Редакція № 0

УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА10-та сесія 5-го скликання

УХВАЛА № 1920


від 07/10/2008
Про внесення змін до ухвали міської ради від 13.02.2007 № 558 “Про затвердження Положення про преміювання працівників виконавчих органів Львівської міської ради“
Зміни та доповнення
у додаток згідно з ухвалою 2447-2009
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін та доповнень до ухвали міської ради від 10.07.2008 № 1920'
Втратив чинність
пункти 2.8, 2.9 додатка згідно з ухвалою 12-2015
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2015 рік'

  Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні, постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ (зі змінами і доповненнями), враховуючи ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ (зі змінами і доповненнями) та від 21.09.2006 № 211 “Про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги заступникам міського голови, міська рада ухвалила:
  1. Внести зміни до ухвали міської ради від 13.02.2007 № 558 “Про затвердження Положення про преміювання працівників виконавчих органів Львівської міської ради“, виклавши додаток у новій редакції (додається).
  2. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
  Міський голова А.Садовий  Додаток
  до ухвали міської ради
  від___________№_____


  Додаток

  Затверджено
  ухвалою міської ради
  від 13.02.2007 558

  ПОЛОЖЕННЯ
  про преміювання працівників виконавчих органів
  Львівської міської ради


  1. Загальні положення

  1.1. Премія - це грошова виплата працівнику за:
  1.1.1. Виконання основних показників роботи структурного підрозділу та особистий вклад у загальні результати роботи.
  1.1.2. Відсутність порушень чинного законодавства.
  1.1.3. Бездоганне і вчасне виконання розпорядчих документів, протокольних доручень та завдань керівництва.
  1.1.4. Своєчасний розгляд листів установ, організацій, звернень громадян.
  1.1.5. Постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.
  1.2. Премія виплачується працівникам виконавчих органів ради (надалі працівники) після підписання відповідних розпорядчих документів.
  1.3. Премія за результатами роботи за відповідний місяць нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового окладу та виплачується, як правило, у день виплати заробітної плати за першу половину місяця, наступного за звітним, і може бути збільшена або зменшена згідно з умовами, передбаченими цим Положенням.
  1.4. Преміювання здійснюється:
  1.4.1. Міського голови - на підставі ухвали міської ради.
  1.4.2. Посадових осіб номенклатури посад міського голови на підставі окремого рішення виконавчого комітету.
  1.4.3. Інших працівників на підставі розпорядчих документів керівників виконавчих органів (директорів департаментів, начальників управлінь, голів районних адміністрацій).
  1.5. Нарахування премії для працівників апарату виконавчого комітету, організаційного управління, архівного відділу здійснює відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату виконкому, для інших працівників бухгалтерські служби відповідних виконавчих органів.
  1.6. При наявності порушення термінів виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови премія відповідальним за виконання цих документів за розрахунковий період, у якому здійснене порушення, не виплачується.
  1.7. Міському голові та іншим працівникам може надаватись премія з нагоди державних і національних свят; свят, встановлених Указом Президента України; професійних свят; ювілейних дат і за багаторічну, бездоганну роботу з дотриманням умов, передбачених цим Положенням відповідно до чинного законодавства.
  1.8. Працівник, який допустив порушення і притягнутий до дисциплінарної відповідальності, позбавляється премії на термін дії дисциплінарного стягнення.
  2. Порядок преміювання

  2.1. Виплата премії працівникам здійснюється у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці.
  2.2. Система преміювання базується на комплексі якісних та кількісних показників, досягнення, виконання або перевиконання яких є основою матеріального заохочення працівників. Показники преміювання поділяються на основні та додаткові.
  2.3. Основний показник є базою, на якій визначається та розраховується розмір премії. Оптимальна кількість основних показників преміювання окремого структурного підрозділу встановлюється на рівні 3-4, максимально допустима не повинна перевищувати 5-6.
  2.4. Додаткові показники преміювання встановлюються, виходячи з функціональних завдань працівників, їх важливості та затверджуються окремим розпорядчим документом керівника виконавчого органу.
  2.5. Керівники виконавчих органів міської ради встановлюють та подають на затвердження виконавчого комітету до 25 січня щороку основні показники і відсоткові коефіцієнти преміювання працівників за цими показниками, виходячи з основних завдань, які покладені на той чи інший структурний підрозділ. У разі необхідності протягом року керівники виконавчих органів мають право ініціювати перед виконавчим комітетом внесення змін до основних показників преміювання.
  2.6. Керівники виконавчих органів визначають і затверджують на підставі наданих їм розрахунків загальну суму, яка спрямовується на преміювання за підсумками діяльності за відповідний період. Надалі загальна сума премії, відповідно до умов преміювання, розподіляється між працівниками, які мають право на її отримання.
  2.7. Фонд преміювання формується у розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів.
  2.8. Середній розмір премії на одного працівника закладається у розмірі не більше 110% посадового окладу.
  2.9. У межах фонду преміювання та виходячи з середнього розміру премії на одного працівника, передбачається виплата базової премії у розмірі до 75% посадового окладу та індивідуального заохочення - у розмірі до 35% посадового окладу.
  2.10. Розмір базової премії визначається на підставі оцінки виконання структурним підрозділом основних показників. У разі виконання структурним підрозділом всіх показників розмір базової премії працівника не може становити менше 75% посадового окладу.
  2.11. Індивідуальне заохочення виплачується відповідно до виконання працівниками додаткових умов преміювання, а також на підставі оцінки ефективності індивідуальних результатів праці працівників з врахуванням їх особистих якостей, ставлення до праці.
  2.12. За виконання особливо важливого завдання, доручень, проявлену при цьому ініціативу та оперативність працівникам за ініціативою керівництва у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці може бути встановлено більш високий розмір премії (але не більше 200% посадового окладу). З врахуванням індивідуальних результатів роботи працівників та при наявності економії фонду оплати праці максимальний розмір премії може бути збільшений на 100%.
  2.13. Конкретний розмір премії за виконання окремого доручення та особливо важливого завдання затверджується у кожному окремому випадку розпорядчим документом керівника відповідного виконавчого органу.
  3. Порядок підготовки розпорядчих документів
  щодо виплати премій

  3.1. Проект рішення виконавчого комітету про преміювання посадових осіб номенклатури посад міського голови готується відділом кадрів апарату виконкому не раніше 5 числа, але не пізніше 15 числа наступного місяця за тим, за який здійснюється преміювання, на підставі списків працівників для преміювання, підписаних керуючим справами виконкому, які складені відділом кадрів апарату виконкому за інформацією, у тому числі про неналежне виконання посадових обов’язків працівниками виконавчих органів, одержаною від керівників:
  3.1.1. Відділів апарату виконавчого комітету.
  3.1.2. Організаційного управління.
  3.1.3. Архівного відділу.
  3.2. Організаційне управління подає керуючому справами виконкому до 30 числа місяця, за який здійснюється преміювання, інформацію про порушення термінів виконання ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
  3.3. Проект рішення виконавчого комітету про преміювання працівників візується начальником відділу кадрів, начальником юридичного управління, начальником організаційного управління, директором департаменту фінансової політики, керуючим справами виконкому.
  3.4. З метою забезпечення прозорості преміювання працівників виконавчих органів міської ради та контролю за розподілом і використанням фонду преміювання керівники структурних підрозділів до 30 числа місяця, наступного за звітним, подають на розгляд спеціально утвореній комісії звіт про преміювання працівників підпорядкованих структурних підрозділів.
  3.5. Керівники виконавчих органів з врахуванням вимог цього Положення затверджують внутрішні положення про преміювання працівників“.
  Секретар ради В.Квурт

  Віза:

  Директор департаменту
  економічної політики І.Кулинич