УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення40


від 01/20/2017

Про утворення архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування

Зміни
згідно з рішеннями виконкому 548-2017; 846-2017; 131-2018; 385-2018; 1021-2019; 1063-2019; 1157-2019; 305-2020
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 40' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 40' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 40' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 40' Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 40' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 40' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 40' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 № 40'

З метою забезпечення реалізації містобудівної політики Львівської міської ради та вдосконалення розгляду проектно-планувальної документації, керуючись Законом України “Про архітектурну діяльність“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради“, враховуючи ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1071 “Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури“, виконавчий комітет вирішив:

1. Утворити архітектурно-містобудівну раду при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування як дорадчий орган при розгляді проектної містобудівної документації, проектів житлово-громадського, промислового і комунального будівництва, проектів благоустрою та інженерної підготовки території.


2. Затвердити:
2.1. Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування (додаток 1).
2.2. Склад архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури департаменту містобудування (додаток 2).
3. Вважати такими, що втратили чинність:
3.1. Рішення виконавчого комітету від 13.04.2007 № 199 “Про утворення архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури департаменту містобудування“.
3.2. Рішення виконавчого комітету від 14.04.2015 № 262 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.04.2007 № 199“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 20.01.2017 № 40
  ПОЛОЖЕННЯ
  про архітектурно-містобудівну раду
  при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування

  1. Загальні положення

  1.1. Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування (надалі архітектурно-містобудівна рада) утворюється для професійного колегіального розгляду і обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів архітектури і містобудування, а також основних положень архітектурно-планувальних завдань та програм на розробку значних об’єктів архітектури і містобудування.
  1.2. Архітектурно-містобудівна рада здійснює свою діяльність згідно з вимогами законодавства України та Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 108.
  1.3. Архітектурно-містобудівна рада розглядає містобудівні та архітектурні рішення передпроектної та проектної документації, яка розробляється на замовлення юридичних і фізичних осіб, незалежно від відомчої належності та форм власності, на території м. Львова.

  2. Основні завдання архітектурно-містобудівної ради

  2.1. Архітектурно-містобудівна рада згідно з наданими законодавством України повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівну і проектну документацію та надає виконавчому комітету міської ради рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій, а саме:
  2.1.1. Визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації; генерального плану; детальних планів територій, проектів зонування територій, а також історико-архітектурних опорних планів.
  2.1.2. Будівництва обєктів (будинків і споруд житлового, громадського, комунального, промислового та іншого призначення, обєктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також обєктів реставрації, пристосування памяток архітектури та містобудування).
  2.2. При розгляді містобудівної та проектної документації рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).
  2.3. Результати розгляду архітектурно-містобудівною радою проектів містобудівної документації враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.
  2.4. Результати розгляду архітектурно-містобудівною радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.
  2.5. Архітектурно-містобудівна рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів населених місць і зон охорони памяток архітектури та містобудування з врахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.
  3. Склад і структура архітектурно-містобудівної ради

  3.1. Архітектурно-містобудівна рада утворюється у складі голови ради, його заступника, секретаря та членів ради фахівців у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, представників відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок (за згодою).
  3.2. Головою архітектурно-містобудівної ради є начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування.
  3.3. Склад архітектурно-містобудівної ради формується з найбільш авторитетних і висококваліфікованих фахівців у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які становлять не менше половини загальної кількості членів ради, а також інженерів, будівельників, науковців, представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників місцевих органів державного контролю, творчих спілок та інших професійних організацій.
  3.4. При архітектурно-містобудівній раді можуть бути створені професійні секції (експертні групи) як з членів архітектурно-містобудівної ради, так і інженерів, будівельників, науковців, представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників місцевих органів державного контролю, творчих спілок та інших професійних організацій за напрямками містобудівної та архітектурної діяльності. Склад і керівники секцій (експертних груп) затверджуються наказом начальника управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування.
  3.5. На засідання архітектурно-містобудівної ради чи її секцій (експертних груп), у разі потреби, крім замовника та розробників проекту, можуть бути також запрошені (без права голосування) представники зацікавлених державних та недержавних установ, проектних, науково-дослідних і громадських організацій, експертизи, преси тощо.
  3.6. Для попереднього рецензування проектів, які розглядає архітектурно-містобудівна рада, можуть залучатися не тільки члени ради, а й інші висококваліфіковані фахівці.
  4. Права архітектурно-містобудівної ради

  4.1. Архітектурно-містобудівна рада має право:
  4.1.1. Розглядати і схвалювати містобудівні, архітектурні та інженерні проектні рішення, розроблені відповідно до законодавства України, державних будівельних стандартів, норм і затвердженої містобудівної документації та надавати рекомендації і висновки управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування, іншим органам виконавчої влади, замовникам та розробникам містобудівної, проектно-кошторисної документації щодо їх погодження чи доопрацювання.
  4.1.2. При розгляді містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки подавати пропозиції управлінню архітектури та урбаністики департаменту містобудування щодо доцільності внесення необхідних додаткових вимог або рекомендувати проведення конкурсу на планування і забудову окремої ділянки чи окремого об’єкта архітектури.
  4.1.3. Готувати і передавати для публікації у пресі матеріали, які розглянуті на засіданнях архітектурно-містобудівної ради.
  4.1.4. Надавати виконавчим органам міської ради, замовникам рекомендації щодо здійснення у необхідних випадках передпроектних робіт та інших заходів з охорони пам’яток історії та культури, у тому числі містобудування, архітектури та історичної забудови.
  4.2. Члени архітектурно-містобудівної ради повинні бути присутніми на її засіданнях, брати активну участь в обговоренні питань, які розглядаються, сприяти виконанню рекомендацій і висновків архітектурно-містобудівної ради, якісно та вчасно виконувати доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданнях.
  4.3. Члени архітектурно-містобудівної ради мають право широкого та вільного обміну думками з кола питань, які розглядаються на засіданнях, ознайомлюватися з усіма матеріалами, які обговорюються, висловлювати свою точку зору щодо рішень архітектурно-містобудівної ради та брати участь у голосуванні.
  4.4. Голова архітектурно-містобудівної ради (заступник), якщо він є автором проекту, право на розробку якого здобуте у результаті конкурсу і який розглядається, не має права вести засідання.
  4.5. Члени ради в аналогічному випадку не мають права голосувати за свій авторський проект.
  4.6. Члени архітектурно-містобудівної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
  4.7. Архітектурно-містобудівна рада проводить свою діяльність на основі принципу гласності та з врахуванням громадської думки.
  5. Організація роботи архітектурно-містобудівної ради

  5.1. Формою роботи архітектурно-містобудівної ради є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складає її секретар та затверджує голова архітектурно-містобудівної ради. Позачергові засідання архітектурно-містобудівної ради скликаються за рішенням голови архітектурно-містобудівної ради. Засідання архітектурно-містобудівної ради є відкритими. Архітектурно-містобудівна рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту. Порядок денний формується за зверненнями замовників.
  Подання архітектурно-містобудівній раді проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснює замовник або за його дорученням автор-розробник (тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).
  Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо проектної документації відповідної стадії проектування.
  5.2. Засідання архітектурно-містобудівної ради веде голова, а за його відсутності заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар архітектурно-містобудівної ради.
  Засідання архітектурно-містобудівної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.
  5.3. Організаційне забезпечення роботи архітектурно-містобудівної ради покладається на управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування.
  5.4. Архітектурно-містобудівна рада розглядає матеріали проекту, подані за десять робочих днів до її засідання.
  5.5. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні архітектурно-містобудівної ради проекту містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду органи державної влади, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду проекту містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають уповноваженому органові містобудування та архітектури свої висновки. Письмові висновки додаються до матеріалів засідання архітектурно-містобудівної ради.
  У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження інформації про розгляд містобудівної документації такий проект вважається погодженим.
  5.6. На засіданні архітектурно-містобудівної ради доповідає автор проекту.
  5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.
  5.8. Розгляд на засіданні архітектурно-містобудівної ради проектів реконструкції обєктів будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України Про авторське право і суміжні права“.
  5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів архітектурно-містобудівної ради.
  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
  5.10. За результатами розгляду та обговорення питань секретар складає протокол, який підписує головуючий на засіданні та секретар.
  5.11. Протокол містить:
  5.11.1. Поіменний перелік присутніх членів архітектурно-містобудівної ради та запрошених осіб.
  5.11.2. Питання, які розглядаються на засіданні.
  5.11.3. Відомості про замовника.
  5.11.4. Дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає.
  5.11.5. У разі необхідності: основні характеристики обєкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки (для об'єктів будівництва), особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями архітектурно-містобудівної ради.
  5.12. Протокол складається протягом 10 робочих днів з дня проведення відповідного засідання архітектурно-містобудівної ради.
  5.13. Член архітектурно-містобудівної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання.
  Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

  Віза:

  Начальник управління
  архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський                    Додаток 2

  Затверджено
  рішенням виконкому
  від 20.01.2017 № 40


  СКЛАД
  архітектурно-містобудівної ради
  при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування

  Ю. Чаплінський - начальник управління архітектури та
        урбаністики департаменту містобудування,
          голова архітектурно-містобудівної ради
  В. Пецух - начальник відділу архітектурно-художнього
        оформлення міста управління регулювання
        забудови департаменту містобудування,
        заступник голови архітектурно-містобудівної ради
  В. Хижняк - начальник відділу урбаністики та містобудівної
        документації управління архітектури та
        урбаністики департаменту містобудування,
        секретар архітектурно-містобудівної ради

        Члени архітектурно-містобудівної ради:

  С. Коровайник - директор департаменту містобудування
  А. Галушка - начальник управління екології та ландшафтного
        планування департаменту містобудування
        або його представник
  Л. Онищенко-Швець - начальник управління охорони історичного
  середовища
  О. Ткачук - т. в. о. директора департаменту архітектури та
        розвитку містобудування Львівської обласної
        державної адміністрації (за згодою)
  О. Горохівський - начальник відділу техногенної безпеки Управління
        державного нагляду та контролю ГУ ДСНС України
        у Львівській області, полковник служби цивільного
        захисту (за згодою)
  Я. Грибальський - голова правління Львівського обласного
  відділення Українського фонду “Реабілітація
        інвалідів“, депутат Львівської обласної ради
        (за згодою)
  В. Дубина - начальник архітектурно-планувальної майстерні
        № 2 Державного інституту проектування міст
        “Містопроект“ (за згодою)
  П. Крупа - керівник бригади архітектурно-планувальної
        майстерні № 2 Державного інституту проектування
        міст “Містопроект“ (за згодою)
  А. Коломейцев - кандидат архітектури, асистент кафедри
        “Архітектурне проектування“ Інституту архітектури
        Національного університету “Львівська
        політехніка“ (за згодою)
  І. Кузьмак - директор товариства з обмеженою
         відповідальністю “Укрдизайнгруп“ (за згодою)
  В. Лаврін - приватний архітектор (за згодою)
  І. Мельник - мистецтвознавець (за згодою)
  Р. Могитич - архітектор, головний архітектор проектів
        державного підприємства “Український
        регіональний спеціалізований науково-
        реставраційний інститут
        Укрзахідпроектреставрація“, член Українського
        комітету Міжнародної ради з охорони памяток
        та історичних місць (ICOMOS) (за згодою)
  В. Одрехівський - ректор Львівської національної академії
        мистецтв (за згодою)
  А. Павлів - директор товариства з обмеженою
         відповідальністю “Зелемінь“ (за згодою)
  М. Рибенчук - заслужений архітектор України, доцент кафедри
        “Архітектурне проектування“ Інституту архітектури
        Національного університету “Львівська
        політехніка“, доцент кафедри монументального
        живопису Львівської національної академії
        мистецтв, директор малого приватного
        підприємства “Архітектурна майстерня “Симетрія“
        (за згодою)
  Г. Сарваш - приватний архітектор (за згодою)
  Ю. Столяров - керівник бригади архітектурно-планувальної
  майстерні № 2 Державного інституту проектування
  міст “Містопроект“ (за згодою)
  С. Фіалковський - керівник групи транспорту архітектурно-
        планувальної майстерні № 2 Державного
          інституту проектування міст “Містопроект“
          (за згодою)
  М. Ягольник - заступник голови правління Львівської обласної
        організації Національної спілки архітекторів
        України (за згодою)
  В. Якубовський - старший викладач кафедри архітектурного
        проектування Інституту архітектури Національного
        університету Львівська політехніка (за згодою)
  О. Ярема - голова Львівської обласної організації
        Національної спілки архітекторів України, директор
        комунального підприємства Львівської обласної
        ради “Центр просторового розвитку“ (за згодою).  Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

  Віза:

  Начальник управління
  архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський