УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА11-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2601


від 11/16/2017
Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 “Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“З метою створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій, надання їм матеріально-фінансової підтримки на виконання суспільних завдань у сфері поводження з відходами, враховуючи Комплексну програму підтримки громадських організацій, затверджену ухвалою міської ради від 16.02.2009 № 2334, міська рада ухвалила:
внести зміни у додаток ухвали міської ради від 04.02.2016 № 130 “Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів “Зробимо Львів кращим“:
1. Викласти пункт 2.3 у новій редакції:
2.3. Реалізація завдань Програми покладається на управління освіти департаменту гуманітарної політики, управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики, управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, управління культури департаменту розвитку, управління туризму департаменту розвитку, управління інформаційних технологій департаменту розвитку, управління “Секретаріат ради“, департамент гуманітарної політики, департамент розвитку та департамент з питань поводження з відходами“.
2. Викласти пункт 8.1 у такій редакції:
8.1. На фінансову підтримку соціально-культурних проектів використовуються кошти, передбачені у кошторисах відповідних управлінь департаменту гуманітарної політики, департаменту розвитку та департаменту з питань поводження з відходами, а також управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради.
3. Доповнити пункт 13.2 підпунктами 13.2.4 та 13.2.5 у такій редакції:
13.2.4. Конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
13.2.5. Екології та природокористування“.


Міський голова А. Садовий
Дата оприлюднення: 11/27/2017