УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення92


від 02/07/2020

Про затвердження Порядку отримання, реєстрації та розгляду повідомлень про порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 01.12.2020 № 1092
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07.02.2020 № 92'

З метою запровадження системи сповіщень для повідомлень про неприйнятну поведінку та інші порушення, вказані у Кодексі етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств, затвердженому рішенням виконавчого комітету від 20.09.2019 № 879, відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про службу в органах місцевого самоврядування“, “Про запобігання корупції“, “Про звернення громадян“, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Статуту територіальної громади м. Львова виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити Порядок отримання, реєстрації та розгляду повідомлень про порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств (додається).


2. Сектору з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“ провести заходи для роз’яснення щодо використання загальних та спеціальних каналів сповіщення для повідомлень про порушення посадовими особами та працівниками Львівської міської ради, її підприємств, установ та організацій норм Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств.
           Відповідальний: завідувач сектору з
           питань доброчесності та запобігання
           корупції департаменту “Адміністрація
           міського голови“.
3. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення на сайті Львівської міської ради.
           Відповідальний: директор департаменту
           “Адміністрація міського голови“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту “Адміністрація міського голови“.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 07.02.2020 № 92


ПОРЯДОК
отримання, реєстрації та розгляду повідомлень
про порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб
та працівників виконавчих органів Львівської міської ради,
її установ, організацій та комунальних підприємств


1. Загальні положення
  1.1. Порядок отримання, реєстрації та розгляду повідомлень про порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств (надалі – Порядок) розроблений на виконання Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників Львівської міської ради, її комунальних підприємств, установ та організацій, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 20.09.2019 № 879 (надалі Кодекс етичної поведінки), з метою визначення каналів сповіщення та послідовності дій при отриманні, реєстрації і розгляді повідомлень про порушення Кодексу етичної поведінки, які надходять через систему сповіщень.
  1.2. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:
  1.2.1. Система сповіщень система для повідомлень про порушення посадовими особами та працівниками Львівської міської ради, її підприємств, установ та організацій норм Кодексу етичної поведінки через визначені цим Порядком канали сповіщень.
  Система сповіщень включає загальні та спеціальні канали сповіщень.
  1.2.1.1. Загальними каналами системи сповіщень є:
  1.2.1.1.1. Особистий прийом посадових осіб Львівської міської ради та її виконавчих органів, керівників підпорядкованих підприємств, установ та організацій.
  1.2.1.1.2. Засоби поштового зв’язку.
  1.2.1.1.3. Центр надання адміністративних послуг м. Львова.
  1.2.1.2. Cпеціальними каналами системи сповіщень є:
  1.2.1.2.1. Спеціальна електронна пошта ethics@lvivcity.gov.ua.
  1.2.1.2.2. Спеціальна форма на офіційному сайті міської ради www.city-adm.lviv.ua.
  1.2.1.2.3. “Скринька довіри“.
  1.2.1.2.4. Особисте звернення до сектору з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“.
  1.2.2. Заявник фізична особа, якій стало відомо про ймовірне порушення посадовими особами та працівниками Львівської міської ради, її виконавчих органів, підпорядкованих підприємств, установ та організацій норм Кодексу етичної поведінки.
  1.2.3. Повідомлення звернення заявника про порушення норм Кодексу етичної поведінки з використанням каналів сповіщення, передбачених цим Порядком. Повідомлення повинне містити інформацію про порушення, зазначені у пункті 5 Кодексу етичної поведінки: зловживання владою, конфлікт інтересів, зловживання ресурсами, міжособистісні порушення, професійні порушення.
  1.2.3.1. Реквізитами повідомлення є:
  1.2.3.1.1. Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила порушення, її посада та місце праці.
  1.2.3.1.2. Текст повідомлення, що містить інформацію про факти порушення Кодексу етичної поведінки, яка може бути перевірена.
  1.2.3.1.3. Прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).
  1.2.4. Анонімне повідомлення, яке підлягає розгляду відповідно до цього Порядку це повідомлення про порушення Кодексу етичної поведінки без зазначення автора повідомлення, якщо наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
  1.2.5. Розгляд повідомлення перевірка та аналіз інформації, яка міститься у повідомленні, працівниками сектору з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту Адміністрація міського голови (надалі Сектор) з метою надання висновку про необхідність проведення службового розслідування/розслідування.
  2. Порядок отримання повідомлень

  2.1. Отримання повідомлень через загальні канали системи сповіщень та їх реєстрація відбувається у порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими та регуляторними актами міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.
  2.2. Отримання повідомлень через спеціальні канали системи сповіщень, їх реєстрація та попередній розгляд відбувається відповідно до цього Порядку.
  2.3. Прийняття повідомлень через спеціальні канали сповіщень здійснюють працівники Сектору.
  2.4. Порядок отримання повідомлень, які надходять через спеціальну електронну пошту та офіційний сайт міської ради.
  2.4.1. Для отримання повідомлень про порушення Кодексу етичної поведінки через електронну пошту створюється спеціальна електронна пошта ethics@lvivcity.gov.ua.
  2.4.2. Для отримання повідомлень через офіційний сайт міської ради на головній сторінці сайту створюється форма Повідомити про порушення“.
  2.4.3. Повідомлення у формі Повідомити про порушенняподаються до одного з тематичних підрозділів, які передбачають окреме подання повідомлень про:
  2.4.3.1. Зловживання владою.
  2.4.3.2. Конфлікт інтересів.
  2.4.3.3. Зловживання ресурсами.
  2.4.3.4. Міжособистісні порушення.
  2.4.3.5. Професійні порушення.
  2.4.4. Повідомлення, які надходять на спеціальну електронну пошту та через офіційний сайт міської ради мають містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 1.2.3.1 або 1.2.4 цього Порядку.
  2.5. Порядок отримання повідомлень, які надходять через спеціальний канал “Скринька довіри“.
  2.5.1. Для повідомлення про порушення через спеціальний канал “Скринька довіриу будинку Ратуші на пл. Ринок, 1 встановлюється спеціальна скринька.
  2.5.2. Працівники Сектору вилучають письмові повідомлення з спеціального каналу Скринька довіри щодня (крім святкових та вихідних днів).
  2.6. Порядок отримання повідомлень через особисте звернення до сектору з питань доброчесності та запобігання корупції департаменту “Адміністрація міського голови“.
  2.6.1. Працівники виконавчих органів Львівської міської ради, її комунальних підприємств, установ та організацій можуть особисто звернутись до Сектору для повідомлення про порушення норм Кодексу етичної поведінки.
  За результатом такого звернення відповідальна особа працівник Сектору заповнює відповідну форму повідомлення про порушення, наведену у додатку 1 до цього Порядку.

  3. Реєстрація повідомлень, отриманих
  через систему сповіщень

  3.1. Повідомлення, які надійшли через спеціальні канали системи сповіщень, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання реєструються працівником Сектору в електронному журналі реєстрації та результатів розгляду повідомлень згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.
  3.2. Повідомлення, які надійшли через спеціальні канали системи сповіщень та не є анонімними, також підлягають реєстрації у системі електронного документообігу міської ради не пізніше наступного робочого дня з дня надходження.
  3.3. Реєстрація повідомлень в електронному журналі реєстрації та результатів розгляду повідомлень передбачає індексацію повідомлень за такими категоріями: зловживання владою, конфлікт інтересів, зловживання ресурсами, міжособистісні порушення, професійні порушення.
  3.4. Цифровий індекс повідомлень про порушення Кодексу етичної поведінки наведений у додатку 3 до цього Порядку.
  4. Порядок розгляду та результати розгляду повідомлень

  4.1. Повідомлення про порушення, отримане через будь-який з каналів сповіщень, підлягає розгляду працівниками Сектору.
  4.2. Не розглядаються повторні повідомлення від одного і того ж заявника з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, повідомлення осіб, визнаних судом недієздатними, та повідомлення, які не містять інформації про порушення Кодексу етичної поведінки.
  4.3. У разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, результатом розгляду повідомлення може бути:
  4.3.1. Передача повідомлення до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення.
  4.3.2. Надання рекомендації Львівському міському голові щодо призначення службового розслідування/розслідування, якщо порушення, зазначене у повідомленні, може призвести чи призвело до певних суспільно-небезпечних наслідків.
  4.3.2.1. Службове розслідування може проводитись стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування.
  4.3.2.2. Розслідування може проводитись стосовно осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, та особами, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування.
  4.3.3. Надання рекомендацій щодо вирішення зазначених у повідомленні питань керівникам виконавчих органів Львівської міської ради (керівникам підпорядкованих підприємств, установ, організацій) у разі, якщо наслідки порушення, вказаного у повідомленні, є несуттєвими та не несуть суспільної небезпеки.
  4.4. У разі, якщо факти, викладені у повідомленні, не підтвердились, надається відповідний висновок про це.
  4.5. Інформація про результати розгляду повідомлення про порушення Кодексу етичної поведінки оформляється за встановленою формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, та разом з копією повідомлення надсилається керівнику виконавчого органу Львівської міської ради (керівнику підпорядкованого підприємства, установи, організації), у підпорядкуванні якого перебуває працівник, вказаний у повідомленні, як особа, яка ймовірно вчинила порушення.
  4.6. Відомості журналу реєстрації та результатів розгляду повідомлень за кожен квартал скеровуються Львівському міському голові до 10 числа першого місяця наступного кварталу за попередній.
  5. Строки розгляду повідомлень

  5.1. Повідомлення про порушення підлягає розгляду у строк не більше 15 днів від дати його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, яка міститься у повідомленні, неможливо, строк розгляду повідомлення продовжується до 30 днів з дати його отримання.
  5.2. У разі, якщо повідомлення не було анонімним, заявнику скеровується лист про результат розгляду повідомлення у строк не більше 5 робочих днів після завершення розгляду повідомлення.
  5.3. Контроль за дотриманням строків, визначених у пунктах 5.1 та 5.2 цього Порядку, покладається на директора департаменту “Адміністрація міського голови“.
  6. Оприлюднення результатів розгляду повідомлень

  6.1. Сектор щоквартально оприлюднює на офіційному сайті міської ради інформацію про отримані повідомлення про порушення та результати їх розгляду, подаючи її у формі аналітичного звіту, який містить відомості про категорії, кількість та результати розгляду повідомлень.
  Керуючий справами
  виконкому М. Литвинюк

  Віза:

  Завідувач сектору
  з питань доброчесності
  та запобігання корупції Л. Гудима-Місеюк


  Додатки 1, 2, 3, 4 до Порядку.docxДодатки 1, 2, 3, 4 до Порядку.docx