УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення200


від 03/01/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Резерв плюс“ багатоквартирних житлових будинків №№ 3, 6, 7 (на генплані), громадських будівель (з торгово-офісними площами, апарт-готелем, готелем) №№ 1, 2, 4, 5 (на генплані) з паркінгом, вбудованим приміщенням групи тимчасового перебування дітей № 6.1 (на генплані) та об’єктами інженерної інфраструктури (дахові котельні, трансформаторна підстанція) на вул. Лемківській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих будівель (у 7-ми чергах будівництва)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Резерв плюс“ від 25.02.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.02.2019 за № 2-5370/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва ТзОВ “Резерв плюс“ багатоквартирних житлових будинків №№ 3, 6, 7 (на генплані), громадських будівель (з торгово-офісними площами, апарт-готелем, готелем) №№ 1, 2, 4, 5 (на генплані) з паркінгом, вбудованим приміщенням групи тимчасового перебування дітей № 6.1 (на генплані) та об’єктами інженерної інфраструктури (дахові котельні, трансформаторна підстанція) на вул. Лемківській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих будівель (у 7-ми чергах будівництва), беручи до уваги інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 11.07.2018 № 130529741, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 07.11.2018 № НВ-4608046172018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Резерв плюс“ багатоквартирних житлових будинків №№ 3, 6, 7 (на генплані), громадських будівель (з торгово-офісними площами, апарт-готелем, готелем) №№ 1, 2, 4, 5 (на генплані) з паркінгом, вбудованим приміщенням групи тимчасового перебування дітей № 6.1 (на генплані) та об’єктами інженерної інфраструктури (дахові котельні, трансформаторна підстанція) на вул. Лемківській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих будівель (у 7-ми чергах будівництва) (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Резерв плюс“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 01.03.2019 № 200

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирних житлових будинків №№ 3, 6, 7
(на генплані), громадських будівель (з торгово-офісними площами,
апарт-готелем, готелем) №№ 1, 2, 4, 5 (на генплані) з паркінгом,
вбудованим приміщенням групи тимчасового перебування дітей
№ 6.1 (на генплані) та об’єктами інженерної інфраструктури
(дахові котельні, трансформаторна підстанція) на вул. Лемківській, 9
у м. Львові зі знесенням існуючих будівель (у 7-ми чергах будівництва)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Лемківській, 9.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Резерв плюс“, м. Київ, вул. Зодчих, 32.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,4804 га (кадастровий номер 4610137500:03:001:0036) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
вид використання – будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з розміщенням торгово-офісних приміщень та об’єктів громадського призначення відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 07.11.2018 № НВ-4608046172018;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – зона центру ділової, громадської діяльності районного (місцевого) значення відповідно до рішення виконавчого комітету від 12.10.2018 № 1103 “Про затвердження детального плану території у районі просп. В. Чорновола, вул. Хімічної, вул. Лемківської, вул. Замарстинівської“, плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – зі сторони просп. В. Чорновола – не вище 32,00 м (10 поверхів), по осі вул. А. Тесленка у глибині кварталу допускається розміщення домінанти висотою 12 поверхів – 38,50 м; при розміщенні зі сторони вул. Лемківської по лінії забудови – не вище 16,00 м (4 поверхи) з відступом від лінії забудови вулиці не менше 5 м можливе розміщення не вище 26,00 м (6 поверхів) (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 51 %.
Проектування вести з врахуванням вимог діючих будівельних норм.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 12,20 кв. м/люд.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирних житлових будинків №№ 3, 6, 7 (на генплані), громадських будівель (з торгово-офісними площами, апарт-готелем, готелем) №№ 1, 2, 4, 5 (на генплані) з паркінгом, вбудованим приміщенням групи тимчасового перебування дітей № 6.1 (на генплані) та об’єктами інженерної інфраструктури (дахові котельні, трансформаторна підстанція) на вул. Лемківській, 9 зі знесенням існуючих будівель (у 7-ми чергах будівництва) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:03:001:0036) по межі червоної лінії просп. В. Чорновола та з відступом від червоної лінії вул. Лемківської – 17,00 м до будинку № 7 на генплані.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги рішення виконавчого комітету від 12.10.2018 № 1103 “Про затвердження детального плану території у районі просп. В. Чорновола, вул. Хімічної, вул. Лемківської, вул. Замарстинівської“ та плану зонування Шевченківського району з дотриманням вимог діючих будівельних норм.
Будівництво багатоквартирних житлових будинків №№ 3, 6, 7 (на генплані), громадських будівель (з торгово-офісними площами, апарт-готелем, готелем) №№ 1, 2, 4, 5 (на генплані) з паркінгом, вбудованим приміщенням групи тимчасового перебування дітей № 6.1 (на генплані) та об’єктами інженерної інфраструктури (дахові котельні, трансформаторна підстанція) на вул. Лемківській, 9 зі знесенням існуючих будівель (у 7-ми чергах будівництва) розташоване у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, а також відповідно до діючих будівельних норм та рекомендацій управління охорони історичного середовища.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський