УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА23-тя сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 6305


від 02/20/2020
Про внесення змін до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777Розглянувши пропозиції Львівського міського голови щодо структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, з метою підвищення ефективності управління виконавчими органами Львівської міської ради, керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26, п. 6 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення вимог Конституції України, законів України, організації належної роботи Львівської міської ради міська рада ухвалила:
1. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
1.1. Доповнити частину 2 “Повноваження департаменту містобудування“ розділу VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“:
1.1.1. Пунктом 45* у такій редакції:
“45*. Укладання додаткових угод до діючих договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок в частині зміни сторони орендаря у випадку набуття права власності на об’єкт/об’єкти нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду), що розташовані на орендованій земельній ділянці іншою особою, без зміни істотних умов договорів оренди землі (за винятком орендної плати за землю), цільового призначення та мети використання земельних ділянок.
Укладання додаткових угод до діючих договорів оренди землі щодо поновлення договорів оренди землі на той самий строк без зміни істотних умов договорів оренди землі (за винятком орендної плати за землю), цільового призначення та мети використання земельних ділянок, у разі належного виконання орендарями обов’язків за умовами договорів“.
1.1.2. Приміткою у такій редакції:
*Примітка: реалізацію повноважень, визначених пунктом 45 здійснює департамент містобудування у десятиденний термін з моменту звернення. Порушення цього терміну призводить до розгляду цих питань на пленарному засіданні міської ради“.
1.2. Доповнити частину 6 “Повноваження юридичного департаменту“ розділу Х “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо керуючому справами виконкому“ пунктом 19 у такій редакції:
“19. Забезпечення ведення претензійної і позовної роботи, забезпечення здійснення представництва інтересів Львівської міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, інших виконавчих органів міської ради відповідно до законів, положень, актів міської ради та її виконавчого комітету.
Забезпечення участі Львівської міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, інших виконавчих органів міської ради відповідно до законів, положень, актів міської ради та її виконавчого комітету у судових справах (самопредставництво органів місцевого самоврядування)“.
1.3. Викласти пункт 5 частини 6.1 “Повноваження управління правової роботи юридичного департаменту“ розділу Х “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо керуючому справами виконкому“ у новій редакції:
“5. Представництво інтересів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови, управління фінансів департаменту фінансової політики, департаменту фінансової політики, департаменту економічного розвитку, департаменту містобудування, департаменту житлового господарства та інфраструктури, департаменту гуманітарної політики, департаменту розвитку, департаменту “Адміністрація міського голови“, управління “Секретаріат ради“, управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування, управління земельних ресурсів департаменту містобудування, управління туризму департаменту розвитку, управління культури департаменту розвитку, управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури, управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, управління молодіжної політики департаменту гуманітарної політики, управління спорту департаменту гуманітарної політики, відділу професійної освіти департаменту гуманітарної політики, управління державної реєстрації юридичного департаменту, організаційного управління у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів (самопредставництво органів місцевого самоврядування)“.
2. Департаменту містобудування забезпечити:
2.1. Оприлюднення на сайті Львівської міської ради додаткових угод, укладених на виконання пункту 45 частини 2 “Повноваження департаменту містобудування“ розділу VII “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування“ додатка до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777.
2.2. Внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2017 № 972 “Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури“ відповідно до цієї хвали.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з містобудування.


Міський голова А. Садовий

Дата оприлюднення: 02/27/2020