УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення749


від 08/09/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Капший М. С. багатоквартирного житлового будинку з вбудованими закладами громадського обслуговування та гаражем зі знесенням існуючого будинку на вул. Баштанній, 6
Розглянувши звернення громадянки Капший Маргарити Степанівни від 01.08.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 01.08.2019 за № 3-К-88129/АП-2401), містобудівний розрахунок на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими закладами громадського обслуговування та гаражем зі знесенням існуючого будинку на вул. Баштанній, 6, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.08.2018 № НВ-4607580422018, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 29.10.2018 № 143137192, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.04.2018 № 121086525, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянкою Капший Маргаритою Степанівною багатоквартирного житлового будинку з вбудованими закладами громадського обслуговування та гаражем зі знесенням існуючого будинку на вул. Баштанній, 6 (додаються).
2. Громадянці Капший Маргариті Степанівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 09.08.2019 № 749

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими закладами громадського обслуговування та
гаражем зі знесенням існуючого будинку на вул. Баштанній, 6

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Баштанній, 6.
1.2. Інформація про замовникагромадянка Капший Маргарита Степанівна, м. Львів, вул. С. Воробкевича, 31-Б.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0371 га (кадастровий номер 4610136300:03:005:0006) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
вид використання – для будівництва і обслуговування житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3зона багатоквартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 17,50 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 37,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 653 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими закладами громадського обслуговування та гаражем зі знесенням існуючого будинку на вул. Баштанній, 6) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136300:03:005:0006), проектування здійснюється без відступу від червоних ліній, відстань до існуючої забудови передбачити відповідно до діючих будівельних норм.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектування здійснювати відповідно до діючих будівельних норм.
Земельна ділянка на вул. Баштанній, 6 (кадастровий номер 4610136300:03:005:0006) знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський