відповідними формами.
3.12.5. Формування звітної інформації.
3.12.6. Внесення інформації до Реєстру про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних нормативних актів із збереженням попередніх даних.
3.13. Інформація з Реєстру передається до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України (надалі – ДМС) у день виконання реєстраційної дії кожні дві години протягом робочого дня, але не рідше одного разу на добу. Інформація з Реєстру передається автоматично із застосуванням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів через Єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ України.
3.14. Реєстраційна дія є завершеною після отримання органом реєстрації підтвердження від відомчої інформаційної системи ДМС про внесення інформації про декларування/реєстрацію або зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) чи скасування такої реєстраційної дії до відомчої інформаційної системи ДМС.
3.15. Інформація з відомчої інформаційної системи ДМС вноситься ДМС до Реєстру:
3.15.1. Стосовно особи, інформація про яку внесена до Реєстру.
3.15.2. Під час оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, – у разі внесення до Реєстру інформації про особу вперше.
Після надходження інформації з Реєстру інформація про реєстраційну дію або про скасування реєстраційної дії зберігається у відомчій інформаційній системі ДМС та передається до Реєстру через автоматичне формування наборів даних.
3.16. Для виконання завдань, покладених на ДМС, зокрема щодо забезпечення ведення Реєстру, територіальні органи ДМС надсилають запити до Реєстру щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання (перебування) фізичних осіб. З метою перевірки, уточнення та/або внесення інформації про місце проживання (перебування) запитуваної особи відповідальний працівник органу реєстрації проводить відповідні перевірки за всіма наявними обліками (зокрема паперовими) та/або у разі відсутності відповідних відомостей вживає заходів до з’ясування запитуваної інформації. За результатами таких перевірок працівником органу реєстрації вживаються заходи до внесення або актуалізації даних про місце проживання (перебування) особи у реєстрі відповідної територіальної громади з подальшою передачею їх до відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру. Працівники органів реєстрації несуть відповідальність за своєчасність, достовірність і повноту внесення та/або коригування даних про місце проживання (перебування) особи у Реєстрі та подальшу передачу їх до відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру. Строк розгляду таких запитів та надання відповіді на них не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня їх отримання.
3.17. Для виконання завдань, покладених на органи реєстрації, органи реєстрації мають право отримати доступ до інших інформаційно-комунікаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
3.18. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень можуть отримувати інформацію про зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування), яка міститься у Реєстрі та відомчій інформаційній системі ДМС. Надання такої інформації здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини або за згодою самої особи. Інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) передається через запровадження електронної інформаційної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
3.19. Інформаційна взаємодія відбувається з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. У разі відсутності технічної можливості щодо передачі даних з використанням каналів зв’язку системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може відбуватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи у порядку, встановленому законодавством.
4. Структура Реєстру

4.1. Визначення технічних та програмних засобів, які входять до складу Реєстру, їх функціональних можливостей, кількості, порядку та строків експлуатації здійснює адміністратор Реєстру у співпраці з розробником програмного забезпечення Реєстру.
4.2. Користувачі Реєстру зобов’язані дотримуватися заходів безпеки під час експлуатації технічних засобів складових Реєстру.
4.3. Складовими Реєстру є:
4.3.1. Центральна підсистема.
4.3.2. Програмно-апаратні комплекси.
4.3.3. Телекомунікаційна мережа.
4.3.4. Комплексна система захисту інформації.
4.4. Центральна підсистема Реєстру – сукупність програмно-технічних засобів, призначених для обробки та збереження інформації, які забезпечують:
4.4.1. Обробку (введення, записування, зберігання, знищення, приймання та передавання) інформації та формування бази даних.
4.4.2. Коригування інформації, яка міститься у Реєстрі, з можливістю її друку.
4.4.3. Пошук відомостей у Реєстрі за даними про фізичну особу.
4.4.4. Надання користувачам відповідно до їх повноважень доступу до інформації, яка зберігається у Реєстрі.
4.4.5. Архівування даних.
4.4.6. Моніторинг стану інформаційного обміну між складовими Реєстру, а також системних журналів аудиту роботи користувачів, програмних і технічних засобів.
4.4.7. Захист інформації під час її обробки у Реєстрі.
4.5. До складу центральної підсистеми Реєстру входять:
4.5.1. Основний та резервний сервери баз даних.
4.5.2. Засоби захисту інформації.
4.5.3. Автоматизовані робочі місця користувачів системи.
5. Доступ до інформаційних ресурсів Реєстру

5.1. Доступ до інформаційних ресурсів Реєстру здійснюється безпосередньо з робочих місць суб’єктів Реєстру виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.
5.2. Суб’єктам Реєстру надається доступ до інформації, яка міститься у Реєстрі, відповідно до їх прав, визначених розпорядником Реєстру відповідно до законів України та функціональних обов’язків.
5.3. Користувачі можуть формувати довідки, витяги та переглядати інформацію про особу згідно з одержаними правами від розпорядника.
5.4. Суб’єкти Реєстру використовують інформацію, яка обробляється у Реєстрі, тільки зі службовою метою відповідно до покладених службових/посадових обов’язків та у встановленому порядку. Така інформація не підлягає поширенню та передаванню іншим особам, крім випадків, передбачених законодавством.
5.5. Технічне обслуговування та супровід мережевого устаткування, апаратних і програмних засобів Реєстру здійснює адміністратор Реєстру.
5.6. Посадовим особам органів місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, надати право доступу до Реєстру з метою актуалізації та наповнення даних в електронному вигляді.
6. Надання інформації з Реєстру

6.1. Інформація з Реєстру надається за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у паперовій або електронній формі, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на Реєстр.
6.2. Інформація з Реєстру у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 без використання спеціальних бланків. Проставлення підпису та печатки уповноваженої особи Реєстру здійснюється на вимогу запитувача інформації.
6.3. Інформація з Реєстру надається безоплатно у паперовій формі уповноваженою особою Реєстру на підставі запиту:
6.3.1. Особи щодо неї особисто (уповноваженої нею особи).
6.3.2. Компетентних органів (у передбачених законодавством випадках).
6.3.3. Власника (співвласників) житла, що мають право безоплатно отримувати від органу реєстрації інформацію про осіб, які задекларували або зареєстрували своє місце проживання (перебування) у належному йому (їм) житлі, а також виправлення, зміну або скасування помилкових даних стосовно особи, внесених до Реєстру.
6.4. Уповноважені особи отримують інформацію щодо особи за згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг.
6.5. Запит для отримання інформації у паперовій формі подається у формі письмової заяви (листа, звернення).
6.6. Інформація надається уповноваженою особою Реєстру після встановлення особи та повноважень заявника.
6.7. Інформація з Реєстру в електронній формі надається Державному реєстру виборців, ДМС щомісячно у форматі, передбаченому законодавством України, що регулює повноваження цих організацій.
6.8. Пошук у Реєстрі здійснюється за такими ідентифікаторами:
6.8.1. Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього).
6.8.2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
6.8.3. Дата та місце народження.
6.8.4. Місце реєстрації/перебування.
6.9. Відсутність у Реєстрі одного з ідентифікаторів не є підставою для відмови у наданні інформації з Реєстру.
7. Форма надання інформації з Реєстру

7.1. Інформація з Реєстру надається відповідно до Закону України “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні“ та постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад“.
7.2. Інформація у вигляді відомостей з Реєстру про кількість зареєстрованих осіб – документ, який безоплатно надається за зверненням власника майна розпорядниками Реєстру (у разі відсутності розбіжностей відомостей уповноваженою особою) у паперовій або електронній формі, що мають однакову юридичну силу (додаток 3 до цього Положення). Строк надання витягу становить не більше 5 робочих днів з дня надходження запиту.
7.3. Інформація у вигляді відомостей з Реєстру (надалі – відомості) – документ, який безоплатно надається за зверненням заявника на отримання відомостей з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу у Реєстрі (додаток 4 до цього Положення).
7.4. У разі відсутності у Реєстрі окремих відомостей заявнику необхідно надати всі документи для поновлення інформації у Реєстрі.
7.5. Інформація у вигляді витягу з Реєстру – документ у паперовій або електронній формі, який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час формування витягу. Порядок формування витягу з Реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.
7.5.1. За заявою особи, яка декларує або реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласника) житла, представників, законних представників особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника (надалі – суб’єкт звернення) орган реєстрації видає витяг з Реєстру, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, виключення інформації з Реєстру про місце проживання (перебування) особи.
7.5.2. Заява подається суб’єктом звернення в один з таких способів: в електронній формі – засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг; у паперовій формі – під час особистого відвідування органу реєстрації.
7.5.3. Для посвідчення особи суб’єкта звернення під час особистого відвідування органу реєстрації пред’являється паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні. У разі подання заяви законним представником (представником) додатково подається документ, який підтверджує його повноваження.
7.5.4. У разі особистого відвідування органу реєстрації заява формується посадовою особою органу реєстрації з використанням відповідних програмно-технічних засобів та відтворюється у паперовій формі.
7.5.5. За заявою суб’єкта звернення витяг з Реєстру також може містити інформацію про попередні періоди задекларованого місця проживання, зареєстрованого місця проживання (перебування) особи в адміністративно-територіальній одиниці за місцем звернення особи.
7.5.6. За запитом суб’єкта звернення витяг може містити інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або про скасування декларування/реєстрації місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу.
7.5.7. Особа має право на отримання інформації про суб’єктів, які отримали або запитували відомості про неї. Порядок надання такої інформації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
7.5.8. Обробка інформації про особу (у тому числі персональних даних), яка міститься у Реєстрі, та обмін інформацією (даними) між органами реєстрації та органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюються з повідомленням особи про склад такої інформації (даних) та мету обробки відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“.
7.5.9. Витяг з Реєстру містить інформацію про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адресу та дату задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або адресу та дату знятого місця проживання (перебування), або відомості про скасоване місце проживання (перебування), вид витягу, дату формування витягу, номер витягу, найменування органу реєстрації, підставу для формування витягу, дату звернення за витягом, відомості про суб’єкта запиту.
7.5.10. Витяг з Реєстру повинен містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який формується автоматично. Перевірка витягу проводиться за допомогою електронних пристроїв через зчитування унікального електронного ідентифікатора (QR-коду), який забезпечує отримання даних із відомчої інформаційної системи ДМС через єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ України.
7.5.11. За зверненням особи, законного представника (представника) витяг з Реєстру також може містити інформацію про попередні періоди задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи в адміністративно-територіальній одиниці за місцем звернення особи.
7.5.12. Витяги з Реєстру, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.
8. Уточнення особою відомостей у Реєстрі

8.1. У разі відсутності у Реєстрі інформації про особу або недостовірності (неповноти) окремих відомостей особа звертається з відповідною заявою до розпорядника Реєстру за внесенням чи уточненням такої інформації.
8.2. Внесення відсутньої інформації проводиться відповідно до розділу 3 цього Положення.
8.3. У разі виявлення у Реєстрі помилкових відомостей про особу розпорядник Реєстру повідомляє про це особу у тридцятиденний строк з дня виявлення таких відомостей, а також звертається до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, і вносить відповідну інформацію до Реєстру.
9. Відповідальність

9.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, які містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу, забезпечує цілісність та збереження даних Реєстру.
9.2. Відповідальними за повноту та достовірність відомостей, які вносяться до Реєстру, є особи, які надали цю інформацію.
9.3. Розпорядники Реєстру є відповідальними за повноту та достовірність внесення інформації до Реєстру згідно з поданими у встановлений цим Положенням спосіб відомостями.Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
Директор департаменту
адміністративних послуг Валентина БАРТОШИК


Додатки 1, 2, 3, 4 до Положення.docxДодатки 1, 2, 3, 4 до Положення.docx