УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА21-ша сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5471


від 09/19/2019
Про затвердження Положення про електронні петиції у м. ЛьвовіЗ метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Львова на участь у місцевому самоврядуванні, керуючись ст. 231 Закону України “Про звернення громадян“, ст. 20 Статуту територіальної громади м. Львова, затвердженого ухвалою міської ради від 07.12.2017 № 2667, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Положення про електронні петиції у м. Львові (додається).
2. Вважати такою, що втратила чинність ухвалу міської ради від 26.12.2016 № 1371 “Про затвердження Тимчасового порядку подання та розгляду електронних петицій“.
3. Встановити, що електронні петиції, які набрали необхідну кількість голосів до прийняття цієї ухвали, розглядаються у порядку, визначеному ухвалою міської ради від 26.12.2016 № 1371 Про затвердження Тимчасового порядку подання та розгляду електронних петицій“.
4. Департаменту розвитку розробити та подати на розгляд пропозиції щодо створення платформи для подання електронних петицій на базі офіційного веб-сайту Львівської міської ради.
Відповідальний: директор департаменту розвитку.
5. Встановити, що п. 1.4 та п. 5.3 Положення будуть повноцінно функціонувати за наявності технічної можливості платформи Єдиної системи місцевих петицій e-dem.in.ua або після створення платформи для подання електронних петицій на базі офіційного веб-сайту Львівської міської ради.
6. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПОЛОЖЕННЯ
про електронні петиції у м. Львові
1. Загальні положення

1.1. Положення про електронні петиції у м. Львові (надалі –Положення) визначає детальний порядок подання, основні вимоги та особливості розгляду електронних петицій у Львівській міській раді.
1.2. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до Львівської міської ради через її офіційний веб-сайт або інший визначений спеціалізований сайт за допомогою електронної ідентифікації особи.
1.3. Адміністрування електронних петицій здійснює управління Секретаріат ради“.
1.4. Автором електронної петиції може бути особа, яка досягла 16-ти річного віку, є громадянином України та яка зареєстрована у встановленому порядку, володіє нерухомим майном, офіційно працевлаштована, навчається або народилася на території м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі, смт. Рудно.
1.5. Автором електронної петиції не може бути особа, яка відповідно до Закону УкраїниПро місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад має право вносити на розгляд Львівської міської ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них.
2. Вимоги до змісту електронної петиції:
2.1. Електронна петиція має стосуватись питань, розгляд та вирішення яких відноситься до виключної компетенції Львівської міської ради.
2.2. Відповідальність за зміст електронної петиції несе її автор.
2.3. Електронна петиція не може містити:
2.3.1. Заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали і вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборну агітацію, рекламу робіт та/або послуг.
2.3.2. Ім’я фізичної або найменування юридичної особи приватного права без її на це згоди.
2.3.3. Назви торгових марок.
2.3.4. Посилання на сторонні веб-ресурси, за винятком офіційних сайтів Львівської міської ради.
2.3.5. Лайливих, жаргонних (сленгових) слів та/або прямих образ, оціночних суджень без наведення доказів такої оцінки на ім’я конкретних осіб.
2.4. Електронна петиція не може стосуватися:
2.4.1. Обрання, призначення або звільнення посадових осіб Львівської міської ради чи інших підпорядкованих їй підприємств, установ, організацій, які належать до компетенції Львівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів.
2.4.2. Питань припинення або реорганізації підприємств, установ, організацій комунальної форми власності територіальної громади м. Львова.
2.5. Не підлягають допущенню до збору електронних підписів протягом одного календарного року петиції, зміст яких вже був предметом розгляду електронної петиції Львівською міською радою.

3. Створення електронної петиції

3.1. Для створення електронної петиції до Львівської міської ради її автору необхідно:
3.1.1. Авторизуватися на офіційному веб-сайті Львівської міської ради або іншому визначеному спеціалізованому сайті за допомогою системи електронної ідентифікації особи.
3.1.2. Зазначити назву електронної петиції.
3.1.3 Викласти суть, обгрунтування та власне бачення вирішення проблеми, яка порушується електронною петицією.
3.1.4. За наявності, додати фото-, відеоматеріали, проекти нормативних документів.
3.1.5. Зазначити адресу електронної пошти та контактний номер телефону автора.
4. Адміністрування електронних петицій

4.1. Електронна петиція впродовж 3 робочих днів з дня подачі перевіряється відповідальною посадовою особою управління Секретаріат ради на відповідність вимогам цього Положення.
4.2. За наслідками попередньої перевірки посадова особа управління Секретаріат радиможе прийняти рішення про:
4.2.1. Допущення петиції до збору електронних підписів.
4.2.2. Відхилення петиції з обов’язковим зазначенням причин такого рішення.
4.2.3. У разі сумніву модератора щодо відповідності петиції цьому Положенню та/або чинному законодавству України, оприлюднення петиції не здійснюється, вона скеровується на розгляд постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова для прийняття рішення про:
4.2.3.1. Допущення петиції до збору електронних підписів.
4.2.3.2. Відхилення петиції.

5. Збір електронних підписів

5.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті Львівської міської ради або іншому визначеному спеціалізованому веб-сайті є датою початку збору підписів на її підтримку.
5.2. Підписання електронної петиції передбачає авторизацію підписанта на офіційному веб-сайті Львівської міської ради або іншому визначеному спеціалізованому сайті за допомогою систем електронної ідентифікації особи.
5.3. Підписантом електронної петиції може бути особа, яка досягла 16-ти річного віку, є громадянином України та яка зареєстрована у встановленому порядку, володіє нерухомим майном, офіційно працевлаштована, навчається або народилася на території м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі, смт. Рудно.
5.3. Збір підписів на підтримку електронної петиції триває 60 днів з дня опублікування на офіційному веб-сайті Львівської міської ради або іншому визначеному спеціалізованому сайті.
5.4. Електронна петиція до Львівської міської ради підлягає обов’язковому розгляду, якщо протягом 60 днів з дня оприлюднення її підтримали не менше 500 членів територіальної громади м. Львова.
5.5. Електронна петиція, яка у встановлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України Про звернення громадян“.
6. Розгляд електронної петиції

6.1. У разі набрання електронною петицією необхідної кількості голосів, вона виноситься на розгляд Львівської міської ради, через підготовку проекту ухвали про розгляд електронної петиції та включення його до порядку денного найближчого або наступного за ним чергового пленарного засідання міської ради.
6.2. Управління Секретаріат ради впродовж 5 робочих днів після набрання необхідної кількості голосів на підтримку електронної петиції готує проект ухвали про розгляд електронної петиції та оприлюднює його.
6.3. Проект ухвали про розгляд електронної петиції повинен відповідати Регламенту Львівської міської ради та іншим нормативним документам Львівської міської ради та вимогам українського правопису.
6.4. Текст електронної петиції оформляється у вигляді додатку до проекту ухвали про розгляд електронної петиції.
6.5. Управління Секретаріат ради має право вносити технічні правки до тексту електронної петиції, які не змінюють суті звернення, для приведення у відповідність вимогам українського правопису.
6.6. Автор електронної петиції має право виступу на засіданнях постійних комісій та пленарному засіданні міської ради під час її розгляду.
6.7. Про час та дату засідань постійних комісій та пленарного засідання міської ради автора електронної петиції повідомляє управління Секретаріат ради способом надсилання відповідного повідомлення на його електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному веб-сайті або іншому визначеному спеціалізованому сайті.
6.8. Під час представлення ухвали про розгляд електронної петиції на засіданнях постійних комісій або на пленарному засіданні міської ради представник профільного виконавчого органу, якого пропонується визначити відповідальним за підготовку дорожньої карти реалізації петиції, доповідає про можливість реалізації такої петиції.
6.9. За наслідками розгляду електронної петиції міська рада може прийняти рішення про підтримку електронної петиції або її відхилення.
6.10. Електронна петиція вважається відхиленою, якщо за ухвалу про розгляд електронної петиції проголосувало менше половини депутатів від загального складу міської ради.

7. Реалізація електронної петиції

7.1. У разі прийняття рішення про підтримку електронної петиції, виконавчий орган міської ради, визначений у тексті ухвали, готує дорожню карту вирішення питання, порушеного електронною петицією.
7.2. Дорожня карта щодо вирішення питання, порушеного електронною петицією розробляється за участю автора петиції.
7.3. Дорожня карта щодо вирішення питання, порушеного електронною петицією обов’язково повинна містити наступні пункти:
7.3.1. Спосіб вирішення питання (заходи щодо реалізації).
7.3.2. Строки вирішення питання.
7.3.3. Розмір бюджетних призначень, необхідних для вирішення питання.
7.4. Після розробки дорожньої карти, виконавчий орган міської ради скеровує її на розгляд та затвердження до відповідної профільної постійної комісії Львівської міської ради.
7.5. Автор електронної петиції має право брати участь у засіданнях профільних постійних комісій Львівської міської ради під час розгляду дорожньої карти.
7.6. Виконавчий орган, визначений відповідальним за розгляд електронної петиції, повідомляє автора електронної петиції про час та дату засідань профільних постійних комісій Львівської міської ради на яких буде розглянуто дорожню карту.
7.7. Управління Секретаріат ради забезпечує публікацію інформації про дорожню карту щодо вирішення питання, порушеного петицією, на офіційному веб-сайті Львівської міської ради або на іншому визначеному спеціалізованому сайті.
7.8. Контроль за реалізацією дорожньої карти щодо вирішення питання, порушеного петицією, покладається на профільну постійну комісію, яка затверджувала дорожню карту.

Секретар ради А. Забарило


Віза:


Начальник управління
Секретаріат радиЮ. Лукашевський

Дата оприлюднення: 09/27/2019