УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Розпорядження275


від 07/30/2015

Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Зміни
згідно з розпорядженнями 15-2016; 219-2016; 322-2016; 403-2016; 596-2016; 4-2017; 33-2017; 152-2017; 195-2017; 328-2017; 548-2017; 13-2018; 41-2018; 276-2018; 490-2018; 572-2018; 32-2019; 80-2019; 257-2019; 356-2019; 399-2019; 527-2019
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 05.02.2016 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 02.06.2016 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 19.07.2016 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 3' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 3' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 10.01.2017 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 08.02.2017 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 3' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 17.05.2017 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 3' Database 'Документи ЛМР', View 'Розпорядження', Document 'Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 3' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 25.01.2018 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 16.02.2018 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 11.05.2018 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 3' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 18.10.2018 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 28.01.2019 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 02.03.2019 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 30.05.2019 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 3' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 31.07.2019 ]......Розпорядження' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 04.10.2019 ]......Розпорядження'

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 18 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій“, відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 14.07.2015 № 339/0/5-15 “Про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій“, з метою вдосконалення роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій:

1. Затвердити:
1.1. Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (додаток 1).
1.2. Склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (додаток 2).
1.3. Регламент підготовки та проведення засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (додаток 3).
2. Доручити оповіщення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій відділу “Гаряча лінія міста“ адміністративно-господарського управління.
3. Встановити, що інформаційне та методичне забезпечення роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій здійснює управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
4. Головою міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій є Львівський міський голова, який згідно з функціональними повноваженнями у межах міста організовує реалізацію державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
5. Загальне керівництво та координацію дій щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснює голова комісії або перший заступник голови комісії, а оперативне керівництво – заступник голови комісії, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради у межах своїх повноважень.
6. Головам районних адміністрацій, Винниківському міському голові, Брюховицькому і Рудненському селищним головам привести положення про районні, міську та селищні і об’єктові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у відповідність з Положенням про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Термін: до 15.08.2015
7. Вважати такими, що втратили чинність:
7.1. Розпорядження Львівського міського голови від 17.12.2010 628 “Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій“.
7.2. Пункт 1 розпорядження Львівського міського голови від 11.03.2013 53 “Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 17.12.2010 № 628“.
7.3. Розпорядження Львівського міського голови від 04.03.201548 “Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 17.12.2010 № 628“.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови.
А. Садовий
Додаток 1

Затверджено
розпорядженням Львівського
міського голови
від 30.07.2015 № 275

ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій


1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (надалі комісія) є постійно діючим органом, яку утворює Львівський міський голова для координації діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, пов’язаної з забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішеннями обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.
3. Основними завданнями комісії є:
3.1. Координація діяльності виконавчих органів Львівської міської ради, Винниківської міської ради, Брюховицької і Рудненської селищних рад, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, пов’язаної з:
3.1.1. Функціонуванням Львівської міської ланки Територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту.
3.1.2. Здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації.
3.1.3. Залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги.
3.1.4. Забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки.
3.1.5. Навчанням населення діям в умовах надзвичайної ситуації.
3.1.6. Визначенням меж зони надзвичайної ситуації.
3.1.7. Здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків.
3.1.8. Організацією робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів.
3.2. Організація та здійснення:
3.2.1. Заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації.
3.2.2. Заходів з евакуації (у разі потреби).
3.2.3. Радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації.
3.3. Вжиття заходів щодо забезпечення готовності Львівської міської ланки Територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період.
3.4. Здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях.
3.5. Інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, які здійснюються.
3.6. Забезпечення:
3.6.1. Живучості об’єктів власності територіальної громади м. Львова під час реагування на надзвичайну ситуацію.
3.6.2. Безпеки та сталої роботи громадського автомобільного та електричного транспорту.
3.6.3. Санітарного та епідемічного благополуччя населення.
3.7. Організація та керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій об’єктового і місцевого рівня.
3.8. Встановлення кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, залізничних станцій, шляхопроводів тощо.
3.9. Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, які виникають під час:
3.9.1. Функціонування Львівської міської ланки Територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту.
3.9.2. Здійснення заходів щодо:
3.9.2.1. Соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації.
3.9.2.2. Медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації.
3.9.3. Порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах соціального захисту, охорони здоров’я та довкілля.
3.10. Погодження положень про районні, Винниківську міську, Брюховицьку і Рудненську селищні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
3.11. Підвищення ефективності діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, під час реагування на надзвичайну ситуацію.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. У режимі повсякденної діяльності:
4.1.1. Здійснює координацію діяльності виконавчих органів Львівської міської ради, Винниківської міської ради, Брюховицької і Рудненської селищних рад щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.
4.1.2. Здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування суб’єктів господарювання, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації.
4.1.3. Приймає участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, які використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо).
4.1.4. Координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.
4.2. У режимі підвищеної готовності:
4.2.1. Здійснює заходи щодо проведення контролю за станом довкілля, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територій, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів.
4.2.2. Організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання.
4.2.3. Забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації об’єктового і місцевого рівня.
4.2.4. Готує пропозиції Львівському міському голові щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію.
4.2.5. Координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів.
4.3. У режимі надзвичайної ситуації:
4.3.1. Забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів Львівської міської ланки Територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації.
4.3.2. Організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації об’єктового та місцевого рівня.
4.3.3. Залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів.
4.3.4. Вживає заходи, необхідні для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах (адміністративних територіях) міста.
4.3.5. Забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації.
4.3.6. Встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації об’єктового та місцевого рівня.
4.3.7. Організовує здійснення постійного контролю за станом довкілля на адміністративній території міста, яка зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях.
4.3.8. Приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації та зазначених матеріалів.
4.3.9. Вивчає обставини, які склалися, та подає Львівському міському голові інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій з запобігання її розвитку.
4.4. У режимі надзвичайного стану:
4.4.1. Забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил Львівської міської ланки Територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту з врахуванням особливостей, які визначаються згідно з вимогами Законів України Про правовий режим воєнного стану“, “Про правовий режим надзвичайного стану, а також інших нормативно-правових актів.
4.4.2. Здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування виконавчих органів міської ради.
4.5. Проводить моніторинг стану виконання виконавчими органами міської ради покладених на них завдань.
4.6. Здійснює взаємодію з Львівським обласним штабом з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.
5. Комісія має право:
5.1. Залучати у разі потреби у встановленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового та місцевого рівня сили і засоби Львівської міської ланки Територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту.
5.2. Заслуховувати інформацію керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації, виконавчих органів Львівської міської ради, виконавчих органів Винниківської міської ради, Брюховицької і Рудненської селищних рад, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста з питань, які належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення.
5.3. Одержувати від територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації, виконавчих органів Львівської міської ради, виконавчих органів Винниківської міської ради, Брюховицької і Рудненської селищних рад, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які належать до її компетенції.
5.4. Залучати до участі у своїй роботі представників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації, виконавчих органів Винниківської міської ради, Брюховицької і Рудненської селищних рад, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста (за погодженням з їх керівниками).
5.5. Розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та подавати пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.
6. Роботою комісії керує її голова, за відсутності голови за його дорученням перший заступник, а за відсутності першого заступника заступник голови.
7. Засідання комісії веде голова, а за його відсутності перший заступник або заступник голови.
8. Склад комісії затверджує Львівський міський голова відповідно до пропозицій територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Львівської обласної державної адміністрації, виконавчих органів Львівської міської ради, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території міста.
9. Голова комісії організовує роботу комісії за допомогою секретаріату.
10. Голова комісії має право:
10.1. Залучати до роботи з запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби.
10.2. Приймати рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію.
10.3. Подавати пропозиції щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків.
11. Секретаріатом комісії, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також організовує контроль за виконанням її рішень, є управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
12. У разі відсутності члена комісії з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження) на засідання комісії за погодженням з головою комісії прибуває представник органу управління (структурного підрозділу міської ради, організації, установи), який виконує обов’язки керівника або обіймає посаду заступника цього керівника (рівнозначну посаду).
13. Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії.
14. Член комісії, який не підтримує рішення, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання.
15. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова комісії та відповідальний секретар комісії.
16. Рішення комісії є обов’язковими для виконання виконавчими органами Львівської міської ради, виконавчими органами Винниківської міської ради, Брюховицької і Рудненської селищних рад, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, розташованими на території міста.
17. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
18. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи у зоні надзвичайної ситуації покладається на Львівську міську раду.
19. Міська комісія має бланк з зображенням герба міста і своїм найменуванням.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення В. Іваніцький
Додаток 2

Затверджено
розпорядженням Львівського
міського голови
від 30.07.2015 № 275


СКЛАД
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій


Голова міської комісії: - Львівський міський голова

Перший заступник
голови міської комісії: - перший заступник міського голови

Заступник голови
міської комісії: - начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення

Секретаріат міської комісії:

Відповідальний
секретар: - головний спеціаліст з оповіщення і зв’язку
відділу планування та дій у надзвичайних
         ситуаціях управління з питань надзвичайних
         ситуацій та цивільного захисту населення
Секретар: - старший статистик відділу планування та дій
         у надзвичайних ситуаціях управління з
         питань надзвичайних ситуацій та цивільного
         захисту населення

Члени міської комісії: - заступник міського голови з питань
         містобудування та інфраструктури
         - заступник міського голови з гуманітарних
         питань
- керуючий справами виконкому
- директор департаменту економічної політики
- директор департаменту містобудування
- директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури
- директор департаменту гуманітарної
         політики
- начальник адміністративно-господарського
         управління
- начальник управління екології та
         благоустрою департаменту містобудування
- начальник управління житлового
         господарства департаменту житлового
         господарства та інфраструктури
- начальник управління інженерного
господарства департаменту житлового
господарства та інфраструктури
- начальник управління транспорту та звязку
департаменту житлового господарства та
інфраструктури
- начальник управління освіти департаменту
гуманітарної політики
- начальник управління охорони здоровя
департаменту гуманітарної політики
- начальник управління соціального захисту
департаменту гуманітарної політики
- начальник юридичного управління
- начальник управління охорони історичного
   середовища
- начальник Львівського міського управління
Головного управління МВС України у
         Львівській області (за згодою)
- перший заступник начальника Головного
управління Державної служби України з
         надзвичайних ситуацій у Львівській області
         (за згодою)
- начальник Львівського міського управління
   Головного управління Держсанепідслужби у
   Львівській області (за згодою)
- начальник Львівських міських електричних
мереж ПАТ “Львівобленерго“ (за згодою)
- начальник Міського центру телекомунікацій
№ 134 Львівської філії ПАТ “Укртелеком“
         (за згодою)
- начальник Управління експлуатації газового
господарства м. Львова ПАТ з
         газопостачання та газифікації “Львівгаз“
         (за згодою).
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення В. Іваніцький
Додаток 3

Затверджено
розпорядженням Львівського
міського голови
від 30.07.2015 № 275

РЕГЛАМЕНТ
підготовки та проведення засідань міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

1. Визначення дати проведення та порядку денного
засідання комісії

1.1. Голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (надалі – комісія) визначає дату і місце проведення засідання комісії, питання, які будуть розглядатися і хто по них готує доповідь, до якого терміну доповісти тези доповіді, кого з посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради, Винниківської міської ради, Брюховицької і Рудненської селищних рад, представників відомств, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, запросити на засідання, а також кого заслухати.
2. Оповіщення та збір членів комісії, а також посадових осіб,
які запрошуються на її засідання

2.1. Секретаріат комісії за три дні до проведення планового засідання доводить до членів комісії, а також до посадових осіб, які запрошуються на засідання комісії, порядок денний проведення засідання.
2.2. У день проведення засідання секретаріат комісії організовує контроль прибуття учасників засідання і перед його початком доповідає результати прибуття голові комісії.
2.3. Члени комісії прибувають на засідання комісії з робочими папками, необхідними довідковими матеріалами, документами та схемами за 10-15 хвилин до його початку, отримують порядок денний проведення планового засідання та проект рішення комісії або приходять з роздрукованими матеріалами засідання, які були скеровані їм електронною поштою.
3. Порядок підготовки, оформлення та подання документів

3.1. За два дні до проведення засідання комісії посадові особи, визначені для доповіді і співдоповіді, подають до секретаріату комісії свої тези доповіді та пропозиції до проекту рішення комісії.
3.2. Секретаріат комісії за два дні до проведення засідання узагальнює пропозиції до проекту рішення комісії, готує проект протоколу засідання комісії, який надає голові комісії та доводить до членів комісії, а також до посадових осіб, які запрошені на засідання комісії.
3.3. Перед розглядом основних питань порядку денного засідання комісії секретаріат комісії інформує про виконання рішень, які прийняті на попередніх засіданнях комісії. За необхідності заслуховуються відповідні посадові особи.
3.4. У своїх доповідях учасники засідання комісії повинні висвітлювати заходи, які проводяться під їх керівництвом, спрямовані на забезпечення готовності підпорядкованих систем, пов’язаних з безпекою та захистом населення, реагуванням у надзвичайних ситуаціях, а також здійсненням заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.
3.5. Протокол засідання веде відповідальний секретар комісії.
3.6. Протокол засідання скеровується всім членам комісії, а також виконавцям, які визначені у протоколі, не пізніше двох днів після проведення засідання комісії.
3.7. Секретаріат комісії здійснює контроль за виконанням рішень, які прийняті на засіданні комісії, та інформує про хід їх виконання голову комісії.
3.8. Контроль і відповідальність за виконанням рішень покладається на посадових осіб, які визначені у протоколі засідання комісії.
3.9. Відповідальний секретар комісії підтримує постійний зв’язок з районними, Винниківською міською, Брюховицькою і Рудненською селищними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій з питань, які належать до їх компетенції, а також виконує окремі доручення голови комісії.
3.10. При необхідності можливе проведення позапланових, у тому числі і виїзних засідань комісії. У цьому разі порядок підготовки і роботи комісії здійснюється з врахуванням часу, який залишився до дати і часу проведення засідання.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення В. Іваніцький