УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 541


від 04/22/2021
Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.10.2017 № 2447 “Про затвердження Положення про порядок проведення консультацій з громадськістю у м. Львові“З метою розширення можливостей реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про звернення громадян“, регламентом Львівської міської ради 8-го скликання, затвердженим ухвалою міської ради від 24.12.2020 № 4, міська рада ухвалила:
1. Внести зміни до ухвали міської ради від 05.10.2017 № 2447 “Про затвердження Положення про порядок проведення консультацій з громадськістю у м. Львові“:
1.1. Викласти назву програму у новій редакції:
Про затвердження Положення про порядок проведення консультацій з громадськістю у Львівській міській територіальній громаді“.
1.2. Викласти додаток у новій редакції згідно з додатком до цієї ухвали.
2. Встановити, що ухвала набирає чинності з моменту її прийняття.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки.
Міський голова А. СадовийДодаток
до ухвали міської ради
від ___________№____


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від 05.10.20172447


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення консультацій з громадськістю у Львівській міській територіальній громаді
1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок проведення консультацій з громадськістю у Львівській міській територіальній громаді (надалі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення у Львівській міській територіальній громаді консультацій з громадськістю з питань здійснення місцевого самоврядування.
1.2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення членів Львівської міської територіальної громади до участі у здійсненні місцевого самоврядування. Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями Львівської міської територіальної громади, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань у сфері місцевого самоврядування з врахуванням громадської думки, створенню умов для участі членів Львівської міської територіальної громади у розробленні проєктів таких рішень.
1.3. Предметом консультацій з громадськістю можуть бути проєкти нормативно правових актів Львівської міської ради та її виконавчих органів, питання місцевого значення, які виконавчі органи Львівської міської ради чи інші ініціатори з п. 2 цього Положення бажають обговорити з громадськістю.
1.4. Проведення консультацій з громадськістю є обов’язковим перед прийняттям Львівською міською радою або її виконавчим комітетом рішень з питань:
1.4.1. Прийняття Статуту територіальної громади м. Львова.
1.4.2. Прийняття програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.
1.4.3. Затвердження переліку об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади у наступному році.
1.4.4. Розміщення на території Львівської міської територіальної громади екологічно небезпечних об’єктів, надання дозволів на яке відноситься до компетенції Львівської міської ради.
1.5. Не можуть бути предметом консультацій з громадськістю питання:
1.5.1. Не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.
1.5.2. Пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які належать до компетенції Львівського міського голови, міської ради та її виконавчих органів.
1.5.3. Консультації з громадськістю не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборної агітації.
1.6. В консультаціях з громадськістю мають право брати участь:
1.6.1. Дієздатні жителі громади віком від 16 років, які зареєстровані на території Львівської міської територіальної громади.

2. Ініціювання проведення консультацій з громадськістю

2.1. Ініціатором проведення консультацій з громадськістю можуть бути:
2.1.1. Львівська міська рада.
2.1.2. Львівський міський голова.
2.1.3. Не менше 1/10 депутатів від загального складу міської ради.
2.1.4. Фракція депутатів міської ради.
2.1.5. Постійна комісія міської ради щодо питань, які належать до її повноважень.
2.1.6. Виконавчий комітет міської ради.
2.1.7. Виконавчий орган міської ради щодо питань, які належать до його повноважень.
2.2. Для проведення консультацій з громадськістю ініціатор зобов’язаний подати в управління “Секретаріат ради“ Львівської міської радийого правонаступник – департамент “Секретаріат ради“ згідно з ухвалою міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ (надалі – уповноважений виконавчий орган Львівської міської ради):
2.2.1. Звернення про проведення консультацій з громадськістю, яке повинне містити інформаційну довідку щодо питання з якого проводяться консультації з громадськістю.
2.2.2. Проєкт нормативного документу, який обговорюватиметься на консультаціях з громадськістю.
2.2.3. Перелік фізичних та юридичних осіб, яких рекомендовано проінформувати про проведення консультацій з громадськістю.
2.2.4. Інші інформаційно-аналітичні матеріали (за наявності).
2.3. Уповноважений виконавчий орган Львівської міської ради, протягом 5 днів з дня надходження повідомлення про ініціювання консультацій з громадськістю перевіряє його на відповідність вимогам цього Положення та приймає рішення:
2.3.1. Про початок проведення консультацій з громадськістю.
2.3.2. Про відмову у проведенні консультацій – у разі, коли повідомлення та матеріали консультацій з громадськістю не відповідають вимогам цього Положення.
3. Підготовка до проведення консультацій з громадськістю

3.1. Протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про проведення консультацій з громадськістю уповноважений виконавчий орган Львівської міської ради готує та розміщує відповідне повідомлення на офіційному вебсайті Львівської міської ради – www.city-adm.lviv.ua.
3.2. Повідомлення про проведення консультацій з громадськістю повинне містити:
3.2.1. Інформаційну довідку щодо питання з якого проводяться консультації з громадськістю.
3.2.2. Проєкт нормативного документу, який обговорюватиметься на консультаціях з громадськістю.
3.2.3. Інформацію про ініціатора проведення консультацій з громадськістю.
3.2.4. Строк та спосіб для подання пропозицій.
3.2.5. Контакти (телефон, електронна адреса тощо), за якими можна отримати додаткову інформацію щодо консультацій з громадськістю.
3.2.6. Інші інформаційно-аналітичні матеріали (за наявності).
3.3. Термін проведення консультацій з громадськістю визначає уповноважений виконавчий орган Львівської міської ради, проте він не може бути меншим ніж 14 та більшим ніж 60 календарних днів.
3.4. Ініціатор у рамках консультацій з громадськістю може проводити зустрічі, круглі столи та інші інформаційні заходи з метою максимального залучення громадян до консультацій.
4. Електронні консультації

4.1. Електронні консультації є одним із видів заходів, які можуть відбуватись в рамках консультацій з громадськістю.
У повідомленні щодо проведення електронних консультацій вказується інформація щодо ініціатора проведення консультацій, тема консультацій та обов’язково надається документ або питання, яке є об’єктом консультацій із громадськістю.
4.2. Електронним ресурсом, за допомогою якого проводяться електронні консультації за наявності технічної можливості, є платформа електронної демократії e-dem.in.ua або після створення – платформа електронних консультацій на базі офіційного сайту Львівської міської ради.
В електронних консультаціях мають право брати участь особи, які зареєстровані за допомогою електронних сервісів ідентифікації, на встановленому електронному ресурсі.
4.3. Учасники під час проведення електронних консультацій подають коментарі у електронній формі, які публікуються на встановленому електронному ресурсі.
4.4. Не підлягають оприлюдненню, розгляду та видаляються лише коментарі, які містять заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, анонімні пропозиції, а також ті, що містять ненормативну лексику та які не стосуються питання, щодо якого проводяться е-консультації.
4.5. Результати електронних консультацій є обов’язковою частиною матеріалів щодо проведення консультацій з громадськістю.
5. Організація та проведення консультацій із громадськістю

5.1. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення повідомлення про їх проведення.
5.2. Консультації з громадськістю проводяться у формі подання пропозицій.
5.3. Пропозиції може подавати:
5.3.1. Повнолітній громадянин України, який постійно проживає у Львівській міській територіальній громаді.
5.3.2. Юридичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку та діють на території Львівської міської територіальної громади.
5.3.3. Депутати Львівської міської ради.
5.3.4. Виконавчі органи Львівської міської ради.
5.3.5. Органи державної влади.
5.4. Пропозиції щодо питання, яке виноситься на консультації з громадськістю подаються поштою, через Центр надання адміністративних послуг м. Львова або електронними засобами зв’язку.
5.5. Письмові пропозиції подаються до уповноваженого виконавчого органу Львівської міської ради через Центри надання адміністративних послуг м. Львова.
5.6. Пропозиції, які подаються з використанням електронних засобів зв’язку, надсилаються на відповідну електронну скриньку та реєструються у Центрі наданні адміністративних послуг м. Львова.
5.7. Пропозиція повинна містити:
5.7.1. Прізвище, ім’я та по-батькові заявника (назву юридичної особи).
5.7.2. Адресу проживання (адресу для листування).
5.7.3. Виклад суті пропозиції із зазначенням конкретної статті проєкту нормативного документа, щодо якого вона стосується.
5.7.4. Дату подачі пропозиції.
6. Розгляд та врахування результатів консультацій з громадськістю

6.1. Пропозиції, внесені під час консультацій з громадськістю, підлягають обов’язковому розгляду органом, який їх ініціював. Якщо консультації з громадськістю ініційовані громадською радою, розгляд пропозицій здійснюється виконавчим органом міської ради, при якому вона створена
6.2. У 5-денний строк після закінчення консультацій з громадськістю усі пропозиції надсилаються ініціатору для їх розгляду.
6.3. Ініціатор консультацій самостійно розглядає подані пропозиції відповідно до своїх повноважень або скеровує для розгляду профільному виконавчому органу Львівської міської ради.
6.4. Анонімні пропозиції, пропозиції, подані з порушенням строку проведення консультацій з громадськістю, а також пропозиції подані з порушенням пунктів 5.7 цього Положення, не розглядаються.
6.5. Ініціатор консультацій з громадськістю або профільний виконавчий орган Львівської міської ради по кожній поданій пропозиції приймає одне з таких рішень:
6.5.1. Врахувати пропозицію – зазначається яким чином буде враховано пропозицію.
6.5.2. Частково врахувати пропозицію - зазначається в якій частині та яким чином буде враховано пропозицію.
6.5.3. Відхилити пропозицію – у такому разі зазначаються причини такого рішення.
6.6. Інформація про результати розгляду пропозицій, поданих в рамках консультацій з громадськістю, скеровується уповноваженому виконавчому органу міської ради для публікації на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua.
6.7. У разі включення до порядку денного пленарного засідання міської ради чи засідання виконавчого комітету питання, яке було предметом консультацій з громадськістю, до матеріалів, які готуються на засідання відповідного органу, обов’язково повинна бути долучена інформація про результати розгляду пропозицій.
6.8. Забороняється прийняття рішення щодо питання, яке було предметом консультацій з громадськістю, до публікації результатів розгляду пропозицій на офіційному порталі Львівської міської ради у мережі Інтернет за адресою http://city-adm.lviv.ua.
7. Прикінцеві положення

7.1. Питання щодо проведення консультацій з громадськістю, не врегульовані цим Положенням, регулюються відповідно до законодавства України.
7.2. Особи, винні у порушенні норм цього Положення несуть відповідальність, встановлену законодавством України.


Секретар ради М. Лопачак

Віза:

В.о. начальника
управління “Секретаріат ради“ М. Рудницька

Дата оприлюднення: 05/06/2021