УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2595


від 11/16/2017
Про врегулювання питання діяльності управління капітального будівництва Львівської міської радиКеруючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою врегулювання питання діяльності та оптимізації роботи управління капітального будівництва Львівської міської ради міська рада ухвалила:
1. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, виклавши частину 4 “Повноваження управління капітального будівництва“ розділу VI “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства“ у новій редакції:
“4. Повноваження управління капітального будівництва
1. Розробка на підставі пропозицій виконавчих органів поточних перспективних програм капітального будівництва, складання переліків будов, титульних списків будов і проектно-розвідувальних робіт та подання їх на затвердження у встановленому порядку.
2. Представництво інтересів управління у судах України.
3. Здійснення технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам“.
2. Встановити, що на управління капітального будівництва не поширюються положення додатка 2 до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“.
3. Управлінню капітального будівництва:
3.1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 28.11.2016 № 1100 Про затвердження Положення про управління капітального будівництва Львівської міської ради та його структури відповідно до пунктів 1, 2, 4 цієї ухвали.
Відповідальний: начальник управління капітального будівництва.
3.2. Спільно з управлінням персоналом забезпечити попередження працівників, які займають посади, що підлягають ліквідації, про зміну істотних умов праці згідно з вимогами законодавства України.
Термін: до 01.12.2017.
Відповідальні: начальник управління капітального будівництва, начальник управління персоналом.
4. Заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства затвердити штатний розпис управління капітального будівництва, встановивши чисельність – 4 одиниці.
5. До 01.02.2018 чинні повноваження управління капітального будівництва, визначені відповідно частиною 4 “Повноваження управління капітального будівництва розділу VI Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства додатка до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ у редакції, яка діяла до прийняття цієї ухвали.
6. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію законності, депутатської діяльності та свободи слова.
Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 11/27/2017