УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 543


від 04/22/2021
Про внесення змін до ухвал міської ради від 04.02.2016 № 130 та 04.09.2020 № 6529Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій, надання їм матеріально-фінансової підтримки на виконання суспільних завдань відповідно до їх статутної діяльності міська рада ухвалила:
1. Покласти реалізацію завдань Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“ на департамент міської агломерації.
2. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 “Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“, замінивши у підпунктах 2.3, 3.2, 4.2, 4.3, 5.9, 8.1, 11.4 слова “управління “Секретаріат ради“ словами “департамент міської агломерації“.
3. Покласти повноваження щодо реалізації завдань Програми колективного фінансування соціально-культурних проєктів у м. Львові на департамент міської агломерації.
4. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 04.09.2020 № 6529 “Про затвердження Програми колективного фінансування соціально-культурних проєктів у м. Львові“, замінивши у підпунктах 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4 та 7.5 та у додатку 1 слова “управління Секретаріат ради“ словами “департамент міської агломерації“.
5. Призупинити з 01.01.2022 дію Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень, затвердженої ухвалою міської ради від 04.02.2016 № 131.
6. Департаменту економічного розвитку спільно з департаментом гуманітарної політики напрацювати механізм надання підтримки проєктів (діяльності) громадських організацій та подати відповідний проєкт ухвали на розгляд ради.
Термін: до 01.01.2022.
Відповідальний: директор департаменту економічного розвитку, директор департаменту гуманітарної політики.


Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 04/26/2021