УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення663


від 06/22/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Яцишиним Н. Р. та Скрильовою Л. Л. індивідуальних зблокованих житлових будинків у 9-му Скнилівському провулку, 3-А, 3-В
Розглянувши звернення громадян Яцишина Назара Романовича та Скрильової Людвіги Людвігівни від 13.06.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 13.06.2018 за № З-Я-54333-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва “Будівництво індивідуальних зблокованих житлових будинків у 9-му Скнилівському провулку, 3-А, 3-В у м. Львові“, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.06.2014 № 23357255 та від 29.05.2015 № 38291215, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 18.06.2018 № 127948802 та від 18.06.2018 № 127948983, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.04.2018 № НВ-4606835432018 та від 12.04.2018 № НВ-4606835532018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянами Яцишиним Назаром Романовичем та Скрильовою Людвігою Людвігівною індивідуальних зблокованих житлових будинків у 9-му Скнилівському провулку, 3-А, 3-В (додаються).
2. Громадянам Яцишину Назару Романовичу та Скрильовій Людвізі Людвізівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.06.2018 № 663


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво індивідуальних зблокованих житлових будинків
у 9-му Скнилівському провулку, 3-А, 3-В

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво у 9-му Скнилівському провулку, 3-А, 3-В.
1.2. Інформація про замовника – громадяни Яцишин Назар Романович та Скрильова Людвіга Людвігівна, м. Львів, вул. П. Шафарика, 14-А/20.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 0,0580 га та 0,1001 га (кадастрові номери 4610136300:04:015:0225 та 4610136300:04:015:0297) – 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування індивідуального житлового будинку відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.04.2018 № НВ-4606835432018 та від 12.04.2018 № НВ-4606835532018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-1 – зона садибної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.20154657 і від 25.01.2018 № 2914, та протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування від 13.06.2018 № 9.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 14,40 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 65,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 180 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво індивідуальних зблокованих житлових будинків у 9-му Скнилівському провулку, 3-А, 3-В запроектувати з відступом від червоної лінії з заходу0,50 м, з півдня – 16,50 м.
Мінімальні відстані до існуючих будинків з північної сторони – 15,00 м, з південної сторони – 5,50 м, із західної сторони – 13,00 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610136300:04:015:0225 та 4610136300:04:015:0297) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельні ділянки у 9-му Скнилівському провулку, 3-А, 3-В (кадастрові номери 4610136300:04:015:0225 та 4610136300:04:015:0297) знаходяться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський