УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1051


від 11/13/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ “Стрім-Львів“ багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Очеретяній, 25, 25-А, 27, 29 зі знесенням існуючих будівель у м. Львові

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 11.12.2020 № 1160
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.11.2020 № 1051'

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Стрім-Львів“ від 02.10.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 05.10.2020 за № 2-52413/АП-Ш-2401), містобудівний розрахунок на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Очеретяній, 25, 25-А, 27, 29 зі знесенням існуючих будівель у м. Львові, беручи до уваги інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 13.05.2020 № 208865045, від 13.05.2020, № 208864624, від 13.05.2020 № 208864422, від 12.05.2020 № 208748467, від 12.05.2020 № 208744738, від 12.05.2020 № 208747417 і від 12.05.2020 № 208747959, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.05.2019 № НВ-4609868362019, від 27.04.2020 № НВ-4613023592020, від 27.04.2020 № НВ-4613023572020, від 30.05.2017 № НВ-4605136072017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою відповідальністю Стрім-Львівбагатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Очеретяній, 25, 25-А, 27, 29 зі знесенням існуючих будівель у м. Львові (додаються).


2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Стрім-Львів“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“ та рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“ та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.5. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.11.2020 № 1051


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом на вул. Очеретяній, 25, 25-А, 27, 29
зі знесенням існуючих будівель у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Очеретяній, 25, 25-А, 27, 29 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Стрім-Львів“, м. Львів, вул. Чигиринська, 3/27.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610137500:06:006:0047), площею 0,0983 (кадастровий номер 4610137500:09:002:0127), площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610137500:06:006:0045), площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610137500:06:006:0024) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.05.2019 № НВ-4609868362019, від 27.04.2020 № НВ-4613023592020, від 27.04.2020 № НВ-4613023572020 і від 30.05.2017 № НВ-4605136072017.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-5 – зона змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914, та детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.07.2017 № 639Про затвердження детального плану території у районі вул. Очеретяної“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрахне вище 49,50 м.
16-поверхова частина житлового будинку – 47,80 м - 49,50 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів будівлі;
1-поверхова стилобатна частина житлового будинку – 5,75 м – з північно-західної сторони від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів будівлі.
При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 70,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 860 люд./га.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 2,00 м від одноповерхової стилобатної частини будівлі та 6,00 м від 16-поверхової частини будівлі до червоної лінії вул. Очеретяної;
- 20,45 м від 16-поверхової частини будівлі до існуючої малоповерхової забудови з південної сторони;
- не менше 20,00 м від 16-поверхової частини будівлі до існуючої малоповерхової забудови з південно-східної сторони;
- 24,00 м від одноповерхової стилобатної частини будівлі до існуючої малоповерхової забудови зі східної сторони.
Об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Очеретяній, 25, 25-А, 27, 29 зі знесенням існуючих будівель) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельні ділянки на вул. Очеретяній у м. Львові знаходяться у межах зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев