УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення651


від 06/22/2018

Про проведення переоцінки балансової вартості нежитлових приміщень/будівель, які підлягають приватизації способом аукціону
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“, з метою виконання Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна“ та для приведення вартості основних засобів (нежитлових приміщень/будівель) до реального ринкового рівня виконавчий комітет вирішив:


1. Львівським комунальним підприємствам (надалі – балансоутримувачам), на балансі яких перебувають нежитлові приміщення/будівлі комунальної власності м. Львова, які згідно з ухвалами міської ради підлягають відчуженню способом аукціону:
1.1. Забезпечити проведення переоцінки/дооцінки балансової вартості нежитлових приміщень/будівель на рівні ринкової вартості з метою подальшого продажу на електронних торгах. Переоцінку/дооцінку нежитлових приміщень/будівель комунальної власності м. Львова здійснити через сертифікованих суб’єктів оціночної діяльності (оцінювачами), які діють на підставі Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність“. Забезпечити виділення коштів для проведення переоцінки/дооцінки балансової вартості нежитлових приміщень/будівель.
Термін: до 15.07.2018
Відповідальні: балансоутримувачі
комунального майна.
1.2. Надати в управління комунальної власності департаменту економічного розвитку:
1.2.1. Інформацію та всі підставові документи про переоцінену/дооцінену балансову вартість нежитлових приміщень/будівель комунальної власності м. Львова.
Термін: до 15.07.2018
1.2.2. Інформацію про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення/будівля: місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень на земельну ділянку.
Термін: до 15.07.2018
Відповідальні: балансоутримувачі
комунального майна.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.Львівський міський голова А. Садовий