УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2569


від 04/09/2009
Про внесення змін і доповнень до ухвали міської ради від 07.06.2007 № 897Втратив чинність
згідно з ухвалою 2472-2013
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 07.06.2007 № 897'

  Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“ і “Про оренду державного та комунального майна“, ст.73 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік“, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1846 “Про внесення змін до Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна“, міська рада ухвалила:
  1. Відмінити ухвали міської ради:
  1.1. Від 17.04.2008 № 1710 Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 07.06.2007 № 897Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м.Львова“.
  1.2. Від 29.05.2008 № 1829 Про внесення змін до ухвали міської ради від 17.04.20081710 “Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 07.06.2007897 “Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м.Львова“.
  1.3. Від 10.07.2008 № 2051 Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.05.20081829“.
  1.4. Від 23.10.2008 № 2147 Про внесення змін до ухвали міської ради від 07.06.2007897“.
  1.5. Від 16.02.2009 № 2344 Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.10.2008 № 2147“.
  2. Внести зміни до ухвали міської ради від 07.06.2007 № 897 “Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м.Львова“, виклавши додатки 1, 2 у новій редакції (додається).
  Міський голова А.Садовий


  Додаток
  до ухвали міської ради
  від __________№_____


  Додаток 1

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від 07.06.2007 № 897

  ПОЛОЖЕННЯ
  про оренду майна територіальної громади м.Львова


  1. Загальні положення

  1.1. Положення про оренду майна територіальної громади м.Львова (надалі – Положення) розроблене на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про оренду державного та комунального майна“, “Про власність“, “Про Державний бюджет України на 2009 рік“, інших нормативно-правових та підзаконних актів.
  1.2. Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна підприємств та організацій, заснованих на майні, що перебуває у власності територіальної громади м.Львова (надалі - підприємства), у тому числі цілісних майнових комплексів комунальних підприємств (надалі - ЦМК), їх структурних підрозділів, регулюються нормами Закону України “Про оренду державного та комунального майна“.
  1.3. Це Положення регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що належить до комунальної власності територіальної громади м.Львова.
  1.4. Передача в оренду комунального майна територіальної громади м.Львова здійснюється на конкурсних засадах крім винятків, передбачених цим Положенням.
  1.5. Суб'єкти підприємницької діяльності, метою діяльності яких є отримання прибутку, отримують в оренду майно територіальної громади м.Львова шляхом проведення комерційного конкурсу або конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.
  Юридичні та фізичні особи, метою діяльності яких не є отримання прибутку, крім орендарів, передбачених у пункті 1.6 цього Положення, отримують в оренду об'єкти майна територіальної громади м.Львова шляхом проведення некомерційного конкурсу.
  1.6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності, які організовують та проводять харчування учнів у приміщеннях шкіл (за наявності необхідних угод та дозволів), львівські комунальні підприємства та суб’єкти, що зазначені у ст.73 Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік“, у тому числі бюджетні установи, заклади та організації, що фінансуються за рахунок відповідних бюджетів, музеї, підприємства і громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени під творчі майстерні), громадські організації ветеранів, громадські організації інвалідів; центри професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центри ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємства та організації громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, Пенсійний фонд України та його органи, релігійні організації (для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній), а також державні видавництва та підприємства книгорозповсюдження; вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру) – отримують об'єкти в оренду поза конкурсом за рішенням міської ради або уповноваженого нею виконавчого органу.
  1.7. Передача майна у безоплатне користування здійснюється за рішенням міської ради.
  1.8. Надання в оренду об'єкта нерухомого майна, який потребує відновлення, капітального ремонту, реконструкції, може відбуватися на спеціальних умовах щодо проведення орендарем зазначених дій та виконання орендарем зобов'язань за договором оренди, у тому числі сплати орендної плати.
  1.9. Передача об'єктів нерухомого майна, власником якого є територіальна громада м.Львова, у повне господарське відання чи оперативне управління підприємствам відбувається за рішенням міської ради або уповноваженого нею виконавчого органу.

  2. Терміни та визначення

  Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:
  Балансоутримувач - підприємство, на балансі якого перебуває об'єкт майна власності територіальної громади (об'єкт оренди).
  Довгострокова оренда - засноване на договорі оренди платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності, терміном більше десяти років.
  Договір оренди - домовленість між орендодавцем та орендарем, укладена згідно з вимогами законодавства у формі, встановленій законом, згідно з якою орендодавець передає або зобов'язується передати орендареві майно у користування за плату на певний строк.
  Користування - засноване на договорі, відмінному від договору оренди, користування майном відповідно до вимог законодавства.
  Короткострокова оренда - засноване на договорі оренди платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності, терміном до трьох років включно.
  Об'єкти оренди - цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи; нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), що належать до власності територіальної громади м.Львова, інше окреме індивідуально визначене майно.
  Оренда - засноване на договорі платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької або іншої діяльності.
  Орендар - фізична та юридична особа, визначена ст.6 Закону України “Про оренду державного та комунального майна“; професійні творчі працівники, які отримують об'єкти нерухомого майна в оренду для здійснення виключно творчої діяльності; мешканці будинків, які отримують нежиле приміщення в оренду під господарські потреби, в будинку проживання чи сусідніх будинках.
  Орендодавець управління комунальної власності департаменту економічної політики.
  Переукладення, укладення, або внесення змін до договору оренди - викладення договору оренди у новій редакції з визначенням істотних умов договору згідно з вимогами чинних на час переукладення нормативно-правових актів.
  Претендент на оренду – фізична чи юридична особа, яка бажає укласти договір оренди та може бути орендарем, згідно з вимогами законодавства.
  Суборенда (піднайм) – передання орендарем (наймачем) майна у користування іншій особі за згодою орендодавця, якщо інше не встановлено договором або законом.
  3. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна
  та порядок її розгляду

  3.1. Надання майна в оренду здійснюється за ініціативою претендентів на оренду, орендодавця, міської ради, її виконавчих органів, балансоутримувачів майна. Пропозиції балансоутримувачів про надання майна в оренду (при необхідності) повинні бути погоджені з відповідним виконавчим органом, який здійснює управління діяльністю цих підприємств. Погодження виконавчого органу, який здійснює управління діяльністю балансоутримувача, є необхідним у всіх випадках, за винятком перебування об'єкта нерухомого майна у комунальному житловому будинку чи у нежилому будинку, який перебуває на балансі ЛКП “Агенція ресурсів Львівської міської ради“.
  3.2. Пропозиції щодо оренди майна від претендентів на оренду та балансоутримувачів майна подаються до управління комунальної власності департаменту економічної політики.
  3.3. Подані у встановленому порядку пропозиції щодо оренди (суборенди) майна за затвердженою процедурою готує управління комунальної власності департаменту економічної політики на розгляд комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м.Львова.
  Передача у суборенду приміщень, які перебувають в оренді УДЮМКа, іншим юридичним особам здійснюється на підставі договору суборенди за згодою орендодавця і за погодженням з постійною комісією комунального майна та власності, а також з директором департаменту гуманітарної політики.
  Приміщення, що передаються у суборенду, повинні використовуватися виключно для організації позашкільної роботи з дітьми та молоддю.
  3.4. Склад комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м.Львова (надалі – комісія) і положення про комісію затверджує виконавчий комітет після погодження з постійною комісією комунального майна та власності.
  Комісія, розглянувши матеріали, що підготувало управління комунальної власності департаменту економічної політики, враховуючи потребу розміщення бюджетних установ та організацій, наявні щодо цього пропозиції відповідної районної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування, комерційну привабливість об'єкта оренди, приймає рішення щодо рекомендацій з подальшого використання майна.
  При розгляді питання щодо подальшого використання майна у разі передачі в оренду об’єктів комунального майна, які мають важливе значення для соціально-економічного розвитку міста - підприємств і закладів, діяльність яких спрямована на забезпечення потреб територіальної громади м.Львова послугами на рівні гарантованих державою мінімальних соціальних стандартів, а також сприяє подальшому розвитку соціальної та економічної інфраструктури міста (заклади, установи, організації охорони здоров’я, освіти, культури, підприємства комунального господарства тощо), комісія приймає рішення щодо рекомендацій з визначення способу передачі в оренду (некомерційний, комерційний конкурси, конкурс на право укладення договору оренди нерухомого майна з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону) та цільового використання об’єкта.
  У разі надходження ініціативи на оренду об'єкта нерухомого майна від юридичної чи фізичної особи, метою діяльності якої не є отримання прибутку, котра не визначена як така, що отримує об'єкт в оренду поза конкурсом за рішенням міської ради або уповноваженого нею виконавчого органу, при відсутності пропозицій щодо розміщення бюджетних закладів, установ та організацій, відсутності потреби у розміщенні бюджетних закладів, установ і організацій чи при неможливості такого розміщення на об'єкті, що розглядається, орендар об'єкта оренди визначається шляхом проведення некомерційного конкурсу.
  3.5. До затвердження виконавчим комітетом нового складу комісії та положення про комісію розгляд матеріалів здійснюється на підставі діючого положення в існуючому складі.
  3.6. Розгляд пропозицій щодо оренди ЦМК здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

  4. Організаційне забезпечення орендних відносин

  4.1. Організаційне забезпечення відносин оренди майна територіальної громади м.Львова здійснює управління комунальної власності департаменту економічної політики. З цією метою управління комунальної власності департаменту економічної політики:
  4.1.1. Здійснює облік та інвентаризацію майна, формує та підтримує банк даних про майно комунальної власності міста, яке здається в оренду, забезпечує контроль за його використанням та збереженням.
  4.1.2. У встановлених випадках забезпечує погодження питання оренди майна з відповідною районною адміністрацією та виконавчими органами міської ради.
  4.1.3. Організовує роботу відповідних комісій.
  4.1.4. Розглянувши рекомендації комісій готує відповідні проекти рішень органів місцевого самоврядування, видає накази з питань оренди.
  4.1.5. Укладає як орендодавець договори оренди, здійснює їх облік та реєстрацію.
  4.1.6. Слідкує за дотриманням умов договорів оренди, у встановленому порядку вживає заходи до порушників договірних зобов'язань.
  4.1.7. Координує діяльність районних адміністрацій, балансоутримувачів об'єктів оренди та інших органів у сфері відносин оренди комунального майна.
  4.1.8. Вчиняє необхідні дії для стягнення орендної плати.
  4.1.9. Приймає рішення про надання в оренду майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні комунальних підприємств (організацій, установ), на балансі інших юридичних осіб.
  4.1.10. Здійснює загальний облік орендних платежів, аналіз та контроль за їх надходженням.
  4.1.11. Забезпечує у встановленому порядку проведення страхування та проведення незалежної оцінки майна для оренди, у тому числі майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні комунальних підприємств (організацій, установ), на балансі інших юридичних осіб.
  4.1.12. Проводить комерційні, некомерційні конкурси та конкурси на право укладення договору оренди нерухомого майна з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону і за їх результатами укладає угоди щодо взаємовідносин сторін при реалізації системи страхового захисту та проведення незалежних оцінок майна власності територіальної громади м.Львова.
  4.2. Підприємства, організації, установи, які є балансоутримувачами майна комунальної власності:
  4.2.1. Забезпечують утримання майна у належному технічному стані, своєчасно вживають заходи для проведення необхідного капітального ремонту об’єктів оренди (проводять самі чи ініціюють його проведення залежно від умов договору).
  4.2.2. Здійснюють оперативний контроль за використанням майна користувачами, своєчасно (у термін, який не перевищує 10 робочих днів) і у повному обсязі подають матеріали в управління комунальної власності департаменту економічної політики та районні адміністрації щодо орендарів (користувачів), які порушують умови договору оренди (користування) у частині цільового використання та утримання об'єктів оренди. Матеріалами у повному обсязі є письмові докази невиконання орендарями істотних умов за договорами оренди, у тому числі акти про нецільове використання об'єктів оренди, складені у встановленому порядку, з необхідними реквізитами, підписані уповноваженими особами.
  4.2.3. Своєчасно (у термін, який не перевищує 10 робочих днів) повідомляють управління комунальної власності департаменту економічної політики та районні адміністрації про вивільнені об’єкти комунального майна.
  4.2.4. Подають в управління комунальної власності департаменту економічної політики та районні адміністрації пропозиції щодо використання об’єктів комунального майна.
  4.3. Управління комунальної власності департаменту економічної політики:
  4.3.1. Здійснює оперативний контроль за надходженням орендної плати.
  4.3.2. Вживає заходи для стягнення заборгованості з орендної плати у встановленому порядку.
  4.4. Орендодавець при наданні в оренду об’єктів комунального майна зобов’язаний згідно з пунктом 1.5 цього Положення публікувати перелік майна (із зазначенням телефонів і адреси, за якою можна отримати додаткові дані), у тому числі нерухомого, яке підлягає передачі в оренду шляхом проведення конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону. Майно, інформація про яке не була опублікована, не підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах.
  4.5. До затвердження нового положення про порядок надання в суборенду майна територіальної громади м.Львова передача майна в суборенду здійснюється на підставі наказу управління комунального майна від 04.03.2004 № 12-з “Про забезпечення механізму надання в суборенду орендованих нежитлових приміщень“.

  5. Укладення договору оренди

  5.1. Умови договору оренди комунального майна.
  5.1.1. Істотними умовами договору оренди комунального майна є умови, визначені Законом України “Про оренду державного та комунального майна“, а саме:
  1) об'єкт оренди (склад і вартість майна з врахуванням її індексації);
  2) термін, на який укладається договір оренди;
  3) орендна плата з врахуванням її індексації;
  4) порядок використання амортизаційних відрахувань;
  5) відновлення орендованого майна та умови його повернення;
  6) виконання зобов'язань;
  7) забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;
  8) порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;
  9) відповідальність сторін;
  10) страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
  11) обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
  12) укладення орендарем договору на відшкодування експлуатаційних витрат з уповноваженими організаціями у встановленому порядку.
  Окрім цього згідно з вимогами ст.638 Цивільного кодексу України істотними умовами договору є всі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.
  5.1.2. Окрім вищевказаних умов у договорі оренди комунального майна можуть бути передбачені такі умови:
  1) попередня оплата за оренду комунального майна у терміни, встановлені договором;
  2) відшкодування витрат з незалежної оцінки та проведення страхового захисту об’єкта оренди;
  3) термін внесення орендної плати;
  4) обов’язок орендаря здійснити капітальний (за домовленістю сторін із застосуванням спеціального порядку сплати орендної плати) чи поточний ремонт об’єкта оренди згідно з вимогами законодавства;
  5) своєчасна сплата всіх належних комунальних платежів;
  6) передача орендованого майна у суборенду тільки за погодженням з орендодавцем;
  7) у разі передачі в оренду об’єктів нерухомого майна для розміщення об’єктів, які мають важливе значення для соціально-економічного розвитку міста (заклади охорони здоров’я, освіти, підприємства комунального господарства, заклади культури тощо) – особливі умови виконавчих органів міської ради та районних адміністрацій (у межах їх повноважень).
  5.1.3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.
  Укладений сторонами договір оренди у частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна.
  5.1.4. Відносини щодо користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди, вирішуються згідно з вимогами законодавства.
  5.2. Підстави передачі майна в оренду та порядок укладення договорів оренди.
  5.2.1. Підставами укладення управлінням комунального власності департаменту економічної політики договорів майнового найму, у тому числі договорів оренди, є прийняті (затверджені) у межах повноважень:
  1) ухвала міської ради;
  2) рішення виконавчого комітету;
  3) наказ управління комунальної власності департаменту економічної політики, виданий з врахуванням результатів розгляду рішень конкурсної комісії чи комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м.Львова;
  4) патент на право оренди об’єкта нерухомого майна;
  5) рішення судового органу.
  Питання про надання майна у довгострокову оренду терміном більше 10 років вирішує міська рада.
  Термін дії договору оренди, встановлений наказом управління комунальної власності департаменту економічної політики, не може перевищувати 10 років.
  5.2.2. Укладенню договору оренди передує оцінка об'єкта оренди, яка здійснюється згідно з вимогами законодавства.
  5.2.3. Договір оренди укладається у формі згідно з вимогами законодавства. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) терміном на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.
  Типовий договір оренди майна, що перебуває у власності територіальної громади, затверджує виконавчий комітет.
  5.2.4. Договір оренди вважається укладеним з часу досягнення домовленості зі всіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
  5.2.5. У разі передачі спору на розгляд суду договір оренди вважається укладеним з часу набрання чинності рішенням суду про укладення договору оренди і на умовах, зазначених у ньому.
  5.2.6. Передача об’єкта оренди здійснюється з укладенням договору оренди і оформляється актом прийому-передачі, який підписують представники балансоутримувача та орендаря.
  Якщо балансоутримувач у терміни і на умовах, визначених у договорі оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар має право вимагати від орендодавця передачі об'єкта та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди.
  У разі, коли орендар у терміни і на умовах, визначених у договорі оренди, не прийме у балансоутримувача об'єкт оренди, орендодавець має право вимагати від орендаря відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди. У разі неприйняття орендарем від балансоутримувача об'єкта оренди у термін більше 15 календарних днів від дати укладення договору оренди, орендодавець зобов’язаний відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди.
  5.2.7. Початок перебігу терміну дії договору та обов’язку сплати орендарем орендної плати починається з дати підписання сторонами акта прийому-передачі об’єкта.
  5.2.8. Після закінчення строку дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, бере участь у конкурсі на отримання права оренди комунального майна з врахуванням преференцій, встановлених ст.73 Закону УкраїниПро Державний бюджет України на 2009 рік, за виключенням орендарів, визначених у пункті 1.6 цього Положення.
  5.2.9. Одностороння відмова від зобов'язань за договором оренди (договором користування) або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
  Якщо орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, не бере участі у конкурсі на отримання права оренди комунального майна, то він зобов’язаний повністю сплатити орендну плату та/або плату за фактичне користування об’єктом оренди та повернути об’єкт на умовах, визначених договором.
  5.2.10. Орендодавець має право відмовитися від договору оренди і вимагати повернення об’єкта оренди, якщо орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців підряд.
  У разі відмови орендодавця від договору оренди, договір вважається розірваним з часу одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору.
  5.2.11. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
  Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
  Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
  У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.
  5.2.12. У разі розірвання договору оренди, закінчення терміну його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

  6. Облік та контроль за використанням майна,
  зданого в оренду (користування)

  6.1. Облік та контроль за використанням майна, зданого в оренду (користування), здійснюють орендодавець, балансоутримувач об’єкта оренди та відповідна районна адміністрація у межах своїх повноважень. Загальний облік та контроль за використанням комунального майна, зданого в оренду (користування), здійснює управління комунальної власності департаменту економічної політики відповідно до покладених на нього завдань та функцій.
  6.2. Контроль за виконанням умов договору оренди комунального майна покладається на орендодавця та балансоутримувача. У разі невиконання чи неналежного виконання орендарем зобов’язань за договорами оренди, орендодавець комунального майна зобов’язаний вживати заходи для дострокового розірвання договору оренди на підставах та у порядку, встановлених законодавством.
  6.3. Персональну відповідальність за передачу в оренду майна та контроль за дотриманням умов договору несуть керівники орендодавця і балансоутримувача.
  6.4. Контроль за виконанням особливих умов договору разом з орендодавцем здійснюють галузеві виконавчі органи міської ради та районні адміністрації, за пропозиціями яких ці умови були включені до договорів оренди. Зазначені органи зобов’язані своєчасно інформувати орендодавця про невиконання чи неналежне виконання орендарями своїх обов’язків щодо особливих умов договорів оренди.

  7. Орендна плата

  7.1. Орендна плата є платежем, який орендар вносить на вказаний орендодавцем рахунок незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності. Орендна плата зараховується на відповідні рахунки і використовується у порядку, визначеному міською радою.
  7.2. Орендна плата за користування об'єктами оренди, які перебувають на балансі закладів, установ та організацій освіти, культури, медицини, сплачується орендарем на рахунок відповідного балансоутримувача.
  У всіх інших випадках орендна плата сплачується на рахунок управління комунальної власності департаменту економічної політики.
  7.3. Методика розрахунку, пропорції розподілу між міським бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та порядок використання орендної плати за користування об’єктами власності територіальної громади визначаються міською радою.
  При визначенні орендаря шляхом проведення відповідного конкурсу чи конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону визначається початковий розмір орендної плати згідно з Методикою розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м.Львова. Остаточна орендна плата, у разі визначення орендаря способом проведення комерційного конкурсу, встановлюється шляхом збільшення розміру орендної плати учасниками конкурсу.
  7.4. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
  7.5. Орендна плата встановлюється у грошовій формі та здійснюється шляхом безготівкового перерахунку.
  7.6. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін, якщо інше не передбачене договором. Не є зміною розміру орендної плати її коригування на індекс інфляції згідно з Методикою розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м.Львова.
  7.7. За невиконання зобов'язань за договором оренди сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором.
  За несвоєчасне внесення орендної плати орендар сплачує пеню згідно з умовами договору. Несплата орендної плати у повному обсязі протягом трьох місяців підряд з дня закінчення терміну платежу є підставою для вжиття заходів відповідно до підпункту 5.2.13 цього Положення.
  Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не у повному обсязі, підлягає індексації і стягується незалежно від сплати пені на суму заборгованості.
  7.8. Стягнення заборгованості з орендної плати провадиться отримувачем орендної плати у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.
  7.9. У разі відсутності заяв та/або відсутності учасників конкурсу, після публікації про проведення комерційного конкурсу на право оренди об’єкта нерухомого майна або конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону управління комунальної власності департаменту економічної політики при оголошенні повторного конкурсу або аукціону має право знизити базову (початкову) орендну плату за користування майном, яке передається в оренду, на 50 відсотків.
  Секретар ради В.Квурт


  Віза:

  Начальник управління
  комунальної власності Є.Климкович  Додаток 2

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від 07.06.2007 № 897

  МЕТОДИКА
  розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м.Львова


  1. Загальні положення

  1.1. Методика розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м.Львова (надалі - Методика) розроблена відповідно до п.2. ст.19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна“, ст.73 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік“, постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 “Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна“ з метою забезпечення єдиного механізму визначення розміру орендної плати за оренду майна територіальної громади м.Львова.
  1.2. Наведені у цій Методиці терміни використовуються у такому значенні:
  Майно територіальної громади м.Львова (надалі - майно) – цілісні майнові комплекси (надалі - ЦМК), будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини, у тому числі окремі ізольовані приміщення, декілька з'єднаних між собою приміщень, цілісні комплекси будівель (споруд) (надалі-нерухоме майно), машини, обладнання, транспортні засоби, інше окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Львова, незалежно від балансоутримувача.
  Оцінка майна – процес визначення вартості майна на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна.
  Орендна плата – платежі за користування майном у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар орендодавцеві, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності; може використовуватись у таких значеннях:
  1) базова (початкова) орендна плата – економічний кількісний показник, обчислений без врахування інфляційних впливів за користування майном, яке передається в оренду на засадах комерційного конкурсу та конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону; вказується в оголошенні про комерційний, некомерційний конкурс та конкурс на право укладення договору оренди нерухомого майна з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;
  2) річна, місячна, подобова, погодинна орендна плата – економічний кількісний показник, який вказує період визначення розміру орендної плати.
  Орендна плата з врахуванням її індексації є істотною умовою договору і може бути змінена у порядку, визначеному законодавством.
  Конкретні розміри орендної плати визначає управління комунальної власності департаменту економічної політики для кожного орендаря окремо.
  Орендна плата за цією Методикою розраховується без врахування непрямих платежів – податку на додану вартість (надалі - ПДВ). Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
  1.3. Методика використовується для визначення:
  1.3.1. Базової (початкової) орендної плати за користування майном, яке передається в оренду на засадах комерційного конкурсу.
  1.3.2. Орендної плати за користування майном, яке передається в оренду на засадах некомерційного конкурсу.
  1.3.3. Орендної плати при переукладенні договору оренди.

  2. Визначення розміру орендної плати

  2.1. Процедури розрахунку орендної плати.
  2.1.1. Орендна плата при передачі майна в оренду на засадах некомерційного конкурсу, переукладенні, перегляді умов договору оренди розраховується у такій послідовності:
  1) визначається розмір річної орендної плати;
  2) на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;
  3) з врахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.
  2.1.2. Орендна плата при передачі майна в оренду на засадах комерційного конкурсу встановлюється за результатами конкурсу і фіксується у договорі оренди у розмірі проіндексованої величини орендної плати за перший місяць оренди.
  2.1.3. Розмір річної орендної плати Оп.р. за оренду ЦМК, об'єктів нерухомого майна, а також окремого індивідуального майна визначається за формулою:
  Оп.р. = Воц* Сор.,
  де
  Воц – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
  Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 1 до Методики.
  2.1.4. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати Оп.п. розраховується за формулою:
  Оп.п. = Оп.р. /12* Іп.р. * Ім,
  де
  Оп.р. - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;
  Іп.р. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;
  Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.
  При відсутності інформації про індекс інфляції за перший місяць оренди за базовий місяць розрахунку приймається останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції. У цьому випадку орендна плата за перший місяць оренди визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за місяць, який є першим місяцем відповідно до договору оренди.
  2.1.5. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
  2.1.6. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, на основі розміру місячної орендної плати розраховується пропорційно добова, а у разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується пропорційно погодинна орендна плата.
  3. Визначення розміру орендної ставки

  3.1. При визначенні орендної плати за користування цілісними майновими комплексами застосовуються орендні ставки згідно з додатком 1 до Методики.
  3.2. Річна орендна ставка за користування окремим індивідуально визначеним майном встановлюється:
  3.2.1. Для автомобільного транспорту, верстатів та обладнання, електромеханічних приладів і інструментів, електронно-обчислювальних машин, інших машин для автоматичного оброблення інформації, офісного обладнання, устаткування та приладдя – 30 відсотків.
  3.2.2. Для будь-яких інших основних фондів, крім вищевказаних та нерухомого майна - 20 відсотків.
  3.3. При визначенні орендної плати за користування об’єктами нерухомого майна застосовуються орендні ставки згідно з додатком 2 до цього Положення.
  3.4. У випадках суміщення орендарем видів діяльності застосовується величина орендної ставки згідно з цільовим призначенням відповідної частини орендованої площі згідно з індексами (номерами) поверхового плану за винятком випадків, передбачених цією Методикою.
  3.5. При передачі майна в оренду на засадах комерційного конкурсу або конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону ставка орендної плати для визначення базової (початкової) орендної плати встановлюється у розмірі 15 відсотків та 10 відсотків відповідно.
  3.6. При проведені конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна у 2009 році, термін якого закінчився, відповідно до вимог ст.73 Закону України Про Державний бюджет України на 2009 рік для визначення базової (початкової) орендної плати встановлюється ставка орендної плати згідно з попереднім договором оренди відповідно до мети використання, що передбачена цією Методикою.
  4. Розмір орендної плати для окремих
  категорій орендарів

  4.1. Річна орендна плата за оренду нерухомого майна визначається у розмірі 1 грн. за рік (без ПДВ) для:
  4.1.1. Бюджетних, громадських і благодійних організацій, які утримуються за рахунок міського бюджету.
  4.1.2. Комунальних телерадіоорганізацій, редакцій комунальних періодичних видань, науково-дослідних установ, закладів, організацій підприємств, що розповсюджують виключно вказані видання, комунальних підприємств, установ, організацій власником яких є Львівська міська рада.
  4.1.3. Житлово-експлуатаційних підприємств інших форм власності, що здійснюють експлуатацію та обслуговування житлового фонду, який належить Львівській міській раді, при умові заборони передачі орендованого майна в суборенду і заборони встановлення для населення м.Львова тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вищих, ніж визначені відповідними нормативними документами Львівської міської ради.
  4.1.4. Суб’єктів підприємницької діяльності, установ, організацій, закладів всіх форм власності, молодіжних, дитячих, спортивних громадських організацій, які надають освітні, мистецькі, спортивні, соціальні послуги для дітей шкільного та дошкільного віку у приміщеннях, що перебувають на балансі установ, організацій, закладів освіти (шкіл, дошкільних дитячих установ, УДЮМКів районів тощо).
  4.1.5. Громадських організацій ветеранів, на діяльність яких поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“.
  4.1.6. Суб’єктів підприємницької діяльності, які організовують та проводять харчування учнів у приміщеннях шкіл, при наявності необхідних угод та дозволів.
  4.1.7. Релігійних організацій всіх форм власності для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та надання освітніх і соціальних послуг.
  4.1.8. Розміщення:
  1) видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що публікуються виключно державною мовою;
  2) торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих виключно державною мовою;
  3) торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, з часу видання яких до часу укладення договору оренди пройшло більше 15 років.
  4.2. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, закладами та установами, які фінансуються з інших бюджетів, становить 1 грн. за 1 кв.м площі (без ПДВ).
  4.3. Розмір місячної орендної плати за оренду нерухомого майна молодіжними, дитячими, спортивними громадськими організаціями, дитячо-юнацькими спортивними закладами, установами, організаціями, інвалідами (при використанні гаражів для спеціальних засобів пересування) становить 1 грн. за 1 кв.м площі (без ПДВ).  Секретар ради В.Квурт

  Віза:

  Начальник управління
  комунальної власності Є.Климкович
  Додаток 1
  до Методики розрахунку орендної плати
  за користування майном територіальної
  громади м.Львова

  ОРЕНДНІ СТАВКИ
  за використання цілісних майнових комплексів
  комунальних підприємств

  Цілісні майнові комплекси комунальних
  підприємств:
  Орендна ставка
  (у відсотках)
  1) торгівлі; з організації концертно-видовищної діяльності; випуску лотерейних білетів та проведення лотерей; лікеро-горілчаної та виноробної промисловості
  10
  2) з організації виставкової діяльності; виробництва деревини та виробів з деревини; виробництва меблів; ресторанів
  10
  3) харчової промисловості; електроенергетики; газової промисловості; зв'язку; швейної промисловості; ресторанного господарства (крім ресторанів); з ремонту транспортних засобів та устаткування до них; виробництва електричного та електронного устаткування; виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій; з виробництва гумових та пластмасових виробів
  8
  4) переробки відходів; видобування неенергетичних матеріалів; з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій
  7
  5) автомобільного транспорту; побутового обслуговування; металообробки; освіти, науки та охорони здоров'я; легкої (крім швейної та текстильної) і паливної промисловості; з виробництва будівельних матеріалів
  6
  Інші об'єкти
  5
  Начальник управління
  комунальної власності Є.Климкович  Додаток 2
  до Методики розрахунку орендної плати
  за користування майном територіальної
  громади м.Львова


  ОРЕНДНІ СТАВКИ
  за використання нерухомого комунального майна

  Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням
  Орендна ставка (у відсотках)
  1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів
  100
  2. Розміщення комп'ютерних клубів та інтернет-кафе
  30
  3. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти
  24
  4. Розміщення:
  1) фінансових установ, клірингових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, ріелтерських контор (агентств нерухомості), банкоматів
  24
  2) операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет
  24
  5. Розміщення:
  1) виробників реклами
  20
  2) салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
  20
  3) торговельних об'єктів з продажу автомобілів
  20
  6. Розміщення:
  1) суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність
  18
  2) торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
  18
  3) торговельних об'єктів з продажу алкогольних та тютюнових виробів
  18
  7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості
  17
  8. Розміщення:
  1) майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
  16
  2) майстерень з ремонту ювелірних виробів
  16
  3) розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
  16
  4) суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
  16
  - редакцій засобів масової інформації:
  - рекламного та еротичного характеру (виключно)
  16
  - тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
  16
  - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
  16
  - тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
  16
  9. Розміщення:
  1) офісних приміщень
  15
  2) торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами
  15
  10. Розміщення:
  1) торгівельних об’єктів з продажу змішаною торгівлею продовольчими та непродовольчими товарами і товарами підакцизної групи
  14
  2) крамниць-складів, магазинів-складів
  14
  3) торговельних об'єктів з продажу:
  - промислових товарів, що були у використанні
  14
  - автотоварів
  14
  - відео- та аудіопродукції
  14
  11. Розміщення транспортних підприємств з:
  1) перевезення вантажів
  14
  2) перевезення пасажирів
  12
  12. Розміщення:
  1) суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
  12
  2) суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
  12
  3) приватних закладів охорони здоров'я
  12
  4) суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
  12
  5) відділень банків, що здійснюють прийом платежів за житлово-комунальні послуги
  12
  13. Розміщення:
  1) готелів, турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
  10
  2) закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях
  10
  3) суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
  10
  14. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності
  10
  15. Розміщення:
  1) суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)
  9
  2) гаражів
  8
  16. Розміщення:
  1) ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
  8
  2) шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
  8
  3) суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
  8
  4) торговельних об’єктів з продажу продовольчих та непродовольчих товарів
  8
  17. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
  8
  18. Розміщення:
  1) кафе, барів, ресторанів, закусочних, кафетеріїв, які здійснюють продаж товарів підакцизної групи
  6
  2) аптек, що реалізують готові ліки
  6
  3) торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
  6
  4) кінотеатрів
  6
  5) редакцій засобів масової інформації, газет та журналів, крім зазначених у пункті 4 Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м.Львова
  6
  6) видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
  6
  19. Розміщення:
  1) торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів
  6
  2) копіювальної техніки для надання населенню послуг з копіювання документів
  6
  3) фотоательє
  6
  20. Розміщення:
  1) їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
  5
  2) фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи
  5
  3) об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку
  5
  4) суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
  5
  5) хімчисток, пралень
  5
  6) майстерень з нарізки скла
  5
  7) майстерень з ремонту електричних приладів та електропобутових товарів
  5
  8) торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
  5
  21. Розміщення:
  1) ветеринарних аптек
  4
  2) приватних навчальних та дошкільних закладів, установ та організацій
  4
  3) перукарень
  4
  4) майстерень з ремонту одягу, меблів
  4
  5) суб’єктів господарювання, що здійснюють науково-технічні дослідження, патентування об’єктів інтелектуальної власності, консультації у сфері патентного права
  4
  6) ресторанів, кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
  4
  7) складів
  4
  8) друкарень
  4
  22. Розміщення:
  1) громадських вбиралень
  3
  2) камер схову
  3
  3) майстерень з ремонту взуття
  3
  4) майстерень з ремонту годинників, біжутерії, галантереї
  3
  23. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні
  2
  24. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту
  2
  25. Розміщення:
  1) аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
  2
  2) суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
  2
  3) майстерень, студій професійних творчих працівників у приміщеннях площею не більше 50 кв.м
  2
  4) майстерень, студій професійних творчих працівників у приміщеннях площею 50 кв.м та більше
  6
  5) приміщень під господарські потреби мешканців будинку площею не більше як 50 кв.м
  2
  6) приміщень під господарські потреби мешканців будинку площею 50 кв.м та більше
  6
  7) науково-дослідних установ, крім бюджетних
  2
  26. Розміщення:
  1) аптек, які обслуговують пільгові категорії населення, комунальних лікарняних, міжлікарняних аптек
  2
  2) аптек та суб’єктів господарювання, котрі здійснюють продаж медичної техніки та інвентарю, які обслуговують пільгові категорії населення
  2
  3) оздоровчих закладів для дітей та молоді
  2
  4) санаторно-курортних закладів для дітей
  2
  5) організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
  2
  6) бібліотек, архівів, музеїв, галерей та інших закладів культури
  2
  7) комунальних лазень і пралень загального користування
  2
  8) дитячих молочних кухонь
  2
  9) торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
  2
  10) Львівської обласної колегії адвокатів та її структурних підрозділів, адвокатських об’єднань, адвокатів, які обслуговують пільгові категорії населення згідно зі ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України
  2
  27. Розміщення закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів
  1
  28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності спортивних споруд, які використовуються громадськими організаціями для проведення спортивних тренувань та організації спортивних змагань
  1
  29. Розміщення творчих спілок, політичних партій, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
  1) не більше як 70 кв.м
  2
  2) понад 70 кв.м
  6
  30. Інше використання нерухомого майна
  12
  Примітки: 1. Орендні ставки для орендарів вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.
  2. Після набрання чинності цією ухвалою орендні ставки для об’єктів оренди, які знаходяться у будівлях, що відносяться до пам'яток культурної спадщини (пам’ятки архітектури, історії), при умові проведення орендарем невід’ємних поліпшень об’єкта, що становлять 20 і більше відсотків від його ринкової вартості, до укладення (переукладення) договору оренди на термін не менше трьох років застосовуються з коефіцієнтом 0,5. Застосування коефіцієнта погоджується у кожному окремому випадку з постійною комісією архітектури, містобудування та охорони історичного середовища і постійною комісією комунального майна та власності.
  3. Професійний творчий працівник – особа, визначена Законом УкраїниОснови законодавства України про культурута/або Законом УкраїниПро професійних творчих працівників та творчі спілки
  Начальник управління
  комунальної власності Є.Климкович