УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення268


від 03/29/2019

Про затвердження Положення про Літературну резиденцію м. Львова
Відповідно до Законів України “Про культуру“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні“, постанови Верховної Ради України від 19.11.2013 № 695-VII “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні“, на виконання Програми “Львів – місто літератури“ на 2016-2020 роки, затвердженої ухвалою міської ради від 17.03.2016 № 269, ухвали міської ради від 22.03.2018 № 3093 “Про розвиток україномовного культурного продукту“, з метою заохочення авторів та підтримки кращих творів і підтвердження отриманого статусу “Львів – місто літератури ЮНЕСКО“, на основі меморандуму про співпрацю між Міським палацом культури імені Гната Хоткевича та Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Положення про Літературну резиденцію м. Львова згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку.Львівський міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 29.03.2019 № 268

ПОЛОЖЕННЯ
про Літературну резиденцію м. Львова

1. Загальні положення

1.1. Положення про Літературну резиденцію м. Львова (надалі – Положення) розроблено на виконання ухвали міської ради від 22.03.2018 № 3093 “Про розвиток україномовного культурного продукту“ та визначає структуру і програму діяльності Літературної резиденції м. Львова.
1.2. Літературна резиденція м. Львова (надалі Літературна резиденція) діє як новостворений сектор Літературна резиденція Міського палацу культури імені Гната Хоткевича (надаліПалац) та створена з метою системної підтримки і розвитку літературного середовища міста через реалізацію літературних резидентських програм.
1.3. Приміщення для реалізації програм Літературної резиденції знаходиться на вул. І. Франка, 150.
1.4. У цьому положенні поняття вживаються у такому значенні:
1.4.1. Сектор “Літературна резиденція“ (надалі – сектор) – сектор у Міському палаці культури імені Гната Хоткевича, який утворений для реалізації програм Літературної резиденції.
1.4.2. Експертна рада Літературної резиденції (надалі – експертна рада) – тимчасовий робочий орган, який формується кожні два роки, для здійснення процедури підготовки та аналізу програм Літературної резиденції та відбору претендентів на участь у програмах Літературної резиденції.
1.4.3. Резидент Літературної резиденції (надалі резидент) – учасник, який пройшов відбір до однієї з програм Літературної резиденції.
1.4.4. Програма Літературної резиденції (надалі Програма) – документ, який розробляється перед початком підготовки календарного плану Літературної резиденції та включає у себе основні критерії та принципи відбору резидентів за відповідним напрямком.
1.4.5. Календарний план Літературної резиденції – документ, який розробляється перед початком відбору резидентів та містить детальний річний план впровадження програм Літературної резиденції.
1.4.6. “Міжнародна мережа міст, які надають прихисток“ (надалі – ICORN) – незалежна організація міст і регіонів, які надають притулок письменникам і художникам, що перебувають у небезпеці, захищають свободу слова та демократичні цінності і сприяють розвитку міжнародної солідарності. ICORN захищає письменників, поетів, художників, музикантів, правозахисників, видавців, аби вони, як і раніше, могли вільно виражати себе та досягати своїх аудиторій у новому і безпечному місці у звичний для них спосіб та за допомогою цифрових засобів масової інформації.
2. Завдання діяльності Літературної резиденції

2.1. Сприяння комунікації літературного середовища м. Львова з українськими та закордонними літераторами, митцями, діячами культури.
2.2. Промоція Львова як Міста літератури ЮНЕСКО на локальному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях.
2.3. Створення нового культурного, літературного та перекладного продукту, у тому числі присвяченого Львову.
2.4. Популяризація постатей, важливих для історії української культури, у першу чергу тих, які пов’язані з м. Львовом.
2.5. Підтримка письменників у рамках міжнародної програми ICORN.
3. Основні принципи діяльності Літературної резиденції

3.1. Літературна резиденція діє у співпраці з Комунальним закладом Львівської обласної ради Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка (надалі Музей). Детальні умови співпраці між Палацом та Музеєм визначає меморандум про співпрацю між установами.
3.2. Основні програми, які діють при Літературній резиденції:
3.2.1. Програма для іноземних авторів.
3.2.2. Програма для українських авторів.
3.2.3. Програма для перекладачів.
3.2.4. Програма “Franko&Co“.
3.2.5. Програма ICORN.
3.3. Експертна рада має право ініціювати створення нових програм відповідно до тенденцій розвитку літературного середовища, знакових подій та імен м. Львова.
4. Фінансове забезпечення Літературної резиденції

4.1. Фінансове забезпечення Літературної резиденції здійснюється:
4.1.1. За рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний період за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1014081 “Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва“, 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“, 1014060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів“.
4.1.2. За рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
4.1.3. За рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних, незаборонених законодавством.
5. Очікувані результати діяльності Літературної резиденції

5.1. Результатами діяльності Літературної резиденції м. Львова будуть:
5.1.1. Створення сприятливих умов для розвитку літературної творчості у м. Львові.
5.1.2. Популяризація образу Львова як Міста літератури ЮНЕСКО в Україні та за кордоном.
5.1.3. Популяризація літературних постатей міста таких як І. Франко, Г. Хоткевич та інших.
5.1.4. Позиціонування Львова як відкритого та безпечного місця для літераторів через представництво у мережі міст ICORN.
5.1.5. Підвищення рівня освіченості та загальне підвищення культурного рівня мешканців Львова.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. начальника управління
культури Н. Бунда