УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення262


від 03/22/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Укр Євро Фасад“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, приміщенням для тимчасового перебування дітей та підземним паркінгом на вул. П. Шафарика, 11
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Укр Євро Фасад“ від 04.03.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 04.03.2019 за № 2-6487/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, приміщенням для тимчасового перебування дітей та підземним паркінгом на вул. П. Шафарика, 11, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.02.2017 № 79777210, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 28.11.2018 № 147166617, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 01.10.2018 за № Л-2649, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.12.2018 № НВ-0002429242018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Укр Євро Фасад“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, приміщенням для тимчасового перебування дітей та підземним паркінгом на вул. П. Шафарика, 11 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Укр Євро Фасад“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.03.2019 № 262

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими приміщеннями громадського призначення,
приміщенням для тимчасового перебування дітей та
підземним паркінгом на вул. П. Шафарика, 11

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. П. Шафарика, 11.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Укр Євро Фасад“, м. Львів, вул. П. Шафарика, 11.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1586 га (кадастровий номер 4610137200:05:007:0034) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.12.2018 № НВ-0002429242018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 36,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 55,1 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, приміщенням для тимчасового перебування дітей та підземним паркінгом на вул. П. Шафарика, 11) запроектувати з врахуванням вимог діючих державних будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:05:007:0034) по межі червоної лінії вул. П. Шафарика з півдня та відступом від існуючого будинку – 8,0 м із заходу.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка розміщена у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, а також відповідно до діючих державних будівельних норм.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими державними будівельними нормами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський