УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА17-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4632


від 02/14/2019
Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, у зв'язку з прийняттям Закону України 19.12.2017 № 2249-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“, з метою посилення соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, багатодітних родин, інших категорій громадян (мешканців м. Львова), а також встановлення додаткових соціальних гарантій членам сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 27.07.2002, створення сприятливих умов для розвитку громадських об'єднань, забезпечення функціонування закладів соціального спрямування міська рада ухвалила:
1. Внести зміни до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Ухвалу міської ради від 23.06.2015 № 4532 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“.
2.2. Ухвалу міської ради від 19.04.2015 № 4776 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“.
2.3. Ухвалу міської ради від 31.03.2016 № 355 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 та від 23.04.2015 № 4532“.
2.4. Ухвалу міської ради від 10.11.2016 № 1190 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“.
2.5. Пункт 1.2 ухвали міської ради від 27.04.2017 № 1954 “Про внесення змін до ухвал міської ради від 28.02.2008 № 1579 та від 19.06.2014 № 3432“.
3. Встановити, що ця ухвала набирає чинності з 01.01.2019.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Міський голова А. Садовий


Додаток
до ухвали міської ради
від___________№____

Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від 19.06.2014 3432


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова

Вступ

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальні виплати, а насамперед розвинена мережа соціальних послуг, які надаються з врахуванням особливостей і потреб різних категорій клієнтів. За умов реалізації принципів адресності та індивідуального підходу соціальні послуги є найбільш ефективним видом соціальної допомоги.
Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні у доповнення до державного соціального забезпечення (пенсії, доплати тощо). Реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, доцільність поліпшення матеріального забезпечення та умов проживання окремих категорій громадян стали основними чинниками, що враховувались при розробці Програми. Разом з тим враховано як всі наявні можливості та резерви фінансових ресурсів для надання соціальної допомоги так і структуру потреб малозабезпечених та інших пільгових категорій громадян.
Дія цієї Програми поширюється також на мешканців, місце проживання яких зареєстроване у м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі, при умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено коштів для надання допомог (крім одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова), надання пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат, проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізацію соціально-культурних проектів, надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів.
1. Надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат
1.1. Загальні положення

В умовах подорожчання життя – зростання цін на товари широкого вжитку, медикаменти, подорожчання соціальних послуг, підвищення цін і тарифів на оплату житлово-комунальних послуг – проблема соціального захисту малозабезпечених мешканців міста є найбільш актуальною. За даних умов зростає незадоволення громадян, підвищується їх соціальна активність. Особливе занепокоєння викликає зростання кількості захворювань (онкологічні, серцево-судинні, легеневі тощо), при яких мешканці потребують значних коштів на лікування та реабілітацію.
Програма у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат грунтується на створенні у місті системи цільової адресної допомоги малозабезпеченим мешканцям, а також в окремих випадках – іншим категоріям громадян, одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, допомоги на поховання, щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА, колишнім воякам 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії, щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Львова – ветеранам УПА, щомісячної виплати Почесним громадянам міста Львова, доплати особам з інвалідністю 1 групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України, компенсації вартості путівки особі, що супроводжує особу з інвалідністю 1 групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання пільг з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів; членам сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року, постійному аналізі матеріального забезпечення громадян, що звертаються до органів системи соціального захисту міста Львова; проведенні аналізу та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження у майбутньому ефективніших форм допомоги малозабезпеченим мешканцям міста, іншим категоріям громадян.
У зв’язку зі зменшенням обсягу безоплатних медичних послуг у закладах охорони здоров’я та постійним зростанням цін на ліки і медичний інвентар виникає необхідність матеріальної підтримки мешканців міста, які потребують допомоги на лікування. Постає проблема надання соціально незахищеним громадянам послуг, які так чи інакше пов’язані з медико-соціальною реабілітацією, з охороною їхнього здоров’я, зокрема, проведенням термінових хірургічних операцій та курсу медикаментозного лікування, оперативного лікування захворювань на очах, стоматологічної допомоги, зубопротезування тощо; надання реабілітаційної допомоги особам з інвалідністю, хворим на онкологію; матеріальна допомога тяжкохворим дітям з малозабезпечених, неповних та багатодітних сімей, що потребують лікування, яке дорого коштує. Ще одна категорія, яка потребує уваги, це – малозабезпечені особи з інвалідністю та громадяни, які потребують лікування, яке дорого коштує, надання матеріальної допомоги на інші потреби, виходячи з сімейної ситуації: стихійне лихо, пожежа, проведення ремонтних робіт, пов’язаних з аварійністю житла, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги тощо.
Одним з постійних напрямів роботи є проведення святкових заходів для дітей з малозабезпечених сімей та інших категорій населення до знаменних і пам’ятних дат, релігійних, національних свят тощо.
Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціальної підтримки ветеранів УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів, колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод. Слід зазначити, що на державному рівні зазначені категорії мешканців не мають ні пільг, ні іншої фінансової підтримки. У місті Львові на сьогодні проживає понад триста ветеранів УПА; вдів ветеранів УПА та вдів політв’язнів – 120; троє колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії; троє членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод тощо. Кількість ветеранів УПА, колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії щорічно зменшується з огляду на вік.
Особливої уваги потребують багатодітні сім’ї, сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю, а також ті, у яких працездатні члени сім’ї не мають регулярного доходу. Економічне становище сім’ї залежить не лише від розміру доходів, а й від її соціально-демографічного складу – кількості дітей, працюючих та утриманців, віку членів сім’ї, їх освітнього і професійного рівня тощо.
Державні гарантії сім’ям, які мають дітей, передбачені багатьма законодавчими та нормативними актами. Однак, треба зазначити, що рівень державної допомоги достатньо не захищає сім’ї з дітьми. Для підтримки багатодітних сімей з дітьми передбачено низку заходів, що дасть змогу поліпшити умови життя сімей, зокрема дітей у сім’ях.
Найбільш вразливою категорією є категорія осіб з інвалідністю, зокрема осіб з інвалідністю 1 групи, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України. Як правило, такі особи або не мають достатнього трудового стажу, оскільки за станом здоров’я не працювали, або з інших причин не мають права на пенсію. Значні видатки бюджету сім’ї, у якій проживає особа з інвалідністю (а тим більше, якщо особа з інвалідністю самотня), значно погіршують матеріальний стан людини. Враховуючи вищезазначене, а також аналіз особистих звернень осіб з інвалідністю та результати обстеження матеріально-побутових умов їх проживання, визначилися основні нагальні проблеми осіб з інвалідністю, на вирішення яких спрямовані завдання Програми у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат.
1.2. Мета та основні завдання

1.2.1. Метою Програми у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат є підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених потребуючих мешканців міста: осіб з інвалідністю, зокрема, осіб з інвалідністю 1 групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатодітних сімей, дітей, ветеранів УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів, колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, почесних громадян м. Львова, членів сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року, інших категорій мешканців міста.
1.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат передбачається:
1.2.2.1. Надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
1.2.2.2. Надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова у порядку, затвердженому міською радою.
Завдання спрямовується на фінансову допомогу громадянам міста, які опинилися у скрутній ситуації: допомога на лікування, яке дорого коштує, у зв’язку з важким матеріальним становищем тощо.
Підставою для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у скрутній ситуації, є клопотання депутата Львівської міської ради до управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
Одноразова матеріальна допомога окремим громадянам згідно з клопотаннями депутатів Львівської міської ради надається сім’ї один раз на рік. Розмір допомоги визначається депутатом Львівської міської ради, виходячи з обставин, які склалися.
1.2.2.3. Надання одноразових матеріальних допомог з нагоди відзначення святкових, визначних дат тощо згідно з розпорядженнями Львівського міського голови, рішеннями виконавчого комітету, ухвалами міської ради.
Одноразові матеріальні допомоги надаються особам з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям учасників антитерористичної операції, учасникам антитерористичної операції, багатодітним родинам, членам сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року, іншим категоріям громадян – мешканцям м. Львова до знаменних і пам’ятних дат, релігійних, національних свят, у зв’язку з важкими сімейними обставинами тощо.
1.2.2.4. Надання допомоги на поховання у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України та міською радою.
Допомога надається на поховання окремих категорій осіб, зокрема: осіб, які на день смерті не працювали, перебували на обліку в органах соціального захисту як одержувачі державних соціальних допомог тощо.
1.2.2.5. Надання щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА у порядку, затвердженому міською радою.
1.2.2.6. Надання щомісячної доплати до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії у порядку, затвердженому міською радою.
1.2.2.7. Надання щомісячної матеріальної допомоги Почесному громадянину міста Львова – легендарному сотенному УПА у порядку, затвердженому міською радою.
1.2.2.8. Надання щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
1.2.2.9. Надання пільг з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
1.2.2.10. Надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
1.2.2.11. Надання одноразової допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
1.2.2.12. Надання щомісячних виплат сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
1.2.2.13. Доплата особам з інвалідністю 1 групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
1.2.2.14. Надання компенсації вартості путівки особі, що супроводжує особу з інвалідністю 1 групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
1.2.2.15. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг дитячим будинкам сімейного типу у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
1.2.2.16. Надання щомісячної виплати у розмірі 5000 грн. Почесним громадянам міста Львова.
Щомісячна виплата у розмірі 5000 грн. особам, яким присвоєно звання “Почесний громадянин міста Львова“, встановлюється відповідно до розпоряджень Львівського міського голови згідно з ухвалою міської ради від 28.02.2008 № 1579 “Про затвердження Положення про почесні відзнаки територіальної громади м. Львова“.
1.3. Очікувані результати

1.3.1. Посилення соціального захисту малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, дітей з інвалідністю, ветеранів УПА, колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії, почесних громадян міста Львова, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року, інших категорій громадян, покращення матеріально-побутових умов їх проживання.
1.3.2. Зростання довіри до влади міста.
1.3.3. Зростання кількості багатодітних сімей з огляду на покращення їх матеріального становища.
1.3.4. Надання фінансової допомоги для вирішення матеріально-побутових потреб сімей.
1.3.5. Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста за рахунок коштів міського бюджету тощо.
1.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний рік.
2. Проведення централізованих заходів соціального
спрямування та реалізація соціально-культурних проектів

2.1. Загальні положення

Завданням міської ради у процесі розвитку громади є створення на території міста такого середовища, яке б стимулювало залучення до цього процесу якомога ширших верств населення, встановлення партнерських відносин між владою і неурядовими організаціями (об’єднаннями).
Громадським організаціям може по праву належати передова роль у наданні соціальних послуг на рівні громади. Такі організації, як правило, швидше реагують на потреби у соціальній сфері та найчастіше першими беруть на себе розв’язання нових соціальних проблем. Завдяки своїй мобільності й творчим підходам вони здатні забезпечити виявлення та задоволення потреб різних вразливих груп громадян, одночасно сприяючи розвиткові конкурентоспроможних соціальних послуг. Організація, що має у своєму арсеналі якісні соціальні послуги, стає більш вагомою для місцевої громади і привабливою для влади з точки зору партнерства.
Одночасно актуальним завданням залишається своєчасне виявлення та підтримка конструктивної громадської ініціативи щодо вирішення соціальних проблем.
Слід зазначити про налагоджену співпрацю церкви з міською владою. Сьогодні наші церкви мають дуже багато цікавих і важливих соціальних проектів та ідей щодо проведення заходів, які можуть бути спільно реалізовані і стосуються проблематики незахищених категорій людей.
Програма у частині проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізації соціально-культурних проектів діє у формі соціального замовлення на інноваційні у своїй ідеї чи виконанні проекти у соціальній сфері, що обираються на відкритих конкурсних засадах, а також заходів, спрямованих на створення умов для широкого залучення громадського сектору до ефективного вирішення завдань розвитку міста.
2.2. Мета та основні завдання

2.2.1. Метою Програми у частині проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізації соціально-культурних проектів є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв’язання соціальних проблем розвитку міста, впровадження інноваційних підходів до реалізації соціальної політики на муніципальному рівні, сприяння розвитку громадської ініціативи та самоорганізації мешканців міста у сфері соціального захисту.
2.2.2. Для досягнення мети Програми у частині проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізації соціально-культурних проектів передбачається:
2.2.2.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у порядку, затвердженому міською радою.
Фінансова підтримка спрямована на створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій, надання їм практичної, методичної та матеріально-фінансової підтримки на виконання суспільних завдань, організацію і проведення конкурсів для визначення громадських організацій, які отримуватимуть фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на реалізацію соціально-культурних проектів, що, у свою чергу, сприятиме поліпшенню якості надання соціальних послуг мешканцям міста.
2.2.2.2. Проведення заходів соціального спрямування.
Основними напрямками проведення заходів соціального спрямування є: проведення централізованих заходів соціального спрямування для окремих категорій громадян міста безпосередньо управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики та надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
2.3. Очікувані результати

2.3.1. Зростання активності громадських організацій, залучених до виконання суспільно важливих для міста функцій.
2.3.2. Здобуття та/або розширення досвіду громадськими організаціями у різних напрямках співпраці.
2.3.3. Поліпшення фінансового стану громадських організацій.
2.3.4. Створення сприятливих умов для втілення соціальних інтересів громадських об’єднань, які належать до пріоритетних напрямків співпраці міської ради з громадськими організаціями.
2.3.5. Встановлення партнерських відносин між владою та громадськими організаціями.
2.3.6. Ефективне використання ресурсного та людського потенціалу громадських організацій для задоволення цільових потреб максимальної кількості визначеної категорії осіб.
2.3.7. Розширення кількості і спектру соціальних послуг, покращання змісту та якості мотивованої і кваліфікованої допомоги у сфері соціальних послуг, які отримують мешканці м. Львова.
2.3.8. Підвищення результативності виконання міською радою своїх завдань та вдосконалення якості муніципальних послуг.
2.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізації соціально-культурних проектів здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний рік.
3. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
3.1. Загальні положення

В умовах підвищення цін і тарифів на оплату житлово-комунальних послуг проблема захисту осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, ветеранів УПА, членів сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року, набуває особливого значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки у загальній структурі населення м. Львова.
Спеціальної уваги і турботи органів місцевого самоврядування потребують діти, які з тих чи інших причин перебувають у скрутних умовах існування, зокрема, діти, які стали сиротами або залишилися без батьківської опіки чи піклування в силу тих чи інших життєвих обставин. В окремих випадках заборгованість дітей-сиріт та тих, які залишилися без батьківської опіки чи піклування, дуже велика, що має наслідком подання організаціями-надавачами послуг позовних заяв до суду щодо стягнення заборгованості. Особливе занепокоєння викликає зростання чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Програма у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грунтується на створенні у місті системи адресної допомоги особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, сім’ям, у яких проживає двоє та більше осіб з інвалідністю, одиноким особам з інвалідністю 1 та 2 групи, дітям-сиротам, ветеранам УПА через надання муніципальних субсидій зазначеним вище категоріям громадян, а також погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, спрямоване на забезпечення підтримки таких дітей через погашення існуючої заборгованості за послуги, надання можливості отримати житлову субсидію, не сплачувати пеню за несплату боргу тощо.
У розробці Програми у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, враховані такі обставини:
- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення;
- доцільність поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій громадян;
- заохочення щодо стовідсоткової оплати за житлово-комунальні послуги мешканців м. Львова.
3.2. Мета та основні завдання

3.2.1. Метою Програми у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, є покращення умов життя соціально незахищених груп населення: осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, дітей-сиріт, ветеранів УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів, малолітніх політичних в’язнів сталінських концтаборів, членів сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року; сприяння реформуванню сфери соціальних послуг та адресності їх надання, підвищенню якості соціального обслуговування найбільш незахищених категорій громадян.
3.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, передбачається:
3.2.2.1. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та муніципальних субсидій у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг має на меті соціальний захист найбільш вразливих верств населення, зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, осіб з інвалідністю внаслідок війни УПА, учасників бойових дій УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів, членів сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року.
Надання муніципальних субсидій має на меті соціальний захист сімей, у яких проживає двоє та більше осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи, одиноких осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій сімей.
3.2.2.2. Погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
3.3. Очікувані результати

3.3.1. Посилення соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ветеранів УПА, членів сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталась на військовому летовищі “Скнилів“ 27 липня 2002 року, що сприятиме:
3.3.1.1. Покращенню матеріально-побутових умов їх проживання.
3.3.1.2. Стимулюванню оплати за житлово-комунальні послуги малозабезпеченими сім’ями.
3.3.1.3. Зменшенню кількості сімей, які мають заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги.
3.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова передбачених на відповідний рік.

4. Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів
м. Львова
4.1. Загальні положення

Одним з головних шляхів формування громадянського суспільства є взаємодія органів місцевого самоврядування з громадою міста на основі порозуміння та реалізації спільних громадських інтересів.
Значною перешкодою ефективному вирішенню завдань розвитку міста є низький рівень матеріальної забезпеченості членів громадських об'єднань, оскільки велику їх частину складають незахищені категорії населення, а через це виникає неспроможність об'єднань власними силами здійснювати ефективну діяльність на благо своєї соціальної групи і всієї територіальної громади міста.
Програма у частині фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів м. Львова спрямована на створення умов для широкого залучення громадських об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів, які не мають статусу всеукраїнських та обласних і зареєстровані у м. Львові, а також структурні підрозділи всеукраїнських громадських об'єднань, які мають статус юридичних осіб, до ефективного розв’язання проблем, вирішення питань соціальної підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів.
4.2. Мета та основні завдання

4.2.1. Метою Програми у частині фінансової підтримки громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів м. Львова є стимулювання соціальної активності громадських об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів через фінансову підтримку їх статутної діяльності, налагодження конструктивної взаємодії, соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями.
4.2.2. Для досягнення мети Програми у частині фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів м. Львова передбачається надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю та ветеранів на статутну діяльність у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету.
4.3. Очікувані результати

4.3.1. Підвищення ефективності реалізації статутної діяльності громадських об'єднань, забезпечення необхідних умов для реалізації їх програм.
4.3.2. Активізація роботи громадських об'єднань.
4.3.3. Покращення організаційної та фінансової спроможності громадських об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів, що приведе до реалізації найбільш раціональних шляхів вирішення проблем територіальної громади.
4.3.4. Зростання ролі міської ради у соціальному захисті громадських об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів та їх цільової підтримки.
4.3.5. Налагодження тісної співпраці між органами місцевого самоврядування і громадськими об'єднаннями, що у свою чергу забезпечить узгодження спільних дій у сфері надання соціальних послуг та національно-патріотичного виховання.
4.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю та ветеранів м. Львова здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний рік.
5. Забезпечення функціонування закладів соціального спрямування
5.1. Загальні положення

Бездомність є однією з найгостріших форм бідності в Україні. Кількість бездомних росте, набуваючи великих масштабів. Багатоаспектність проблем бездомних та безпритульних громадян, бездомних осіб з числа сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вимагає об’єднання зусиль різних органів, установ, організацій і чіткої координованості дій. Тому завданнями міської влади є взяття на себе відповідальності за забезпечення надання необхідними соціальними послугами, налагоджуючи тісну співпрацю між установами, організаціями всіх форм власності, завдяки яким безпритульні, бездомні особи, бездомні з числа дітей-сиріт зможуть успішно пройти процес реінтеграції та соціальної адаптації і самостійно функціонувати.
Програма у частині забезпечення функціонування закладів соціального спрямування спрямована на створення умов для соціально незахищених груп населення: бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі; сприяння реєстрації їх переважного місцезнаходження, адаптації у суспільстві, надання допомоги у працевлаштуванні; покращення якості надання соціальних послуг зазначеній категорії громадян.
5.2. Мета та основні завдання

5.2.1. Метою Програми у частині забезпечення функціонування закладів соціального спрямування є забезпечення проживання та/або перебування бездомних осіб (у тому числі з числа сиріт) та їх соціальний супровід; проведення превентивних заходів для попередження безпритульності і бездомності; надання комплексу соціальних послуг; створення належних житлово-побутових умов; забезпечення соціальної реабілітації та зайнятості бездомних осіб міста.
5.2.2. Для досягнення мети Програми у частині забезпечення функціонування закладів соціального спрямування передбачається:
5.2.2.1. Забезпечення обліку бездомних осіб, реалізацію їх прав на реєстрацію свого переважного місцезнаходження та на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством, у порядку, затвердженому виконавчим комітетом.
Забезпечення обліку бездомних осіб та реалізація їх прав на реєстрацію свого переважного місцезнаходження і на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством, спрямовані на соціальний захист бездомних осіб, створення інформаційного банку даних, сприяння реєстрації переважного місцезнаходження бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, у встановленому законодавством порядку, надання допомоги у виготовленні документів, створення умов для їх працевлаштування тощо.
5.2.2.2. Забезпечення функціонування установ соціального спрямування.
Забезпечення функціонування установ соціального спрямування спрямоване на фінансування видатків установ з метою їх повноцінного функціонування, ефективного здійснення поточної діяльності, спрямованої на виконання основних завдань.
5.3. Очікувані результати

5.3.1. Влаштування бездомних осіб, покращення їх матеріального становища.
5.3.2. Підвищення ефективності надання послуг бездомним особам, сприяння їх адаптації у суспільство.
5.3.3. Створення системи реінтеграції бездомних осіб.
5.3.4. Зменшення чисельності бездомних та безпритульних громадян.
5.3.5. Підвищення ефективності надання послуг зазначеній категорії громадян.
5.3.6. Створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного відновлення, розвитку загальнолюдських цінностей і гуманізація відносин серед зазначеної категорії громадян тощо.
5.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині забезпечення функціонування закладів соціального спрямування здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний рік.

6. Надання фінансової допомоги закладам приватної форми
власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах

6.1. Загальні положення

Однією з найвищих соціальних цінностей держави є соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей. Якщо з певних причин немає можливості влаштувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сім'ю, їх може бути влаштовано до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми власності та підпорядкування.
Необхідно зауважити, що на практиці існують випадки, коли діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, проживають (перебувають) у “гуртожитках для дітей-сиріт“. На території м. Львова функціонують декілька закладів, що опікуються дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Ці заклади здійснюють виховання дітей в умовах сімейної атмосфери. Серед них є і заклади, створені благодійними, релігійними та громадськими організаціями.
На законодавчому рівні серед державних гарантій не передбачено пільгової оплати вартості житлово-комунальних послуг у житлових приміщеннях, у яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Проте, органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих, житлових і майнових прав та інтересів дітей та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Органи місцевого самоврядування здійснюють у межах бюджетних асигнувань розробку і виконання цільових програм щодо поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Програма у частині надання фінансової допомоги закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, спрямована на підтримку у м. Львові системи сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей та сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися без батьківського піклування, зміцнення матеріально-технічної бази таких закладів (установ), покращення умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, підвищення рівня їх соціального захисту та якості отримуваних ними у цих закладах послуг, активізацію громадських, благодійних, релігійних організацій та окремих волонтерів щодо сприяння функціонуванню та розширення мережі закладів, що опікуються дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, розвитку відповідних соціальних ініціатив тощо.
6.2. Мета та основні завдання

6.2.1. Метою Програми у частині надання фінансової допомоги закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, є організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання цих дітей, а також збереження, розвиток та ефективне використання мережі закладів, що здійснюють опіку та піклування над дітьми, які цього потребують.
6.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання фінансової допомоги закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, передбачається:
6.2.2.1. Надання фінансової допомоги у межах соціальних норм та соціальних нормативів, визначених законодавством України, для надання пільг, виходячи з кількості дітей, які проживали/перебували у цих закладах на перше число початку звітного періоду (кварталу), у розмірі 50 відсотків вартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій та вартості комунальних послуг (газопостачання, електропостачання та інші послуги).
Порядок надання фінансової допомоги закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, затверджує міська рада.
6.3. Очікувані результати

6.3.1. Створення сприятливих умов для навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку зазначених вище категорій дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності.
6.3.2. Забезпечення економії наявних фінансових ресурсів та створення умов для їх подальшого ефективного використання закладами, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
6.3.3. Збереження та розширення діючої на території м. Львова мережі закладів, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
6.3.4. Зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.
6.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині надання фінансової допомоги закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний рік.
7. Фінансове забезпечення

7.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, що передбачається ухвалою про міський бюджет на відповідний рік і визначається щороку, виходячи з реальних можливостей міського бюджету м. Львова.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
соціального захисту І. Кобрин

Дата оприлюднення: 02/28/2019