УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення309


від 04/03/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Атріум Естейт“ діагностичного центру, офісних, торгових та житлових будівель з вбудованими торговими приміщеннями, підземними автостоянками, даховими котельнями та трансформаторною підстанцією на вул. Стрийській, 45 у м. Львові
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Атріум Естейт“ від 24.03.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.03.2020 за № 2-19839/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва діагностичного центру, офісних, торгових та житлових будівель з вбудованими торговими приміщеннями, підземними автостоянками, даховими котельнями та трансформаторною підстанцією на вул. Стрийській, 45 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 12.12.2018 № 1150910451, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 14.11.2018 за № С-4600, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.11.2018 № НВ-4608079082018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Атріум Естейт“ діагностичного центру, офісних, торгових та житлових будівель з вбудованими торговими приміщеннями, підземними автостоянками, даховими котельнями та трансформаторною підстанцією на вул. Стрийській, 45 у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Атріум Естейт“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Рекомендувати при проектуванні передбачити приміщення подвійного використання з можливістю влаштування у них захисних споруд (сховищ та протирадіаційних укриттів) для захисту населення від засобів масового ураження в особливий період та при надзвичайних ситуаціях.
2.3. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.5. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 03.04.2020 № 309

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво діагностичного центру, офісних, торгових та житлових
будівель з вбудованими торговими приміщеннями, підземними
автостоянками, даховими котельнями та трансформаторною
підстанцією на вул. Стрийській, 45 у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Стрийській, 45 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Атріум Естейт“, 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 25.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,0215 га (кадастровий номер 4610136800:03:001:0046) – 03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку та будівель змішаного використання: з житловими квартирами у верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.11.2018 № НВ-4608079082018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 торгово-ділові зони місцевого значення та зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 22.12.20171183 “Про затвердження детального плану території у районі вул. Стрийської“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 59,40 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
Граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 65,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 7,10 м, 6,90 м до червоної лінії вул. Стрийської;
- 13,56 м до червоної ліній проїзду з північної сторони;
- 8,30 м до червоної ліній проїзду зі східної сторони;
- 1,00 м до червоної ліній проїзду з південної сторони;
- 23,86 м до існуючої забудови зі східної сторони;
- 20,67 м до існуючої забудови з південної сторони;
- 20,60 м, 18,50 м, 11,00 м, 7,10 м до існуючої забудови із західної сторони.
Об’єкт (будівництво діагностичного центру, офісних, торгових та житлових будівель з вбудованими торговими приміщеннями, підземними автостоянками, даховими котельнями та трансформаторною підстанцією на вул. Стрийській, 45) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:03:001:0046).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка на вул. Стрийській, 45 у м. Львові знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев