УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення964


від 10/11/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “Соната сервіс груп“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Замарстинівській, 127 зі знесенням існуючих будівель (будинок № 2 на генплані)
Розглянувши звернення приватного підприємства “Соната сервіс груп“ від 16.09.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 16.09.2019 за № 2-28346/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Замарстинівській, 127 зі знесенням існуючих будівель (будинок № 2 на генплані), беручи до уваги свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 10.07.2015 № 40403763, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 10.04.2017 № 84705322, від 10.04.2017 № 84712223 та від 10.04.2017 № 84705553, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 31.03.2017 за № Ш-3957, та договір про внесення змін до договору оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 28.12.2017 за № Ш-4032, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 31.03.2017 за № Ш-3958, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.01.2018 № НВ-4606341962018, від 13.12.2017 № НВ-4606141652017 та від 13.12.2017 № НВ-4606141882017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством “Соната сервіс груп“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Замарстинівській, 127 зі знесенням існуючих будівель (будинок № 2 на генплані) (додаються).
2. Приватному підприємству “Соната сервіс груп“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 11.10.2019 № 964

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими громадськими приміщеннями
та підземним паркінгом на вул. Замарстинівській, 127
зі знесенням існуючих будівель (будинок № 2 на генплані)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Замарстинівській, 127.
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство “Соната сервіс груп“, м. Львів, вул. Замарстинівська, 127.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,4084 га (кадастровий номер 4610137500:05:003:0165) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування будівлі змішаного використання (з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщення у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення) відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.01.2018 № НВ-4606341962018;
цільове призначення земельної ділянки площею 0,0433 га (кадастровий номер 4610137500:05:003:0166) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування об’єктів громадського призначення відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.12.2017 № НВ-4606141652017;
цільове призначення земельної ділянки площею 0,0195 га (кадастровий номер 4610137500:05:003:0167) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування об’єктів громадського призначення відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.06.2017 № НВ-4606141882017.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Г-2 – зона центру ділової, громадської діяльності районного (місцевого) значення відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування від 10.09.2019 № 9.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 24,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 58,50 % для всієї забудови на земельних ділянках.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Замарстинівській, 127 зі знесенням існуючих будівель (будинок № 2 на генплані) запроектувати по межі червоної лінії вул. Замарстинівської та з відступом від існуючих будівель з північної сторони – 8,50 м з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610137500:05:003:0165, 4610137500:05:003:0166, 4610137500:05:003:0167). Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Замарстинівській, 127 зі знесенням існуючих будівель (будинок № 2 на генплані) розташоване у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та правил.
Для усунення дискомфортного шумового впливу на проектоване житло передбачити влаштування прозорих шумозахисних екранів з боку трамвайної колії.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. начальника управління
архітектури та урбаністики О. Погорілець