УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА5-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1186


від 11/10/2016
Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 “Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“З метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій, надання їм матеріально-фінансової підтримки на виконання суспільних завдань, враховуючи Комплексну програму підтримки громадських організацій, затверджену ухвалою міської ради від 16.02.2009 № 2334, міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“:
1. У пункті 2.3 слова управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури департаменту розвитку замінити словами управління міжвідомчої координації департаменту розвитку“.
2. У тексті Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“ слова громадська колегія замінити словами громадська рада у відповідних відмінках.
3. Викласти пункт 3.2 у новій редакції:
“3.2. До складу комісії включаються секретар ради або профільний заступник міського голови, директор профільного департаменту, начальник управління “Секретаріат ради“ та директор комунальної установи Інституту міста“.
4. Викласти пункт 3.3 у новій редакції:
3.3. Додатково залежно від галузі проектів, які підлягають розгляду, до складу конкурсної комісії включаються усі члени профільної постійної депутатської комісії, по два представники від відповідного профільного управління та по два представники від профільної громадської ради (за умови, що така створена на момент проведення конкурсу)“.
5. Викласти пункт 3.5 у новій редакції:
“3.5. Комісію очолює секретар ради або профільний заступник міського голови. Заступником голови комісії та секретарем комісії є директор відповідного профільного департаменту і начальник відповідного профільного управління (залежно від галузі проектів, які підлягають розгляду)“.
6. У пункті 4.2 вилучити слова у кошторисі управління чи відповідного департаменту“.
7. Вилучити пункт 5.3.
8. У тексті Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“ вилучити слова www.city-adm.lviv.ua
9. Викласти пункт 5.6 у новій редакції:
“5.6. Учасники конкурсу можуть додатково долучити до аплікаційної форми:
5.6.1. Електронну копію листа-підтвердження щодо фінансового внеску від іншого партнера (за умови залучення додаткового фінансування).
5.6.2. Електронну копію листа підтримки від партнера проекту (за бажанням)“.
10. Викласти пункти 6.7, 6.8, 6.9 у новій редакції:
“6.7. Для більш повного вивчення проекту та можливості його реалізації робоча група може прийняти рішення про необхідність представлення проекту членам комісії безпосередньо громадською організацією.
6.7.1. Представлення проекту громадською організацією є обов’язковим, якщо сума фінансової підтримки становить понад 50 тис. грн.
6.8. Формування і затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних проектів комісія проводить з врахуванням результатів попередньої оцінки, сформованих зауважень та рекомендацій.
6.9. Для формування і затвердження рейтингу поданих на конкурс соціально-культурних проектів комісія додатково враховує такі критерії оцінки соціально-культурних проектів:
6.9.1. Актуальність запропонованого проекту для громади м. Львова.
6.9.2. Доцільність реалізації проекту з огляду на затрачені ресурси.
6.9.3. Інноваційність“.
11. Викласти пункт 6.10.1 у новій редакції:
“6.10.1. Проекти, кошторис яких передбачає фінансовий внесок третіх сторін у розмірі не менше 25 відсотків від суми, яку громадська організація просить від Львівської міської ради, отримують додатково 0,5 бала до середнього балу проекту“.
12. Викласти пункт 6.10.3 у новій редакції:
“6.10.3. Проекти громадських організацій, які отримали за реалізацію соціально-культурного проекту у поточному році оцінку 20 і більше балів, отримують додатково 0,2 бала до середнього балу проекту. Проекти громадських організацій, які отримали за реалізацію соціально-культурного проекту у поточному році оцінку меншу 13 балів, позбавляються 0,3 бала від середнього балу проекту“.
13. Викласти пункт 8.2 у новій редакції:
8.2. Мінімальний розмір фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурного проекту становить 20 000 грн., максимальний – 100 000 грн.“.
14. У пункті 10.2 після слів У 30-денний термін після завершення реалізації соціально-культурного проекту доповнити словами але не пізніше 15 грудня поточного року“.
15. У пункті 11.5 слово робить замінити словами може зробити“.
16. У додатку до Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“ викласти у новій редакції шкалу оцінювання ефективності реалізації проекту (заходу) за кошти міського бюджету м. Львова:
Шкала оцінювання ефективності реалізації
проекту (заходу) за кошти міського бюджету м. Львова
Кількість
балів
Підсумковий результат реалізації проекту (заходу)
від 20 до 25
Відмінно реалізований проект
від 14 до 19
Проект реалізовано добре, до якості проекту є незначні зауваження
від 5 до 13
Проект реалізовано погано, до якості проекту є значні зауваження
“.
Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 11/23/2016