УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1801


від 04/06/2017
Про внесення змін до ухвал міської ради від 14.07.2016 № 777 та від 14.07.2015 № 4884З метою дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців“, керуючись Конституцією України, Законами України “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 14.07.2016 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
1.1. Вилучити пункт 5 частини 1Повноваження департаменту житлового господарства та інфраструктурирозділу VI “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані першому заступнику міського голови“.
1.2. Доповнити пунктом 46 частину 1Повноваження департаменту житлового господарства та інфраструктурирозділу VI “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані першому заступнику міського голови“:
46. Здійснення підготовки рішень щодо організації створення та заселення житлово-будівельних кооперативів“.
1.3. Викласти пункти 2.2 та 2.3 частини 2 “Повноваження департаменту містобудування розділу VII Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з економічних питань та містобудування у новій редакції:
2.2. Повноваження управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування:
1. Забезпечення розробки і подання на затвердження міської ради містобудівної документації (генерального плану м. Львова, плану зонування території, детальних планів та внесення змін до них) та інших містобудівних програм (на підставі затвердженого генерального плану м. Львова та затверджених планів зонування територій міста).
2. Підготовка висновків на відповідність затвердженій міською радою містобудівній документації.
3. Підготовка пропозицій та висновків до програм будівництва і реконструкції об’єктів на території м. Львова.
4. Підготовка пропозицій та висновків до інвестиційних програм будівництва і реконструкції об’єктів на території м. Львова.
5. Підготовка завдань на розроблення містобудівної документації.
6. Планування робіт із розроблення містобудівної документації та організація забезпечення їх фінансування.
7. У межах повноважень на підставі затвердженої міською радою містобудівної документації встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснення контролю за використанням і забудовою територій.
8. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Львівської міської ради про затвердження містобудівних умов та обмежень на нове будівництво (реконструкцію, реставрацію) багатоповерхових житлових будинків, промислових та громадських об’єктів, у тому числі у межах історичного ареалу м. Львова.
9. Надання пропозицій та висновків щодо розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до затвердженої містобудівної документації.
10. Підготовка пропозицій до проектів ухвал щодо встановлення та зміни меж м. Львова, визначення приміської зони та міської агломерації, на підставі затвердженої міською радою містобудівної документації
11. Підготовка звернень та пропозицій щодо використання територій спільних інтересів у межах територій оточуючих органів місцевого самоврядування та врахування інтересів міської ради у Схемах територіального розвитку територіальних утворень.
12. Здійснення контролю за дотриманням законодавства і положень про геодезичний нагляд та геодезичну службу у межах м. Львова.
13. Організація створення, реєстрації, збереження, систематизації і оновлення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань.
14. Надання фізичним та юридичним особам топографо-геодезичних матеріалів, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань у межах міста.
15. Надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту на влаштування проїзду (заїзду) до об’єкта містобудування.
16. Організація та ведення містобудівного кадастру м. Львова.
17. Надання фізичним та юридичним особам довідки містобудівного кадастру щодо умов забудови земельної ділянки.
18. Організація роботи служби містобудівного кадастру м. Львова.
19. Створення та забезпечення роботи архіву містобудівної документації.
20. Створення та забезпечення роботи архіву матеріалів містобудівного кадастру.
21. Організація системи містобудівного моніторингу, здійснення спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об’єктів містобудування.
22. Надання висновків:
22.1. Про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
22.2. Про наявність містобудівних обмежень щодо користування земельною ділянкою для обслуговування споруд при виготовленні технічних документацій оформлення землекористування.
22.3. Про необхідність проектування і спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільних пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв’язку і телекомунікацій тощо.
23. Організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів у межах бюджетних призначень, визначених міською радою.
24. Сприяння впровадженню у проектування і будівництво прогресивних планувальних і технічних рішень.
25. Інформування про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, які оточують будівництво.
26. Реєстрація у відповідних форматах прийнятих у геоінформаційних системах містобудівного кадастру наданих вихідних даних на проектування та матеріалів затвердженої містобудівної документації (у тому числі переданих управлінням регулювання забудови департаменту містобудування).
27. Підготовка проектів ухвал щодо встановлення тимчасових об’єктів інженерної інфраструктури на території м. Львова.
28. Підготовка паспортів прив’язок щодо встановлення тимчасових об’єктів інженерної інфраструктури на території м. Львова.
2.3. Повноваження управління регулювання забудови департаменту містобудування
1. Підготовка проектів ухвал та подання на розгляд міської ради пропозицій щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Львова.
2. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо встановлення меморіальних таблиць, інформаційних таблиць, творів монументального та монументально-декоративного мистецтва.
3. Видача будівельних паспортів забудови земельної ділянки будівництва та реконструкції індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без врахування мансардного поверху) площею до 300 кв. м; господарських будівель і споруд, гаражів на присадибних ділянках; елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки за умови відповідності намірів забудови затвердженій містобудівній документації та документам на землекористування.
4. Надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту на реконструкцію (реставрацію) житлових та нежитлових приміщень без зміни зовнішньої конфігурації будівлі(споруди), улаштування в існуючих житлових будинках, адміністративно-побутових будівлях підприємств та громадських будівлях вбудованих приміщень громадського призначення.
5. Надання схем прив’язок та архітектурно-художніх вимог на розміщення відкритих літніх майданчиків.
6. Надання паспортів на встановлення відкритих літніх майданчиків.
7. Надання паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
8. Надання висновків:
8.1. Про можливість експлуатації проведеного або про можливість закінчення розпочатого самочинного будівництва (реконструкції) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських будівель і споруд та гаражів на присадибних ділянках.
8.2. Про відповідність місця розташування самочинно збудованого об’єкта вимогам державних будівельних норм, на який визнано право власності за рішенням суду
8.3. Про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі.
8.4. Про технічну можливість використання приміщень без проведення реконструкції(перепланування) приміщень.
8.5. Про доцільність утворення містобудівної одиниці з присвоєнням поштової адреси.
8.6. Про можливість подальшого розміщення тимчасових споруд для укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою.
9. Розгляд питань про відповідність малих архітектурних форм (вивісок) вимогам Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові.
10. Погодження проектів розміщення рекламних конструкцій.
11. Погодження зміни місця розташування рекламної конструкції у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації.
12. Організація та проведення конкурсів на розміщення об’єктів монументального та монументально-декоративного мистецтва у межах бюджетних призначень, визначених міською радою“.
1.4. Викласти підпункт 10.1 частини 4 “Повноваження управління персоналомрозділу Х Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо керуючому справами виконкому“ у новій редакції:
“10.1. Обов’язкове представництво у конкурсних комісіях на заміщення вакантних посад у структурних підрозділах міської ради працівника управління“.
1.5. Доповнити підпункт 10.2 частини 4 “Повноваження управління персоналомрозділу Х Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо керуючому справами виконкому“ після слів установ та організацій словами погодження оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад у структурних підрозділах міської ради“.
1.6. Доповнити пунктом 16 частину 6 Повноваження юридичного департаментурозділу Х “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо керуючому справами виконкому“ у такій редакції:
“16. Розгляд та вирішення питань про передачу (приватизацію) об’єктів житлового фонду, які перебувають у комунальній власності м. Львова, у приватну власність громадян, реприватизацію житла, забезпечення видачі свідоцтв про право власності на нерухоме майно“.
2. Внести зміни до ухвали міської ради від 14.07.2015 № 4884 Про створення комунальної установи Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду“, виклавши пункт 2 у новій редакції:
“2. Визначити юридичний департамент уповноваженим органом комунальної установи “Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду“.
3. Управлінню персоналом внести зміни до рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 № 979 “Про затвердження Положення про управління персоналом та його структури відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
Відповідальний: начальник
управління персоналом.
4. Департаменту житлового господарства та інфраструктури внести зміни до рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 № 987 Про затвердження Положення про департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та його структури відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
Відповідальний: директор департаменту
житлового господарства та інфраструктури.
5. Юридичному департаменту внести зміни до рішення виконавчого комітету від 23.09.2016 № 847 “Про затвердження Положення про юридичний департамент Львівської міської ради та його структури відповідно до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
Відповідальний: директор юридичного департаменту.
6. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому і заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 04/13/2017