УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 927


від 09/15/2016
Про внесення змін і доповнень до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777Розглянувши пропозиції Львівського міського голови щодо зміни структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, з метою підвищення ефективності управління виконавчими органами Львівської міської ради, керуючись пп. 5 п. 1 ст. 26, пп. 6 п. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення вимог Конституції України, законів України, організації належної роботи Львівської міської ради міська рада ухвалила:
1. Внести зміни до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“:
1.1. Внести зміни у додаток 1 до ухвали, виклавши структуру виконавчих органів, підпорядкованих заступнику міського голови з гуманітарних питань у новій редакції (додається).
1.2. Викласти підпункт 2.6 пункту 2 у новій редакції:
2.6. Департаменту гуманітарної політики“.
1.3. Вилучити підпункт 2.7 пункту 2.
1.4. Викласти підпункт 2.23 пункту 2 у новій редакції:
2.23. Управлінню освіти департаменту гуманітарної політики“.
1.5. Викласти підпункт 2.30 пункту 2 у новій редакції:
2.30. Управлінню охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики“.
1.6. Викласти підпункт 2.31 пункту 2 у новій редакції:
2.31. Управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики“.
1.7. Викласти підпункт 2.32 пункту 2 у новій редакції:
2.32. Відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики“.
1.8. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.41 у такій редакції:
2.41. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики“.
1.9. Вилучити підпункт 7.1 пункту 7.
1.10. Викласти підпункт 7.3 пункту 7 у новій редакції:
7.3. Відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики“.
1.11. Вилучити підпункт 8.5 пункту 8.
1.12. Викласти підпункт 9.8 пункту 9 у новій редакції:
“9.8. Відділ у справах дітей департаменту гуманітарної політики на відділ Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики“.
1.13. Викласти підпункт 9.9 пункту 9 у новій редакції:
“9.9. Управління молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики на управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики“.
2. Внести зміни до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
2.1. Вилучити пункт 5.5 пункту 5.
2.2. Внести зміни у додаток до ухвали:
2.2.1. Викласти частину 1 розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“ у новій редакції:
1. Повноваження департаменту гуманітарної політики
1. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики в галузі охорони здоров’я, освіти, професійної освіти, молоді та спорту, соціального захисту визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом та реалізація прийнятих ними рішень.
2. Підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету стратегії розвитку м. Львова у сфері освіти, соціального захисту дітей, охорони здоров’я, соціального захисту молоді та спорту пропозицій для складання та реалізації програм соціально-економічного розвитку м. Львова.
3. Визначення потреби у закладах освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту й подання пропозицій до виконавчого комітету щодо вдосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб м. Львова за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
4. Управління закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами комунальної власності, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
5. Забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій.
6. Організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, оздоровчих закладах, які перебувають у комунальній власності м. Львова.
7. Забезпечення розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів незалежно від форм власності, фізичної культури і спорту.
8. Забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти і медичного обслуговування на території м. Львова, можливості отримання освіти державною мовою.
9. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту, які перебувають у комунальній власності м. Львова, сприяння їх фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню.
10. Розгляд та внесення у встановленому порядку пропозицій щодо заохочення і нагородження працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту.
11. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту, які перебувають у комунальній власності м. Львова, та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.
12. Контроль за дотриманням навчальними закладами незалежно від форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
13. Координація діяльності щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року.
14. Координація діяльності щодо підготовки установ до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
15. Забезпечення у межах наданих повноважень і наявних бюджетних коштів доступності та безоплатності медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров'я на території м. Львова.
16. Сприяння забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення у межах бюджетних асигнувань.
17. Сприяння створенню на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для участі інвалідів.
18. Координація роботи щодо розробки та подання на розгляд і затвердження соціальних програм з питань молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.
19. Координація роботи щодо проведення дезінфекційних, дератизаційних, дезактиваційних заходів, масових профілактичних щеплень, запобігання небезпечних інфекційних захворювань, масових отруєнь, радіаційних уражень.
20. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
21. Підготовка пропозицій щодо укладання договорів з іноземними партнерами на виконання робіт та надання послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту.
22. Планування та організація роботи щодо поліпшення основних критеріїв оцінки ефективності роботи виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молоді та спорту, соціального захисту дітей.
23. Визначення пріоритетних напрямів, заходів і завдань в освітній сфері, сфері охорони здоров’я, спорту та молодіжній політиці, соціального захисту та охорони дитинства.
24. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та професійними спілками, асоціаціями з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах та проектах.
25. Надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні.
26. Подання пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.
27. Забезпечення у межах повноважень дотримання встановлених законодавством України гарантій (допомог, пільг, компенсацій) щодо соціального захисту населення м. Львова.
28. Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
29. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей.
30. Контроль за веденням державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей.
31. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.
32. Організація здійснення аналізу соціальних потреб мешканців м. Львова.
33. Визначення потреб у закладах соціального спрямування та подання у встановленому порядку пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази тощо.
34. Участь у забезпеченні розвитку та вдосконалення мережі установ соціального захисту незалежно від форм власності“.
2.2.2. Викласти назву частини 1.1 розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“ у новій редакції:
“1.1. Повноваження управління освіти департаменту гуманітарної політики“.
2.2.3. Викласти назву частини 1.2 розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“ у новій редакції:
“1.2. Повноваження управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики“.
2.2.4. Викласти назву частини 1.3 розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“ у новій редакції:
“1.3. Повноваження управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики“.
2.2.5. Викласти назву частини 1.4 розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“ у новій редакції:
“1.4. Повноваження відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики“.
2.2.6. Вилучити частини 2, 2.1 та 8 розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“.
2.2.7. Доповнити частиною 1.5 розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“ у такій редакції:
1.5. Повноваження відділу Служба у справах дітей департаменту гуманітарної політики
“1. Реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.
2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими та релігійними організаціями програм та заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень, профілактики негативних тенденцій в дитячому середовищі.
3. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
4. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
5. Контроль та координація діяльності відділів “Служба у справах дітей“ районних адміністрацій, надання їм практичної і методичної допомоги, сприяння підвищенню кваліфікації працівників цих служб.
6. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та інші форми виховання; контроль за умовами їх виховання та утримання.
7. Координація та здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності.
8. Перевірка стану роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умов роботи працівників молодших 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.
9. Ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти“.
10. Здійснення заходів щодо розвитку сімейних форм влаштування через створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу тощо.
11. Матеріально-технічне забезпечення дитячих будинків сімейного типу.
12. Участь у судових засіданнях щодо захисту прав дітей.
13. Координація роботи та співпраця з суб’єктами профілактичної роботи з дітьми.
14. Ведення державної статистики та аналітично-статистичної звітності щодо дітей“.
2.2.8. Доповнити частиною 1.6 розділу ІХ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з гуманітарних питань“ у такій редакції:
1.6. Повноваження управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики:
1. Внесення міській раді, виконавчому комітету та Львівському міському голові пропозицій про встановлення за рахунок коштів міського бюджету м. Львова і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту населення.
2. Надання у встановленому порядку за рахунок коштів місцевих бюджетів допомог, пільг, компенсацій тощо.
3. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства.
4. Вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством України.
5. Забезпечення надання населенню щомісячних адресних безготівкових субсидій для відшкодування витрат на оплату управління багатоквартирним будинком, користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
6. Забезпечення виконання державних програм щодо санаторно-курортного забезпечення ветеранів війни, інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації; контроль за організацією роботи щодо здійснення компенсаційних виплат на бензин, транспортне обслуговування інвалідів і за невикористане санаторно-курортне лікування інвалідів-війни.
7. Вирішення відповідно до законодавства питань про виплату щомісячної допомоги особам, котрі здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду.
8. Проведення роботи з надання адресної соціальної допомоги і підтримки потребуючих громадян.
9. Організація надання соціальних послуг бездомним особам та здійснення заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб.
10. Надання в установленому порядку одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам та іншим особам, які опинилися у складних життєвих обставинах (зокрема, інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим як жертви політичних репресій, сім'ям, які втратили годувальника, багатодітним сім'ям, громадянам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок авіакатастрофи, що сталась 27.07.2002 на військовому летовищі “Скнилів“, членів їх сімей, а також інших осіб).
11. Організація для осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, побутового обслуговування, а також безоплатного харчування в установленому порядку.
12. Надання у передбачених законодавством випадках допомоги на поховання громадян.
13. Організація та участь в межах своїх повноважень у проведенні загальноміських заходів, у тому числі конкурсів, турнірів, виставок, конференцій, форумів, семінарів, зборів, урочистих вечорів, заходів, пов’язаних з організацією дозвілля і оздоровлення соціально вразливих категорій населення, та інших заходів, спрямованих на реалізацію соціальної політики у місті.
14. Забезпечення фінансування (виплати) усіх видів допомог, пільг, компенсацій тощо, наданих (призначених) відділами соціального захисту управління.
15. Виконання функцій та завдань виконавчого органу міської ради з питань соціального захисту населення“.
Міський голова А. Садовий


Додаток.rtf

Дата оприлюднення: 09/28/2016