УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення610


від 06/08/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Авалон юніон“ багатоквартирного житлового будинку (будинок № 4 на генплані; секція 4.1) на вул. В. Липинського, 27 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначенняРозглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Авалон юніон“ від 04.06.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 04.06.2018 за № 2-15534/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку (будинок № 4 на генплані; секція 4.1) на вул. В. Липинського, 27 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, беручи до уваги договір про право забудови земельної ділянки (суперфіцію) від 01.06.2018, зареєстрований у реєстрі за № 510, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 01.06.2018 № 126082780, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.06.2018 № НВ-4607110402018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Авалон юніон“ багатоквартирного житлового будинку (будинок № 4 на генплані; секція 4.1) на вул. В. Липинського, 27 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Авалон юніон“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 08.06.2018 № 610

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
(будинок № 4 на генплані; секція 4.1) на вул. В. Липинського, 27
з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського
призначення

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. В. Липинського, 27.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Авалон юніон“, 79019, м. Львів, вул. В. Липинського, 27.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні цільове призначення земельної ділянки площею 1,2922 га (кадастровий номер 4610137500:05:001:0038) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.02.2018 № НВ-4606494722018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 та зона Ж-2 – торгово-ділові зони місцевого значення та зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 03.11.2017 № 1002.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрахне вище 35,00 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 03.11.2017 № 1002.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35,76 % для всієї забудови на земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:05:001:0038) відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 03.11.2017 № 1002.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (багатоквартирний житловий будинок (будинок № 4 на генплані; секція 4.1) на вул. В. Липинського, 27 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), з відступом від червоної лінії вул. В. Липинського – 23,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони памяток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони обєктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 03.11.2017 № 1002, з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. В. Липинського, 27 (кадастровий номер 4610137500:05:001:0038) знаходиться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони обєктів транспорту, звязку, інженерних комунікацій, відстані від обєкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський