УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 2141


від 10/23/2008
Про внесення змін і доповнень до ухвали міської ради від 03.04.2008 № 1697 та втрату чинності ухвали міської ради від 17.04.2008 № 1765Втратив чинність
згідно з ухвалою 1816-2012
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 09.07.2009 № 2779 та від 03.11.2011 № 8'

  Заслухавши інформацію начальника юридичного управління, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 40 “Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів“, міська рада ухвалила:
  1. Внести зміни і доповнення до ухвали міської ради від 03.04.2008 1697 “Про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова“ (зі змінами і доповненнями):
  1.1. Доповнити пунктом 6 у такій редакції:
  6. При наявності станом на 03.04.2008 чинних рішення виконавчого комітету про проектування та будівництво або розпорядження голови районної адміністрації про будівництво, реконструкцію, переобладнання, надбудову і прибудову житлових будинків та нежитлових приміщень інвестор (замовник, забудовник) здійснює оплату коштів на розвиток соціальної інфраструктури м.Львова відповідно до нормативно-правових актів виконавчого комітету, що стосувалися оплати коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток соціальної інфраструктури м.Львова при здійсненні будівництва і були чинними станом на 03.04.2008“.
  1.2. Пункт 6 вважати пунктом 7.
  1.3. Вилучити з підпункту 1.5.5 додатка слова у разі перебування сімї на квартирному обліку у м.Львові“.
  1.4. Вилучити підпункт 1.5.6 додатка.
  1.5. Викласти пункт 3.6 додатка у новій редакції:
  “3.6. На підставі підписаного договору про сплату інвестиційного внеску інвестор вносить суму інвестиційного внеску на вказаний у договорі рахунок єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається у договорі, до отримання інвестором (замовником, забудовником) дозволу на виконання будівельних робіт.
  Кошти у сумі нарахованого інвестиційного внеску інвестор (замовник, забудовник) перераховує на бюджетний рахунок цільового фонду розвитку соціальної інфраструктури м.Львова спеціального фонду міського бюджету.
  3.6.1. Інвестиційний внесок розміром до 30 тис.грн. включно сплачується інвестором одноразово, більше 30 тис.грн. може розтерміновуватись департаментом економічної політики у разі відповідного звернення інвестора (замовника, забудовника).
  При розтермінуванні сплати інвестором інвестиційного внеску перший внесок не повинен перевищувати 50 тис.грн.
  3.6.2. У разі сплати інвестором (замовником, забудовником) інвестиційного внеску єдиним платежем департамент економічної політики візує проект рішення виконавчого комітету про затвердження акта держаної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.
  3.6.3. У разі сплати інвестором (замовником, забудовником) інвестиційного внеску частинами департамент економічної політики візує проект рішення виконавчого комітету про затвердження акта держаної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта тільки після повної сплати інвестиційного внеску.
  3.6.4. У разі недотримання інвестором (замовником, забудовником) терміну сплати інвестиційного внеску, визначеного договором:
  1) інвестор (замовник, забудовник) сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на цей період, від суми коштів, що підлягають перерахуванню;
  2) розмір несплаченої частки інвестиційного внеску інвестора (замовника, забудовника) коригується на індекс інфляції від дати його розрахунку“.
  1.6. Доповнити додаток 1 до Положення про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова пунктом 6 у такій редакції:
  “6. Будівельно-монтажним об’ємом при будівництві/встановленні базової станції стільникового зв’язку є одна базова станція. Інвестиційний внесок при будівництві/встановленні однієї базової станції стільникового зв’язку є фіксованим і становить 30 тис.грн.“.
  1.7. Вилучити з таблиці 1 додатка 1 до Положення про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова словавстановлення базових станцій стільникового зв'язку“.
  2. Вважати такою, що втратила чинність, ухвалу міської ради від 17.04.2008 № 1765 Про внесення змін і доповнень до ухвали міської ради від 03.04.2008 “Про порядок залучення коштів інвесторів (замовників, забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Львова“.

  Міський голова А.Садовий