УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА7-ма сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 1806


від 04/06/2017
Про внесення змін до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Львова“Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою посилення захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, а також осіб, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членів їх сімей – мешканців м. Львова міська рада ухвалила:
внести зміни до ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Львова“, виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).
Міський голова А. Садовий

Додаток
до ухвали міської ради
від ______________ №
_____

Додаток 1
Затверджено
ухвалою міської ради
від 31.07.20143700

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей –
мешканців м. Львова

Вступ
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Львова (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки львів’ян та членів їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників антитерористичної операції, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції та членів їх сімей, а також членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції.
У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і начальницького складу, співробітникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо, які безпосередньо беруть (брали) участь в антитерористичній операції, та особам, які зазначені вище.
Дія Програми поширюється на учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, на осіб, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членів їх сімей, які зареєстровані у м. Львові, а також на мешканців, місце проживання яких зареєстроване у м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі, при умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено аналогічних коштів для надання матеріальних/грошових допомог (крім одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова) та пільг, надання комплексної допомоги тощо учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, матеріально-технічної допомоги підрозділам, які безпосередньо беруть (брали) участь в антитерористичній операції, передбачених цією Програмою.
Програма діє у 2017-2018 роках.
1. Загальні положення
1.1. В умовах проведення антитерористичної операції виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій, не передбачених законодавством України, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, а також особам, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членам їх сімей.
1.2. Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня, у тому числі у зв’язку з відсутністю роботи, виникнення проблем у забезпеченні житлом сімей учасників антитерористичної операції, поширення у різних формах насильства тощо.
1.3. У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, зокрема, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, а також осіб, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членів їх сімей, утвердження особистості учасників антитерористичної операції, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити від стресових ситуацій учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
1.4. Підтримка належного морально-психологічного стану учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, що дозволить убезпечити від стресових ситуацій ці категорії осіб, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
1.5. Програма передбачає надання матеріально-технічної допомоги структурним підрозділам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області тощо, які беруть участь в антитерористичній операції.
2. Мета та основні завдання Програми
2.1. Метою Програми у частині поліпшення фінансово-матеріального стану є підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, а також осіб, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членів їх сімей.
2.2. Для досягнення мети Програми у частині поліпшення фінансово-матеріального стану передбачається реалізація таких заходів:

№ з/п
Заходи
Відповідальний виконавець
1. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції – мешканцям м. Львова, які потребують дороговартісного лікування, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітетуУправління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
2. Надання грошової компенсації інвалідам війни I-III групи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування
(грошова компенсація виплачується у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету)
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
3.Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітетуЛьвівський центр надання послуг учасникам бойових дій,
управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
4. Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції – мешканців
м. Львова, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітету
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій,
управління соціального захисту департаменту гуманітарної
політики
5.Надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканців м. Львова, до Дня Святого Миколая, у порядку, затвердженому рішенням виконавчого комітетуУправління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
6.Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення та їх ремонту деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімейУправління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

2.3. Надання допомог та пільг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійснюється на підставі заяв, та доданих до них необхідних документів.
2.4. Метою Програми у частині підтримки належного морально-психологічного стану учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх родин.
2.5. Основними завданнями Програми в цій частині є надання учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, у тому числі членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, а також осіб, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членам їх сімей, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг:

№ з/п
Заходи
Відповідальний виконавець
1.Соціальний супровід/супроводження учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Надання необхідних соціальних послуг, з врахуванням індивідуальних потреб.Львівський міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
2.Надання учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей послуг психологічної підтримки, а саме: індивідуальна консультація (психоедукація, травма війни, ПТСР, негативні наслідки війни), групова робота (тренінги, групи взаємопідтримки), робота з сім’ями, сімейне консультування.Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
Львівський міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
3.Надання безкоштовного навчання учням початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (школи естетичного виховання), батьки яких загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операціїДепартамент розвитку,
управління культури департаменту розвитку
4.Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності територіальної громади м. Львова з числа дітей учасників антитерористичної операції та вихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей учасників антитерористичної операціїУправління освіти департаменту гуманітарної політики
5.Залучення дітей учасників антитерористичної операції до Програми навчання плаванню у
м. Львові на 2017 рік.
Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики
6.Надання особам, статус яких визначено, як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членам їх сімей – мешканцям м. Львова, 75-процентної знижки плати за користування житлом (квартирна плата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах норм, передбачених чинним законодавством, незалежно від форми власності житлового фондуУправління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
7.Надання членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова 50-процентної знижки плати за користування житлом (квартирна плата) та комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах норм, передбачених чинним законодавством, незалежно від форми власності житлового фондуУправління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
8.Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до
м. Львова з метою:
- проходження медичного обстеження за скеруванням медичного закладу;
- забезпечення догляду за постраждалим учасником антитерористичної операції під час лікування/реабілітації;
- відвідування могили на Личаківському кладовищі загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції;
- участі в урочистостях та інших заходах міста;
- одноденного гостьового візиту (для постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
2.6. Метою Програми у частині надання матеріально-технічної допомоги є підтримання боєздатності підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції.
2.7. Основними завданнями є: попередження загибелі та каліцтва учасників антитерористичної операції; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров’я учасників антитерористичної операції; сприяння у забезпеченні учасників антитерористичної операції технічними засобами та іншими матеріалами:
№ з/п
Заходи
Відповідальний виконавець
1.Забезпечення учасників антитерористичної операції матеріально-технічними засобами, іншими необхідними матеріаламиЛКП “Адміністративно-технічне управління“,
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
2.Забезпечення поховання загиблих учасників АТО та здійснення оплати за проведення генетичної експертизи ДНКЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“,
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
3.Забезпечення транспортних витрат, пов’язаних з антитерористичною операцієюЛК “АТП № 1“, Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
4.Придбання матеріальних цінностей для зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області тощо, які беруть участь в антитерористичній операціїКП “Адміністративно-технічне управління“,
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
3. Очікувані результати
3.1. Посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, надання допомог і пільг цим категоріям осіб, у тому числі членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, а також особам, статус яких визначено як бійці-добровольці у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членам їх сімей, покращення матеріально-побутових умов їх проживання.
3.2. Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам антитерористичної операції та членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова, за рахунок коштів міського бюджету м. Львова тощо.
3.3. Зростання довіри до влади міста.
3.4. Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.
3.5. Підтримання належного морально-психологічного стану учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, зокрема, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, утвердження особистості учасників антитерористичної операції.
3.6. Забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених категорій осіб, що дозволить убезпечити учасників антитерористичної операції та членів їх сімей від стресових ситуацій, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
3.7. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції.
3.8. Забезпечення учасників антитерористичної операції необхідними засобами для надання першої медичної допомоги.
3.9. Формування позитивного ставлення до військової служби.
4. Джерела фінансування
4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний бюджетний період, та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
5. Фінансове забезпечення

5.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, що передбачається ухвалою про міський бюджет на відповідний рік і визначається щороку, виходячи з реальних можливостей міського бюджету м. Львова.

Секретар ради А. Забарило
Віза:
Начальник управління

соціального захисту Н. Демкович

Дата оприлюднення: 04/14/2017