УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА18-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 4928


від 04/25/2019
Про внесення змін до ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777Розглянувши пропозиції Львівського міського голови щодо структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, з метою підвищення ефективності управління виконавчими органами Львівської міської ради, керуючись пп. 5 п. 1 ст. 26, пп. 6 п. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення вимог Конституції України, законів України, організації належної роботи Львівської міської ради міська рада ухвалила:
1. Ввести посаду заступника міського голови з питань безпеки міста.
2. Внести зміни до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, виклавши додаток 1 у новій редакції згідно з додатком 1 до цієї ухвали.
3. Внести зміни у додаток до ухвали міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“:
3.1. Вилучити з розділу VI “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з питань житлово-комунального господарства“:
3.1.1. Пункт 2 “Повноваження департаменту з питань поводження з відходами“.
3.1.2. Пункт 3 “Повноваження управління безпеки міста“.
3.2. Вилучити з розділу Х “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані безпосередньо керуючому справами виконкому“ пункт 8 “Повноваження управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення“.
3.3. Доповнити розділом ХI “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з питань безпеки міста“ згідно з додатком 2 до цієї ухвали.
4. Виконавчим органам міської ради забезпечити внесення змін до положень про виконавчі органи Львівської міської ради відповідно до цієї ухвали.
Термін: до 01.06.2019.
Відповідальні: керівники виконавчих
органів міської ради.
5. Встановити, що ця ухвала набуває чинності з 01.06.2019.
6. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства та керуючого справами виконкому.

Міський голова А. Садовий


Додаток 2
до ухвали міської ради
від_____________№______

РЕДАКЦІЯ
розділу ХI “Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з питань безпеки міста
Розділ ХI. Повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з питань безпеки міста
1. Повноваження департаменту з питань поводження з відходами

1. Проведення загальної політики м. Львова з питань збирання, транспортування, утилізації та захоронення побутових відходів.
2. Розробка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норм накопичення побутових відходів.
3. Здійснення оперативного контролю за роботою підприємств, які надають послуги з вивезення твердих побутових відходів.
4. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, до участі в будівництві, реконструкції об’єктів системи поводження з побутовими відходами.
5. Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства України.
6. Здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.
7. Подання на затвердження схем санітарного очищення м. Львова.
8. Організація збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників.
9. Розробка місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням
10. Вжиття заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами.
11. Вирішення питань щодо розміщення на території м. Львова об'єктів поводження з відходами.
12. Здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на території м. Львова.
13. Ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів.
14. Підготовка висновків та пропозицій про розміщення на території м. Львова місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає м. Львів.
15. Розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства України про відходи.
16. Розгляд питань та надання пропозицій про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об'єктів поводження з відходами.
17. Визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами
18. Виконання вимог законодавства України про відходи.
1.1. Повноваження управління оперативного поводження з відходами

1. Підготовка та подання пропозицій департаменту щодо проведення загальної політики міста з питань збирання, транспортування, утилізації та захоронення побутових відходів; підготовка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норми їх накопичення.
2. Участь в оперативному контролі за роботою підприємств, які надають послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів.
3. Подання пропозицій заступнику щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об’єктів системи поводження з побутовими відходами.
4. Підготовка матеріалів для проведення конкурсів з метою залучення інвестицій до сфери поводження з побутовими відходами.
5. Підготовка необхідних документів, оформлення та видача дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території міста.
6. Розроблення та подання на затвердження схем санітарного очищення м. Львова.
7. Організація роздільного збирання корисних компонентів побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників.
8. Координація діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, які ведуть діяльність на території м. Львова, у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
9. Виявлення несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів.
10. Здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до законодавства України.
11. Вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства України.
1.2. Повноваження управління розвитку системи поводження з відходами

1. Розробка стратегії поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові.
2. Розробка програми та заходів щодо роздільного сортування твердих побутових відходів у м. Львові.
3. Підготовка умов співпраці між Львівською міською радою та іншими органами місцевого самоврядування щодо короткотермінового співробітництва (на 24 місяці) у сфері вивезення та захоронення твердих побутових відходів з м. Львова.
4. Підготовка пропозицій щодо першочергових заходів з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища (переробка інфільтратів; зміцнення дамби; протиаварійні роботи на схилі, що обвалився).
5. Підготовка пропозицій до загального плану рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.
6. Підготовка технічних рішень та завдань на проектування нового полігону для залишкових відходів з твердих побутових відходів відповідно до існуючого законодавства;
7. Розробка техніко-економічних рішень будівництва нового сміттєпереробного комплексу з переробки та утилізації твердих побутових відходів у м. Львові.
8. Участь у розробці пропозицій щодо створення регіональних центрів по збору та переробці твердих побутових відходів з м. Львова та інших населених пунктів Львівської області.
9. Оперативний контроль за роботою підприємств, які надають послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів.
10. Підготовка пропозицій та подання на затвердження у встановленому порядку норм їх накопичення та відповідних тарифів для населення.
11. Розробка пропозицій щодо нормативів відшкодування коштів з міського бюджету перевізникам за транспортування та утилізацію твердих побутових відходів.
12. Підготовка пропозицій щодо умов конкурсу на визначення переможців по вивозу та утилізації твердих побутових відходів по районах міста.
13. Аналіз проектних рішень щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища та першочергових протиаварійних заходів; обговорення їх з громадськістю сіл Малехова та Великих Грибович.
14. Оперативний контроль за системами збирання та очищення фільтрату.
15. Розробка пропозицій щодо відновлення системи збору біогазу та контроль за її роботою.
16. Розробка пропозицій щодо утилізації гудронів.
17. Оперативний контроль за проведенням робіт з рекультивації полігону твердих побутових відходів відповідно до проектних рішень.
18. Систематичне проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців м. Львова щодо необхідності роздільного сортування твердих побутових відходів, виготовлення відповідних пам’яток.
19. Сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини.
20. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у будівництві, реконструкції об’єктів системи поводження, розділення та утилізації твердих побутових відходів.
21. Підготовка необхідних матеріалів для проведення конкурсів з метою залучення інвестицій до сфери поводження з твердими побутовими відходами.
2. Повноваження управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення

1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.
2. Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з цивільним захистом, на території м. Львова.
3. Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
4. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.
5. Здійснення разом з іншими виконавчими органами інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення бази даних з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
6. Участь у розгляді міською радою та її виконавчим комітетом питань з цивільного захисту і техногенної безпеки щодо запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій.
7. Звернення з поданням до Львівського міського голови щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні чинного законодавства у сфері цивільного захисту.
8. Надання у встановленому порядку інформації спеціально уповноваженим та правоохоронним органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.
9. Забезпечення розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.
10. Координація діяльності сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
11. Здійснення у межах своїх повноважень збору, накопичення, обробки, аналізу і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на адміністративній території м. Львова.
12. Забезпечення оповіщення керівного складу, органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, населення міста про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації.
13. Підготовка та надання відповідним органам пропозицій щодо:
13.1. Проектів державних, регіональних і місцевих програм удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
13.2. Удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту.
13.3. Включення до проекту міського бюджету м. Львова витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
13.4. Розподілу коштів резервного фонду міського бюджету м. Львова для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
13.5. Складу та оснащення сил і засобів Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
13.6. Створення спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та формувань.
13.7. Утворення та складу спеціальної комісії і штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, участь у їх роботі.
14. Участь у:
14.1. Прогнозуванні імовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території та об’єктах міста.
14.2. Проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій.
14.3. Організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які проводяться силами Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захист Львівської області.
14.4. Впровадженні у практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації.
14.5. Здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації.
14.6. Розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період.
14.7. Здійсненні антитерористичних заходів на території і об’єктах міста.
15. Організація та у встановленому порядку здійснення контролю за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
16. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів управління та суб’єктів господарювання комунальної форми власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
17. Сприяння, під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту.
18. Організація роботи з планування укриття населення у захисних спорудах, ведення їх обліку, контроль стану утримання таких споруд, участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.
19. Спільно з департаментом з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, Головним управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області:
19.1. Участь у перевірках готовності органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області до виконання покладених на них завдань.
19.2. Підготовка розрахунків для формування державного замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
19.3. Підготовка пропозицій щодо потреби у засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області.
20. Організація накопичення, зберігання та своєчасна видача засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області під час загрози виникнення або виникнення аварій на хімічно-небезпечних об’єктах в режимі "Повсякденної діяльності" та в особливий період.
21. Організація роботи розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.
22. Організація та забезпечення роботи Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
23. Планування та координація роботи з формування страхового фонду документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації.
24. Організація роботи із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення.
25. Організація роботи Міської комісії з питань евакуації.
26. Забезпечення отримання та доведення до виконавчих органів міської ради розпоряджень про переведення Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області у вищі ступені готовності.
27. Погодження проведення заходів з використанням феєрверків, піротехнічних засобів і вибухових речовин.
28. Залучення до здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили Львівської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками.
29. Заслуховування інформації суб’єктів господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту.
30. Залучення до обстежень будівель, споруд і територій спеціалістів інших спеціалізованих закладів для отримання висновків їх технічного стану і рівня загроз.
3. Повноваження управління безпеки міста

1. Аналітичне, консультаційне, інформаційне та організаційне забезпечення здійснення визначених законодавством повноважень з питань забезпечення законності, правопорядку, безпеки, охорони прав і законних інтересів громадян на території м. Львова.
2. Забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я посадових осіб міської ради під час виконання службових обов’язків.
3. Забезпечення охорони адміністративних будівель, приміщень, у яких функціонують виконавчі органи міської ради, об’єктів комунальної власності, визначених міською радою, виконавчим комітетом, Львівським міським головою.
4. Розробка та здійснення заходів щодо удосконалення громадської безпеки на території м. Львова, сприяння в реалізації державної політики у сфері забезпечення законності і правопорядку, захисту прав і свобод громадян, забезпечення здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.
5. Контроль за порядком перевезень пасажирів і вантажів у міському пасажирському транспорті.
6. Створення та керування загальноміською системою відеонагляду.
7. Збирання інформації, обмін нею та аналітичне забезпечення заходів щодо запобігання, зупинення та розкриття правопорушень на території м. Львова.
8. Подання пропозицій щодо формування транспортної мережі м. Львова та розвитку транспортної інфраструктури м. Львова у частині додержання вимог громадської безпеки.
9. Співпраця з відділом “Служба у справах дітей“ департаменту соціальної політики у боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями дітей.
10. Аналіз, узагальнення та прогноз тенденції розвитку криміногенної ситуації у м. Львові, організація роботи і підготовки матеріалів для розгляду на засіданні міської ради питань з усунення передумов злочинності і подальшого зміцнення законності та правопорядку в місті.
11. Подання пропозицій з питань удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності у сфері забезпечення законності та правопорядку, дотримання прав і свобод громадян.
12. Розробка та здійснення заходів щодо вдосконалення кіберзахисту електронних інформаційних ресурсів, інформації та інформаційної інфраструктури органів місцевого самоврядування, об’єктів комунальної власності, визначених міською радою, Львівським міським головою чи виконавчим комітетом.
13. Участь у реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України, співпраця з правоохоронними органами щодо своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації кіберзагроз.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного департаменту Г. Пайонкевич

додаток 1.docxдодаток 1.docx

Дата оприлюднення: 05/08/2019