УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 167


від 02/11/2016
Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова“
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 354-2016
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердж■
Втратив чинність
згідно з ухвалою 45-2021
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердж■

  Остаточна редакція:
  Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою покращення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Львова, враховуючи ухвалу міської ради від 01.12.2015 № 7 “Про утворення постійних комісій Львівської міської ради 7-го скликання“, міська рада ухвалила:
  внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова“ (зі змінами):
  1. Замінити слова розмір мінімальної заробітної плати“ словами “розмір 2000 грн.“ у відповідних відмінках.
  2. Доповнити друге речення підпункту 2.4 після слів “на відповідний рік“ словами “за наявності та з врахуванням висновку (висновків) профільних структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, до компетенції яких належить вирішення проблемного питання заявника“.
  3. Доповнити пунктами 2.5 та 2.6 у такій редакції:
  “2.5. До складу сім’ї незалежно від місця реєстрації включаються: чоловік, дружина; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебуваючи у шлюбі; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками.
  2.6. Під час розгляду заяв про надання одноразової матеріальної допомоги осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членів їх сімей до сукупного доходу не враховуються:
  - отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим працівникам утворених відповідно до законодавства України військових формувань;
  - отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження“.
  4. У другому реченні пункту 4 та у підпункті 6.2 слова “комісії медицини, освіти і соціального захисту“ замінити словами “комісії гуманітарної політики“.

  Міський голова А. Садовий