УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення235


від 03/13/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Авалон Стайл“ багатоквартирного житлового будинку (будинок № 1 на генплані, секції 1.1, 1.2, 1.3) на вул. Замарстинівській, 76 з вбудованими приміщеннями громадського призначення, трансформаторною підстанцією та підземним гаражем
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Авалон Стайл“ від 28.02.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 28.02.2020 за № 2-15660/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку (будинок № 1 на генплані, секції 1.1, 1.2, 1.3) на вул. Замарстинівській, 76 з вбудованими приміщеннями громадського призначення, трансформаторною підстанцією та підземним гаражем, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.08.2014 № 25104503, від 05.08.2014 № 25186160, від 05.08.2014 № 25188311, від 05.08.2014 № 25190145, від 05.08.2014 № 25191309, від 05.08.2014 № 25192112, від 05.08.2014 № 25192571, від 05.08.2014 № 25193913, від 05.08.2014 № 25194787, від 11.08.2014 № 25418972 і від 11.08.2014 № 25431768, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 09.12.2019 № 192156026, від 09.12.2019 № 192165734, від 09.12.2019 № 192175064 і від 09.12.2019 № 192183979, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-4612464852020, від 11.02.2020 № НВ-4612464722020, від 11.02.2020 № НВ-4612464882020 і від 11.02.2020 № НВ-4612464902020, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю Авалон Стайл“ багатоквартирного житлового будинку (будинок № 1 на генплані, секції 1.1, 1.2, 1.3) на вул. Замарстинівській, 76 з вбудованими приміщеннями громадського призначення, трансформаторною підстанцією та підземним гаражем (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Авалон Стайл“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.03.2020 № 235

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку (будинок № 1
на генплані, секції 1.1, 1.2, 1.3) на вул. Замарстинівській, 76 з вбудованими
приміщеннями громадського призначення, трансформаторною
підстанцією та підземним гаражем

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Замарстинівській, 76.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю Авалон Стайл“, м. Львів, вул. Замарстинівська, 76.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,4269 га (кадастровий номер 4610137500:03:004:0109) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-4612464852020.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,5691 га (кадастровий номер 4610137500:03:004:0110) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-4612464722020.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,5692 га (кадастровий номер 4610137500:03:004:0111) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-4612464882020.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,5693 га (кадастровий номер 4610137500:03:004:0112) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-4612464902020.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-5 – зона змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови відповідно до рішення виконавчого комітету від 20.07.2018 № 776 Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. Замарстинівською, вул. Східною, вул. Квітовою, вул. Р. Дашкевича“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрахсекції 1.1 – 22,00 м, секції 1.2 – 28,00 м, секції 1.3 – 25,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
Граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 680 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 0,00 м до червоної лінії вул. Східної;
- 0,00 м до червоної лінії вул. Квітової;
- 23,00 м до існуючої забудови з північної сторони;
- 18,00 м до існуючої забудови зі східної сторони.
Об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку (будинок № 1 на генплані, секції 1.1, 1.2, 1.3) на вул. Замарстинівській, 76 з вбудованими приміщеннями громадського призначення, трансформаторною підстанцією та підземним гаражем) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610137500:03:004:0109, 4610137500:03:004:0110, 4610137500:03:004:0111, 4610137500:03:004:0112) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги рішення виконавчого комітету від 20.07.2018 № 776 “Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. Замарстинівською, вул. Східною, вул. Квітовою, вул. Р. Дашкевича“ з дотриманням діючих державних будівельних норм і правил.
Земельні ділянки на вул. Замарстинівській, 76 знаходяться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев