УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення261


від 03/20/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Ріел-Девелоп“ багатофункційного комплексу громадських будівель з підземними автостоянками, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням частини споруд

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішенням виконкому від 30.07.2021 № 653
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 30.07.2021 ]......Рішення'


Остаточна редакція

Розглянувши звернення публічного акціонерного товариства “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“ від 16.03.2020 № 133 (зареєстроване у Львівській міській раді 16.03.2020 за № 2-19559/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатофункційного комплексу громадських будівель з підземними автостоянками, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням частини споруд, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.01.2014 № 15991740, від 11.01.2014 № 15995577, від 13.01.2014 № 16071764, від 13.01.2014 № 16072842, від 14.01.2014 № 16101602, від 14.01.2014 № 16110564, від 14.01.2014 № 16119529, від 14.01.2014 № 16127830 та від 14.01.2014 № 16129666, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 13.12.2019 № 193045999, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.12.2019 № НВ-4611858462019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Ріел-Девелоп“ багатофункційного комплексу громадських будівель з підземними автостоянками, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням частини споруд (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Ріел-Девелоп“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 20.03.2020 № 261

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатофункційного комплексу громадських будівель з
підземними автостоянками, даховою котельнею та трансформаторною
підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові
зі знесенням частини споруд

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Б. Хмельницького, 116.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Ріел-Девелоп“, 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,7173 га (кадастровий номер 4610137200:08:002:0039) – 03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.12.2019 № НВ-4611858462019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 20.06.2019 № 5191 “Про затвердження детального плану території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 29,80 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
Граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 50,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 0,00 м до червоної лінії вул. Механічної;
- 1,00 м до існуючої забудови з північної сторони;
- 2,80 м, 8,40 м до існуючої забудови з північно-західної сторони;
- 8,00 м, 10,00 м, 19,00 м до існуючої забудови з південно-західної сторони;
- 10,00 м, 13,00 м до існуючої забудови зі східної сторони.
Об’єкт (будівництво багатофункційного комплексу громадських будівель з підземними автостоянками, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б. Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням частини споруд) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:08:002:0039) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка на вул. Б. Хмельницького, 116 знаходиться у межах історичного ареалу міста.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев