УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення242


від 03/13/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “КСФ Груп“ офісної будівлі з вбудованим дворівневим гаражем на вул. Угорській, 14
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “КСФ Груп“ від 04.03.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 04.03.2020 за № 2-16693/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва офісної будівлі з вбудованим дворівневим гаражем на вул. Угорській, 14, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 09.09.2019 № 180312476, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 08.08.2019 за № С-4682, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.02.2019 № 156751542 та від 19.02.2019 № 156770368, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.10.2019 № НВ-4611305942019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю КСФ Групофісної будівлі з вбудованим дворівневим гаражем на вул. Угорській, 14 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю КСФ Груп“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.03.2020 № 242

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво офісної будівлі з вбудованим
дворівневим гаражем на вул. Угорській, 14


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянкинове будівництво на вул. Угорській, 14.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю КСФ Груп“, 81652, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,1803 га (кадастровий номер 4610136800:01:010:0092) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування дитячого дошкільного закладу та багатоповерхового житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.10.2019 № НВ-4611305942019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 26.12.2019 № 6138 Про затвердження внесення змін до детального плану території району забудови, обмеженої просп. Червоної Калини, вул. Угорською, вул. Тернопільською, вул. Луганською (у тому числі території колишнього ДВО “Полярон“ на вул. Угорській та ЗАТ “Львівторгбуд“ на вул. Тернопільській) (зміна 2)“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрахдо 17,95 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 6,1 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 2,0 м до червоної лінії вулиці із заходу;
- 8,5 м до межі земельної ділянки із заходу.
Об’єкт (будівництво офісної будівлі з вбудованим дворівневим гаражем на вул. Угорській, 14) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:01:010:0092).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони памяток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони обєктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)земельна ділянка розміщена у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, а також відповідно до діючих державних будівельних норм.
2.6. Охоронювані зони обєктів транспорту, звязку, інженерних комунікацій, відстані від обєкта, що проектується, до існуючих інженерних мережохоронна зона кабелів зв’язку – 0,6 м; охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,5 м. При потребі виконати перенесення інженерних мереж.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев