УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення468


від 05/04/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з розширенням гр. Веремеєнком О. В. закладу громадського харчування за рахунок надбудови на вул. Чернівецькій, 1 для обслуговування транспортного вузла пл. Двірцевої
Розглянувши звернення громадянина Веремеєнка Олександра Вікторовича від 25.04.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.04.2018 за № 3-В-37094-2401), містобудівний розрахунок на реконструкцію закладу громадського харчування з надбудовою для обслуговування транспортного вузла пл. Двірцевої на вул. Чернівецькій, 1, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру від 22.02.2018 № НВ-4606542992018, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 28.11.2014 за № З-2468, свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії САМ № 080695, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з розширенням громадянином Веремеєнком Олександром Вікторовичем закладу громадського харчування за рахунок надбудови на вул. Чернівецькій, 1 для обслуговування транспортного вузла пл. Двірцевої (додаються).
2. Громадянину Веремеєнку Олександру Вікторовичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови С. БабакДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 04.05.2018 № 468

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію з розширенням закладу громадського
харчування за рахунок надбудови на вул. Чернівецькій, 1
для обслуговування транспортного вузла пл. Двірцевої


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Чернівецькій, 1.
1.2. Інформація про замовника – громадянин Веремеєнко Олександр Вікторович, м. Львів, вул. Куликівська, 18-А/27.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею: 0,0380 га (кадастровий номер 4610136300:01:004:0061) – 12.08 – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій;
категорія земель – землі промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення;
вид використання – для обслуговування будівлі відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 22.02.2018 № НВ-4606542992018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона ТР-2 – зона транспортної інфраструктури (вулична мережа) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 13,70 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 73,0%.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – зонінгом не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (реконструкція з розширенням закладу громадського харчування за рахунок надбудови на вул. Чернівецькій, 1 для обслуговування транспортного вузла пл. Двірцевої) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136300:01:004:0061).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Чернівецькій, 1 (кадастровий номер 4610136300:01:004:0061) розташована у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та вимог управління охорони історичного середовища.
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його в управлінні охорони історичного середовища. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський