УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 270


від 03/17/2016
Про відзначення працівників культури м. ЛьвоваВтратив чинність
згідно з ухвалою 4800-2019
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про відзначення працівників культури м. Львова'

  Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, відповідно до ухвали міської ради від 24.12.2015 № 33 “Про міський бюджет м. Львова на 2016 рік“, з метою заохочення та підтримки працівників культурної галузі м. Львова міська рада ухвалила:
  1. Затвердити:
  1.1. Програму відзначення працівників музейних закладів м. Львова (додаток 1).
  1.2. Програму відзначення працівників культури м. Львова (додаток 2).
  1.3. Програму відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури (додаток 3).
  2. Вважати такими, що втратили чинність:
  2.1. Ухвалу міської ради від 21.04.2011 № 378 “Про затвердження Програми відзначення працівників музейних закладів м. Львова“.
  2.2. Ухвалу міської ради від 21.04.2011 № 377 “Про затвердження Програми відзначення працівників культури м. Львова“.
  3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
  Міський голова А. Садовий  Додаток 1
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від __________№_____

  ПРОГРАМА
  відзначення працівників музейних закладів м. Львова

  1. Загальні положення

  1.1. Львів займає друге після Києва місце в Україні за кількістю музеїв та галерей. Сьогодні у місті діє 36 музеїв і галерей державної та комунальної власності (15 музейних закладів та 21 їх філія і відділ), понад 30 відомчих, громадських, приватних музеїв та музеїв навчальних закладів. Музейництво є однією з найбільш пріоритетних галузей міста, важливою складовою розвитку туризму завдяки різноманітності львівських музеїв та значній кількості унікальних колекцій.
  1.2. Програма відзначення працівників музейних закладів м. Львова (надалі – Програма) передбачає відбір претендентів на відзначення на конкурсній основі та затвердження результатів конкурсною комісією. Положення про порядок відзначення працівників музейних закладів м. Львова та склад конкурсної комісії затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради.
  1.3. На відзначення можуть претендувати штатні адміністративні, наукові і творчі працівники музейних закладів м. Львова незалежно від статусу, типу та підпорядкування музейного закладу.
  1.4. Працівники музейних закладів м. Львова відзначаються дипломами та грошовою винагородою один раз на рік напередодні Міжнародного дня музеїв (18 травня) за високі досягнення у професійній діяльності за попередній рік.
  1.5. Головним критерієм для визначення переможців є суспільна значущість їх діяльності, резонанс, вплив на музейне життя міста, сприйняття публікою.
  2. Мета і завдання Програми

  2.1. Метою Програми є розвиток творчих ініціатив у музейній справі, впровадження інноваційних музейних методик, комплексу реставраційних робіт, стимулювання дослідницьких, видавничих та міжнародних проектів у музейному середовищі м. Львова, які мають загальноміське, всеукраїнське та міжнародне значення.
  2.2. Завданнями Програми є створення умов для заохочення та збільшення відвідування музеїв м. Львова, інтерактивних екскурсій, розвитку музейної педагогіки, покращення рівня реставраційних робіт, забезпечення охорони та збереження пам’яток музейного фонду, впровадження у діяльність музеїв сучасних автоматизованих інформаційних технологій.
  3. Основні напрямки виконання Програми

  3.1. Основними напрямками виконання Програми є:
  3.1.1. Збереження музейного фонду:
  3.1.1.1. Поповнення музейних колекцій (виявлення цінних музейних предметів, архівів).
  3.1.1.2. Реставрація музейних експонатів, облік та оцифрування фондових збірок, формування електронних каталогів.
  3.1.2. Популяризація фондових збірок:
  3.1.2.1. Внесок у відкриття нових музеїв та їх філій і відділів.
  3.1.2.2. Створення нових експозицій та реекспозицій.
  3.1.3. Міжнародна діяльність:
  3.1.3.1. Організація виставок, зокрема в інших музеях України та за її межами, що мають широкий резонанс.
  3.1.3.2. Участь у підготовці міжнародних проектів, що здобули дофінансування з міжнародних фондів.
  3.1.3.3. Співпраця з міжнародними музейними фондами, інституціями тощо.
  3.1.4. Науково-видавнича діяльність:
  3.1.4.1. Книжкові видання (наукові, науково-популярні, бібліографічні) на основі матеріалів фондових збірок.
  3.1.4.2. Видання каталогів фондових збірок.
  3.1.4.3. Створення фільмів (документальних, художніх, науково-популярних) на основі музейних матеріалів.
  3.1.4.4. Участь у створенні музейних інтернет-сторінок, віртуальних експозицій.
  3.1.5. Розвиток музейного маркетингу:
  3.1.5.1. Видання рекламної продукції.
  3.1.5.2. Співпраця з організаціями та установами, фондами, приватними особами з метою залучення відвідувачів, популяризації музеїв, збагачення музейних колекцій.
  3.1.6. Впровадження нових форм роботи, інноваційна діяльність музеїв:
  3.1.6.1. Інтерактивні екскурсії, лекції, концерти, мистецькі студії, майстер-класи для відвідувачів музеїв.
  3.1.6.2. Розвиток музейної педагогіки, створення освітніх програм.
  3.1.6.3. Участь у фестивалях, конкурсах, акціях і проектах, зокрема міжнародних, з метою популяризації музейного продукту, підвищення професійного рівня працівників.
  4. Фінансове забезпечення

  4.1. Фінансування Програми проводиться у межах видатків, передбачених у кошторисі управління культури департаменту гуманітарної політики за КТКВК 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи“.
  4.2. Сума видатків на виконання Програми у 2016 році становить 150,0 тис. грн.
  4.3. Розмір премії у кожній номінації – 25,0 тис. грн.
  5. Очікувані результати

  5.1. Відзначення та матеріальне заохочення кадрового потенціалу, стимулювання його готовності та спроможності до продуктивного впровадження нових підходів і методик музейної роботи, нового концептуального вирішення та перебудови експозицій музеїв, творення якісно нового, цікавого продукту для відвідувачів.
  5.2. Активізація поширення нових знань та технологій серед інших членів музейної спільноти, що забезпечить довгостроковий і системний ефект розвитку музейної справи у м. Львові.
  5.3. Заохочення популяризації культурних надбань, обмін виставками і фахівцями, участь музеїв та галерей у міжнародних проектах, формування образу м. Львова як туристично привабливого центру, що зумовить збільшення кількості туристів, які відвідують місто.
  6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  6.1. Виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
  6.2. Управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради:
  6.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
  6.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
  6.2.3. Вносить пропозиції щодо змін Програми.
  Секретар ради А. Забарило

  Віза:
  В.о. начальника управління
  культури департаменту
  гуманітарної політики М. Мороз

  Додаток 2
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від __________№_____


  ПРОГРАМА
  відзначення працівників культури м. Львова
  1. Мета та основні завдання Програми

  1.1. Мета Програми відзначення працівників культури м. Львова (надалі – Програма) полягає у стимулюванні творчого підходу в діяльності працівників культури і мистецтва м. Львова, підтримці розвитку культурно-мистецьких закладів міста, впровадженні інноваційних методів роботи у галузі культури.
  1.2. Завданням Програми є заохочення та підтримка кращих працівників культури м. Львова, які проявляють професіоналізм, ініціативність, творчість та інноваційність у роботі, здійснюють систематичну, результативну й суспільно значущу роботу у галузі культури та мистецтва.
  1.3. Відзначення працівників культури м. Львова здійснюється у формі грошової винагороди лауреатам Програми.
  1.4. Визначення лауреатів Програми відбувається на конкурсній основі.
  1.5. Положення про порядок відзначення працівників м. Львова та склад конкурсної комісії затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради.
  1.6. Урочисте вручення нагород відбувається напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.
  2. Напрямки виконання Програми

  2.1. Виконання Програми здійснюється через відзначення працівників галузі культури за такими напрямками:
  2.1.1. Бібліотечна справа.
  2.1.2. Театральне мистецтво.
  2.1.3. Музичне мистецтво.
  2.1.4. Образотворче, хореографічне мистецтво і народна творчість.
  2.2. Лауреатами Програми можуть бути працівники установ та закладів культури, підпорядкованих управлінню культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
  2.3. У кожному напрямку визначається до 3 лауреатів Програми.
  2.4. У разі відсутності 3 лауреатів в одній з номінацій дозволяється відповідне збільшення кількості лауреатів в іншій номінації.
  3. Вимоги до учасників Програми

  3.1. Кандидатури для відзначення подаються через самовисування, а також професійними організаціями, установами та закладами культури комунальної форми власності.
  3.2. Критерії для претендентів на отримання премії:
  3.2.1. Інноваційність втілених проектів.
  3.2.2. Креативність проектів.
  3.2.3. Соціальна значущість проектів.
  3.2.4. Відчутний розвиток закладу культури, де працює претендент.
  3.3. Окрему перевагу матимуть претенденти, проектна діяльність яких:
  3.3.1. Націлена на культурний розвиток нецентральних районів міста.
  3.3.2. Спрямована на культурний розвиток дітей та підлітків.
  3.3.3. Каталізує структурні зміни у культурі.
  4. Фінансове забезпечення виконання Програми

  4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, передбачених у кошторисі управління культури департаменту гуманітарної політики за КТКВК 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи“.
  4.2. Сума видатків на виконання Програми у 2016 році становить 300,00 тис. грн.
  4.3. Видатки на виплату грошових винагород проводяться у межах коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік.
  4.4. Розмір грошової винагороди у кожній номінації для однієї особи – 25,00 тис. грн.
  4.5. Виплату грошових винагород здійснює міська централізована бухгалтерія установ культури управління культури департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови.
  5. Очікувані результати виконання Програми

  5.1. Виконання програми сприятиме:
  5.1.1. Активному залученню працівників культури міста до участі у соціально-культурних проектах, вирішенню важливих питань комплексного розвитку галузі культури.
  5.1.2. Впровадженню інноваційних методів роботи у галузі культури.
  5.1.3. Налагодженню співпраці з місцевими органами влади.
  5.1.4. Якісним структурним змінам у сфері культури.
  6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  6.1. Виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
  6.2. Управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради:
  6.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
  6.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
  6.2.3. Вносить пропозиції щодо змін у Програмі.
  Секретар ради А. Забарило
  Віза:

  В. о. начальника управління
  культури департаменту
  гуманітарної політики М. Мороз

  Додаток 3
  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від __________№_____


  ПРОГРАМА
  відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів
  у сфері культури
  1. Мета та основні завдання Програми

  1.1. Мета Програми відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури (надалі – Програма) полягає у підтримці та стимулюванні розвитку культурно-мистецького життя міста, впровадженні інноваційних методів роботи у галузі культури.
  1.2. Завданням Програми є заохочення та підтримка кращих менеджерів міжгалузевих проектів у сфері культури м. Львова, які проявляють ініціативність, креативність та інноваційність у роботі, приймають активну участь у культурно-мистецькому і громадському житті міста, провадять результативну й суспільно значущу роботу та здійснюють успішні приклади проектного менеджменту у галузі культури.
  1.3. Відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури здійснюється у формі грошової винагороди лауреатам Програми.
  1.4. Визначення лауреатів Програми відбувається на конкурсній основі.
  1.5. Положення про порядок відзначення менеджерів міждисциплінарних проектів у сфері культури та склад конкурсної комісії затверджує виконавчий комітет Львівської міської ради.
  1.6. Лауреатами Програми можуть бути:
  1.6.1. Працівники установ та закладів культури, підпорядкованих управлінню культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
  1.6.2. Працівники установ та закладів культури, що фінансуються з обласного або державного бюджетів.
  1.6.3. Представники громадських організацій, професійні творчі працівники чи інші фізичні особи, які провадять діяльність у сфері культури.
  2. Вимоги до учасників Програми

  2.1. Кандидатури для відзначення подаються через самовисування, а також громадськими, професійними і творчими організаціями, установами та закладами культури різних форм власності.
  2.2. Критерії для претендентів на отримання премії за напрямком менеджмент міждисциплінарних проектів у сфері культури“:
  2.2.1. Досвід проектної роботи у сфері культурного менеджменту у Львові не менше 1 року.
  2.2.2. Інноваційність втілених проектів.
  2.2.3. Креативність втілених проектів.
  2.2.4. Соціальна значущість проектів.
  2.3. Окрему перевагу матимуть претенденти, проектна діяльність яких:
  2.3.1. Націлена на культурний розвиток нецентральних районів міста.
  2.3.2. Стимулює культурний розвиток дітей та підлітків.
  2.3.3. Каталізує структурні зміни у культурі.
  3. Фінансове забезпечення виконання Програми

  3.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, передбачених у кошторисі управління культури департаменту гуманітарної політики за КТКВК 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи“.
  3.2. Сума видатків на виконання Програми у 2016 році становить 175 тис. грн.
  3.3. Видатки на виплату грошових винагород проводяться у межах коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік.
  3.4. Розмір грошової винагороди – 25 тис. грн.
  3.5. Виплату грошових винагород здійснює міська централізована бухгалтерія установ культури управління культури департаменту гуманітарної політики на підставі розпорядження Львівського міського голови.
  4. Очікувані результати виконання Програми

  4.1. Виконання Програми сприятиме:
  4.1.1. Більш активному залученню працівників культури міста до участі у соціально-культурних проектах та вирішенню важливих питань комплексного розвитку галузі культури.
  4.1.2. Впровадженню інноваційних методів роботи у галузі культури.
  4.1.3. Розвитку креативних індустрій міста.
  4.1.4. Налагодженню співпраці з місцевими органами влади.
  5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  5.1. Виконавцем і координатором Програми є управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
  5.2. Управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради:
  5.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
  5.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
  5.2.3. Вносить пропозиції щодо змін Програми.

  Секретар ради А. Забарило
  Віза:
  В.о. начальника управління
  культури департаменту
  гуманітарної політики М. Мороз

  Дата оприлюднення: 25.03.2016