УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення586


від 06/01/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ ˮПрофіт-Торгˮ багатоквартирного житлового будинку (будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Зеленій, 204




Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю ˮПрофіт-Торгˮ від 26.05.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 29.05.2018 за № 2-14892/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками “Будівництво багатоквартирного житлового будинку (будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) на вул. Зеленій, 204 у м. Львові з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівельˮ, беручи до уваги витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки від 21.03.2018 № НВ-4606702312018 та від 21.03.2018 № НВ-4606704262018, договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді 05.04.2017 за № С-4402 та 05.04.2017 за № С-4403, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю ˮПрофіт-Торгˮ багатоквартирного житлового будинку (будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Зеленій, 204 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю ˮПрофіт-Торгˮ:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.



В. о. Львівського міського голови Г. Васьків

Додаток



Затверджено
рішенням виконкому
від 01.06.2018 № 586

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
(будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом
зі знесенням існуючих будівель на вул. Зеленій, 204

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Зеленій, 204.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю ˮПрофіт-Торгˮ, 79035, м. Львів, вул. Зелена, 204.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 3,4638 га (кадастровий номер 4610136800:02:003:0055) та площею 0,0810 га (кадастровий номер 4610136800:02:003:0057) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до договорів оренди землі, зареєстрованих у Львівській міській раді 05.04.2017 за № С-4402 та 05.04.2017 за № С-4403, строком дії до 26.12.2021.
Функціональне призначення земельних ділянок (кадастровий номер 4610136800:02:003:0055, кадастровий номер 4610136800:02:003:0057) – зона Ж-5зона змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 29.06.2017 № 2162, та зона Ж-5-1 зона змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови (від 4 до 10 поверхів з окремими будівлями до 18 поверхів та дитячими садками) відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.09.2016 № 853.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 37,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.09.2016 № 853.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 30,00 % для всієї забудови у межах відведених земельних ділянок (кадастровий номер 4610136800:02:003:0055, кадастровий номер 4610136800:02:003:0057), зона Ж-5-1 зона змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови (від 4 до 10 поверхів з окремими будівлями до 18 поверхів та дитячими садками) відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.09.2016 № 853.
Проектування вести з врахуванням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для 9-поверхового будинку – 720 люд./га відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.09.2016 № 853.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку (будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Зеленій, 204) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведених земельних ділянок (кадастровий номер 4610136800:02:003:0055, кадастровий номер 4610136800:02:003:0057) по межі червоних ліній вулиці проектованої 4 з відступом від існуючих будинків з південно-західної сторони – 25,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.09.2016 № 853, з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельні ділянки на вул. Зеленій, 204 (кадастровий номер 4610136800:02:003:0055, кадастровий номер 4610136800:02:003:0057) знаходяться поза межами території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.




Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський