УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення169


від 02/22/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво 1-м окремим відділом капітального будівництва ДПСУ багатофункціонального житлового комплексу на території військової частини 9507 на вул. Володимира Великого, 10 (для військовослужбовців) з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових будівель (будинки з апартаментами №№ К1, К2, К3 на генплані та заклад дошкільної освіти № 8 на генплані)
Розглянувши звернення 1-го окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України від 12.02.2019 № 321-116 (зареєстроване у Львівській міській раді 12.02.2019 за № 1.4-4788/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва 1-м окремим відділом капітального будівництва ДПСУ багатофункціонального житлового комплексу на території військової частини 9507 на вул. Володимира Великого, 10 з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових будівель (будинки з апартаментами №№ К1, К2, К3 на генплані та заклад дошкільної освіти № 8 на генплані), беручи до уваги Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 03.10.2012 серії ЯЯ № 188674, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.01.2019 № НВ-0002631832019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво 1-м окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України багатофункціонального житлового комплексу на території військової частини 9507 на вул. Володимира Великого, 10 (для військовослужбовців) з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових будівель (будинки з апартаментами №№ К1, К2, К3 на генплані та заклад дошкільної освіти 8 на генплані) (додаються).
2. 1-му окремому відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Забезпечити фінансування проведення архітектурного конкурсу на проектування та будівництво дошкільного навчального закладу та забезпечити влаштування благоустрою на прилеглій території.
2.3. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Вважати рішення виконавчого комітету від 26.07.2016 № 601 “Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво 1-м окремим відділом капітального будівництва ДПСУ дошкільного навчального закладу (№ 8 на генплані) у кварталі багатофункціонального житлового комплексу на території військової частини 9507 на вул. Володимира Великого, 10 зі знесенням існуючих нежитлових будівель“ таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.02.2019 № 169

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатофункціонального житлового комплексу
на території військової частини 9507 на вул. Володимира Великого, 10
(для військовослужбовців) з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням
існуючих нежитлових будівель (будинки з апартаментами
№№ К1, К2, К3 на генплані та заклад дошкільної освіти № 8
на генплані)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Володимира Великого, 10.
1.2. Інформація про замовника – 1-й окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України, 02099 м. Київ, вул. Ялтинська, 11.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 7,1460 га (кадастровий номер 4610136900:07:005:0020) – 15.03 для розміщення постійної діяльності Державної прикордонної служби України;
вид використання – обслуговування будівель та споруд військової частини відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.01.2019 № НВ-0002631832019;
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови (9-16 поверхів) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 57,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 460 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатофункціонального житлового комплексу на території військової частини 9507 на вул. Володимира Великого, 10 (для військовослужбовців) з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових будівель (будинки з апартаментами №№ К1, К2, К3 на генплані та заклад дошкільної освіти № 8 на генплані) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:07:005:0020), з відступом від червоної лінії вул. Володимира Великого – 130,00 м, торця котеджної забудови – 16,00 м та торця багатоповерхової забудови – 21,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівництво багатофункціонального житлового комплексу на території військової частини 9507 на вул. Володимира Великого, 10 (для військовослужбовців) з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових будівель (будинки з апартаментами №№ К1, К2, К3 на генплані та заклад дошкільної освіти № 8 на генплані) розташоване у кварталі багатоповерхової житлової та громадської забудови міста. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та правил.
Земельна ділянка на вул. Володимира Великого, 10 (кадастровий номер 4610136900:07:005:0020) знаходиться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами та правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський