УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6304


від 02/20/2020
Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777Розглянувши пропозиції Львівського міського голови щодо структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, з метою підвищення ефективності управління виконавчими органами Львівської міської ради, керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26, п. 6 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення вимог Конституції України, законів України, організації належної роботи Львівської міської ради міська рада ухвалила:
1. Створити юридичну особу - департамент міської агломерації.
2. Внести зміни до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“:
2.1. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.10-1 у такій редакції:
“2.10-1. Департаменту міської агломерації“.
2.2. Викласти пункт 5 у новій редакції:
“5. Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів у кількості 1810 осіб“.
2.3. Доповнити пункт 9 підпунктом 9.10 у такій редакції:
“9.10. Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“ на управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту “Адміністрація міського голови“.
2.4. Викласти додаток 1 у новій редакції згідно з додатком 1 до цієї ухвали.
3. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
3.1. Викласти частину 1.2 “Повноваження управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“ розділу ІII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо Львівському міському голові“ у редакції: “1.2. Повноваження управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту “Адміністрація міського голови“ згідно з додатком 2 до цієї ухвали.
3.2. Доповнити розділ ІII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо Львівському міському голові“ частиною 1.4 “Повноваження управління комунікації департаменту “Адміністрація міського голови“ згідно з додатком 3 до цієї ухвали.
3.3. Доповнити розділ VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“ частиною 3 “Повноваження департаменту міської агломерації“ згідно з додатком 4 до цієї ухвали.
4. Виконавчому комітету до 01.04.2020 затвердити положення про:
4.1. Управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту “Адміністрація міського голови“ та його структуру.
4.2. Управління комунікації департаменту “Адміністрація міського голови“ та його структуру.
4.3. Департамент міської агломерації та його структуру.
4.4. Управління міжмуніципального співробітництва департаменту міської агломерації та його структуру.
4.5. Управління адміністрування приміської зони департаменту міської агломерації та його структуру.
5. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування та керуючого справами виконкому.
Міський голова А. Садовий

додаток 1.docx


Додаток 2
до ухвали міської ради
від___________№____
РЕДАКЦІЯ
пункту 1.2 розділу ІIІ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо Львівському міському голові“
1.2. Повноваження управління зовнішніх зв’язків і промоції департаменту “Адміністрація міського голови“

1. Впровадження зовнішньої політики територіальної громади міста відповідно до зовнішньополітичної стратегії держави.
2. Організація співробітництва з містами-партнерами, іншими містами в Україні та поза її межами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб’єктами у різних сферах суспільного життя.
3. Забезпечення співпраці з Міністерством закордонних справ України та представниками Уряду України за кордоном у сфері організації міжнародних контактів.
4. Забезпечення співпраці з дипломатичними представництвами зарубіжних країн в Україні.
5. Організаційний супровід міжнародних проектів, учасником яких є Львівська міська рада.
6. Впровадження концепції промоції м. Львова в Україні та за кордоном.
7. Популяризація м. Львова, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції м. Львова.
8. Підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м. Львів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
9. Пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.
10. Забезпечення видання промоційної літератури та сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо.
11. Підготовка і координація дій для участі та представництва м. Львова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста.
12. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Львівської міської ради.Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного департаменту Г. ПайонкевичДодаток 3
до ухвали міської ради
від___________№____
РЕДАКЦІЯ
пункту 1.4 розділу ІIІ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо Львівському міському голові“
1.4. Повноваження управління комунікації департаменту “Адміністрація міського голови“

1. Здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, надання їм сприяння у висвітленні питань роботи міської ради, виконавчого комітету та Львівського міського голови; оприлюднення актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови у друкованих засобах масової інформації у порядку, встановленому законодавством України.
2. Висвітлення позиції органів місцевої влади з актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань, інформування населення про поточну роботу, прийняті ухвали міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження Львівського міського голови та інші документи.
3. Організація прес-конференцій Львівського міського голови, його заступників, членів виконавчого комітету, керівників департаментів, управлінь та відділів, комунальних підприємств.
4. Збір, обробка та аналіз преси, подання аналітичних матеріалів Львівському міському голові, керівникам виконавчих органів.
5. Координація і контроль наповнення та обслуговування веб-сторінки Львівської міської ради і міського веб-порталу у мережі Інтернет, а також висвітлення результатів проведення громадських слухань, роботи громадських колегій, інших дорадчо-консультативних органів при міській раді та її виконавчих органах.
6. Своєчасне інформування мешканців м. Львова про наслідки надзвичайних ситуацій.
7. Надання через засоби масової інформації повідомлень про надзвичайні ситуації та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах.
8. Вивчення громадської думки за допомогою систематичних соціологічних опитувань з метою адекватної реакції на потреби мешканців м. Львова.
9. Популяризація м. Львова, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами та представниками ЗМІ інших держав з метою промоції м. Львова.
10. Забезпечення видання інформаційної продукції (буклети, брошури, флаєри тощо) та інформаційно-аналітичного вісника, спрямованих на поширення корисної та важливої для мешканців і гостей міста інформації.
11. Забезпечення виготовлення та розповсюдження інформаційно-промоційної фото-, відео- та аудіо-продукції з метою якісного, оперативного інформування мешканців та гостей міста про реалізацію стратегії розвитку Львова та ключових проектів і завдань різних структурних підрозділів Львівської міської ради.
12. Застосування різних інструментів цифрового маркетингу (digital-marketing), в тому числі, соціальних мереж та Інтернет-реклами для поширення суспільно важливої інформації до різних категорій населення.
13. Забезпечення організації та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування населення про реформи, що проводяться Львівською міською радою, реалізацію стратегії розвитку міста та інших галузевих програм тощо.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич
Додаток 4
до ухвали міської ради
від___________№____

РЕДАКЦІЯ
пункту 3 розділу VIІ “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“

3. Повноваження департаменту міської агломерації

1. Участь у формуванні та реалізації єдиної політики міської ради та її виконавчих органів у сфері співпраці м. Львова та територіальних громад сіл, селищ, міст, що розташовані у зоні впливу міста з метою спільної реалізації окремих функцій місцевого самоврядування та розвитку території міської агломерації.
2. Створення умов для представництва інтересів мешканців сіл, селищ, міст, що розташовані у зоні впливу міста, у виконавчих органах міської ради.
3. Моніторинг інформації про матеріально-технічний стан територіальних громад сіл, селищ, міст, що розташовані у зоні впливу міста, а також проблем та питань, актуальних для врегулювання через співпрацю.
3.1. Повноваження управління міжмуніципального співробітництва департаменту міської агломерації

1. Підготовка документів щодо ініціювання та проведення переговорів щодо співробітництва територіальних громад.
2. Підготовка та подання на розгляд ради проектів ухвал щодо схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад або меморандуму про співпрацю з територіальною громадою села, селища, міста.
3. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення реалізації укладених договорів про співробітництво територіальних громад або меморандумів про співпрацю.
4. Підготовка і подання на розгляд ради проектів ухвал щодо спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, що надають послуги для мешканців сіл, селищ, міст, що розташовані у зоні впливу міста.
5. Підготовка та подання проектів розвитку території міської агломерації для фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також здійснення заходів щодо реалізації спільних інвестиційних проектів у співпраці з територіальними громадами сіл, селищ, міст, у тому числі із залученням кредитних та/або грантових коштів для фінансування вказаних проектів.
3.2. Повноваження управління адміністрування приміської зони департаменту міської агломерації

1. Подання на розгляд ради програм у сфері містобудування та реалізації заходів щодо спільного планування розвитку території міської агломерації у співпраці з територіальними громадами сіл, селищ, міст, а також щодо ініціювання підготовки містобудівної документації з планування території на місцевому рівні (території міської агломерації).
2. Розробка і подання на розгляд міської ради відповідних програм та проектів у сфері соціально-культурного розвитку, проектів розвитку житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктури території міської агломерації, інших цільових програм з питань, що становлять спільний інтерес територіальних громад.
3. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації прийнятих міською радою та її виконавчими органами рішень у сфері розвитку території міської агломерації, співпраці м. Львова та територіальних громад сіл, селищ, міст.
4. Підготовка на розгляд ради програм та реалізація заходів щодо спрощення надання адміністративних послуг у межах території міської агломерації.
5. Підготовка на розгляд ради програм та реалізація заходів щодо організації благоустрою території міської агломерації у співпраці з територіальними громадами сіл, селищ, міст.
6. Підготовка проектів документів та реалізація заходів у співпраці з територіальними громадами сіл, селищ, міст щодо формування єдиної схеми транспортних маршрутів на території міської агломерації“.

Секретар ради А. Забарило


Віза:

Директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич

Дата оприлюднення: 02/27/2020